Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Umorzone wsparcie z tarczy PFR 1.0 ma być zwolnione z podatku. Ale co z kosztami podatkowymi?

Przedsiębiorcy, którzy w zeszłym roku otrzymali subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR 1.0, lada chwila będą musieli ją rozliczyć. Zgodnie z regulaminem PFR i zawartymi umowami, możliwe będzie umorzenie zwrotu części lub całości środków. W praktyce przedsiębiorcy działający w branżach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, którzy spełnią określone warunki, będą w całości zwolnieni z obowiązku zwrotu subwencji w 100%.

Z aktualizacji programu konwergencji wysłanej przez polski rząd do Komisji Europejskiej płyną dobre wieści, że umorzona część subwencji PFR zostanie zwolniona z podatku dochodowego – PIT i CIT! Jest to rozwiązanie analogiczne jak w przypadku mikropożyczek, które zostały umorzone, a następnie zwolnione z podatku.

Pytanie jednak czy zwolnienie z podatku oznaczać będzie inny problem… korektę kosztów podatkowych pokrytych środkami z tarczy finansowej – wynagrodzenia, najmy, leasingi?

Skutki podatkowe umorzenia subwencji z PFR (części lub całości) i jej zwolnienia z podatku zależeć będą więc ostatecznie od szczegółowych regulacji, jakie zaproponuje Ministerstwo Finansów. Obecne brzmienie przepisów dotyczących dotacji i subwencji budzi wątpliwości, czy koszty podatkowe są wciąż ‘bezpieczne’. Takie podejście byłoby niezgodne ze stanowiskiem rządu wyrażonym w aktualizacji programu konwergencji.
Ministerstwo Finansów uparcie milczy.
W ocenie Ekspertów lex4you.pl wydatki sfinansowane z subwencji nadal pozostaną kosztem uzyskania przychodu, nie wystąpi konieczność żadnych korekt rozliczeń podatkowych. Tu też bowiem zastosować analogię jak przy mikropożyczkach. Subwencja PFR jest innym instrumentem niż mikropożyczki, ale wciąż pozostaje instrumentem zwrotnym. Czekamy zatem na bardzo ważne zmiany w przepisach podatkowych.

Dr Ewelina Skwierczyńska – doradca podatkowy

Zaloguj się!