Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Tańsze podatki dla rozwojowych podatników już od 2022 r.!

Od 2022 r. przedsiębiorcy będą mogli korzystać z preferencji wspierających ich gospodarczy i biznesowy rozwój. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji i rozpoczęto prekonsultacje.

Green taxes czyli pakiet ulg dla innowacyjnych firm to jeden z elementów Polskiego Ładu, który przedstawiono jako pocovidowe remedium dla nadwyrężonej gospodarki. Zgodnie z zapowiedziami legislacyjnymi od 2022 r. podatnicy będą mogli korzystać z kompletu preferencji na wszystkich etapach produkcji, tj. ulgi na badania i rozwój (B+R) w fazie koncepcyjnej; na prototyp w fazie testowej; na robotyzację i automatyzację produkcji i pracy oraz IP Box. Projekt zakłada także ulgę na innowacyjnych pracowników.

Ulga B+R już dzisiaj pozwala odliczyć od dochodu wydatki na badania i rozwój (koszty kwalifikowane) uwzględnione w kosztach podatkowych. Podatnik wydaje 100 zł, a podatkowo rozlicza aż 200. W przypadku centrów badawczo-rozwojowych (CBR) ulga obejmuj większe spektrum kosztów i jeszcze większa preferencję, aż 250 %. Projekt nowelizacji zakłada, że od przyszłego roku wszyscy podatnicy będą mogli odliczyć w ramach B+R 200% kosztów pracowniczych, co da „potrójne koszty podatkowe”.

Inna, funkcjonująca już ulga podatkowa obejmuje dochód z komercjalizacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX) i pozwala na zastosowanie „rajskiej” 5-procentowej stawki podatkowej na dochód w PIT lub CIT. Nowelizacja od 2022 r. nie zakłada istotnych zmian w samym mechanizmie IP BOX. Ustawodawca umożliwi podatnikowi osiągającemu dochody z kwalifikowanych IP i opodatkowującemu je preferencyjną 5-procentową stawką podatkową korzystanie jednocześnie z odliczenia w ramach ulgi B+R. To wyjątkowa propozycja legislacyjna na firm informatycznych, ponieważ aktualnie ulgi te są względem siebie konkurencyjne i podatnik nie może z nich korzystać jednocześnie wobec tego samego dochodu.

Uzupełnieniem preferencji na badania i rozwój ma być nowa ulga na innowacyjnych pracowników. Będą mogli z niej skorzystać podatnicy, którzy nie mogą w pełni skorzystać z ulgi B+R, np. z uwagi na wykazywanie strat podatkowych. Dzięki planowanej zmianie będą mogli kwotę podatku wynikającą z ulgi B+R wykorzystać na zapłatę zaliczek na podatek od wynagrodzeń innowacyjnych, twórczych pracowników.

Kolejna nowa preferencja – na prototyp będzie dotyczyć produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek, jeżeli powstał w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Podobnie jak w przypadku ulgi B+R, koszty będą potrącane od dochodu, czyli od podstawy opodatkowania. Wartość odliczenia będzie jednak limitowana i nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, a także 10% dochodu.

Przez produkcję próbną będzie rozumiany etap „rozruchu technologicznego produkcji niewymagającego dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem produkcji nowego produktu” – zakłada projekt nowelizacji. Etap ten obejmie okres od poniesienia pierwszego kosztu do rozpoczęcia produkcji.

Przy wprowadzaniu na rynek nowego produktu chodzić będzie jedynie o działania podejmowane dla uzyskania niezbędnej dokumentacji umożliwiającej otrzymanie certyfikatów i zezwoleń umożliwiających sprzedaż produktu.

W ramach nowej ulgi będzie można odliczyć m.in.: koszt wykorzystywanych do uruchomienia produkcji środków trwałych, ich ulepszenia, koszty materiałów, ekspertyz itd.

Co ciekawe i wcześniej niezapowiadane, projekt zakłada też preferencję dla podatników PIT inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne. Ma być zachętą dla osób fizycznych do inwestowania w przedsięwzięcia obarczone dużym ryzykiem ekonomicznym. Ulga ma polegać na wprowadzeniu możliwości odliczania od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej, albo spółki, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% udziałów (akcji). Warunkiem będzie posiadanie takich udziałów (akcji) przez okres co najmniej 2 lat, a w roku podatkowym będzie można odliczyć maksymalnie 250 tys. zł.

Prawo do tej preferencji będą mieli podatnicy osiągający dochody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali (17%/32%) oraz stawką liniową. Podobne ulgi w ramach green taxes funkcjonują już w Wielkiej Brytanii i Francji, teraz czas na Polskę – zapowiada Ministerstwo Finansów.

dr Ewelina Skwierczyńska – doradca podatkowy

Zaloguj się!