Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Expert4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

DOŁĄCZENIE DO SZKOLENIA NIE POWIODŁO SIĘ
Podczas próby dołączenia do szkolenia wystąpiły problemy techniczne. Odśwież stronę i spróbuj jeszcze raz. Jeśli problem się powtórzy skorzystaj z drugiego sposobu przejścia do szkolenia.
  1. Kliknij w poniższy link, przekierowujący do strony rejestracji na szkolenie
  2. Uzupełnij wymagane dane: Imię, Nazwisko oraz adres mailowy
  3. Kliknij Join / Dołącz.
Link do szkolenia: link
W przypadku dalszych problemów technicznych skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 42 235 30 60.

Message Content

Strefa merytoryczna
Czas trwania:
5 godzin
Termin:
18.02.2022
Tematyka:
Środki trwałe / Branża budowlana i deweloperska

Środki trwałe w budowie

 
Budowa środków trwałych w procesie inwestycyjnym wymaga często ogromnego wysiłku związanego z pracami organizacyjnymi, rozliczeniowymi i w efekcie końcowym z właściwym ustaleniem wartości początkowej wybudowanych środków trwałych. Jej ustalenie jest uzależnione od prawidłowego prowadzenia budowy środka trwałego na każdym jej etapie i w każdej płaszczyźnie. W ustaleniu wartości początkowej wybudowanych środków trwałych, nazywanej kosztem wytworzenia, pomagają nam przepisy ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego. Niestety zapisy wspomnianych aktów prawnych nie wyczerpują całości zagadnienia, dlatego warto posiłkować się orzeczeniami sądów oraz interpretacjami organów podatkowych. Pomocny w tym zakresie okazuje się również Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe".
 
Celem szkolenia jest przedstawienie szerokiego zakresu merytorycznego budowy środków trwałych oraz wskazanie schematów kwalifikujących różnorodne wydatki do kosztów budowy środków trwałych. Czym się kierować kwalifikując wydatek do kosztów budowy? Od jakiego momentu należy uwzględniać poniesione wydatki i do jakiej daty można uznawać wydatki jako koszt wytworzenia środków trwałych? Dlaczego niektóre z nich, chociaż poniesione w okresie budowy, nie wpływają na wysokości wartości początkowej inwestycji?
 
Szkolenie kierujemy do kadry kierowniczej, pracowników działów księgowości, działów inwestycyjnych, technicznych, organizacyjnych i  administracyjnych oraz wszystkich osób zajmujących się inwestycjami w jednostkach.
 

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Definicja środków trwałych - w tym środków trwałych w budowie:
Środki trwałe zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Środki trwałe w świetle KŚT 2016.
Środki trwałe wg przepisów prawa podatkowego.
Środki trwałe wg zasad przyjętych przez jednostkę.
 
2. Elementy środków trwałych:
Części składowe, peryferyjne, dodatkowe.
Odłączenie i dołączenie części składowej, peryferyjnej lub dodatkowej - wpływ na wartość początkową środka trwałego.
Podział środków trwałych i ich łączenie.
 
3. Ulepszenie, remont i konserwacja środków trwałych:
Remont środków trwałych.
Konserwacja środków trwałych.
Ulepszenie środków trwałych.
Rodzaje ulepszeń (rozbudowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja).
Mierniki ulepszenia.
Ulepszenie w prawie podatkowym.
Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych środkach trwałych).
Wpływ kosztów remontu i ulepszenia na wartość początkową środka trwałego po raz pierwszy przyjmowanego do użytkowania.
 
4. Zasady wyceny wartości początkowej środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie:
Koszt wytworzenia - ustalanie wartości początkowej zakończonej budowy ST.
Moment rozpoczęcia budowy.
Koszty bezpośrednio związane z budową - przykładowy katalog.
Koszty pośrednie (wspólne) związane z budową kilku środków trwałych.
Koszty analiz, oceny opłacalności budowy, w tym koszty studium rynkowego, technologicznego, ekonomicznego, studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego, koszty przetargu.
Koszty usług  podwykonawców zewnętrznych.
Koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środków trwałych.
Koszty obsługi magazynowej procesu budowy środka trwałego.
Koszty eksploatacji związane z budową środków trwałych.
Koszty utrzymania majątku trwałego jednostki wykorzystywanego na potrzeby budowy środka trwałego.
Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych zaangażowanych w budowę środków trwałych.
Koszty wynajmowanych nieruchomości zastępczych na czas budowy ST.
Koszty testowania wybudowanego środka trwałego (wdrożenie i rozruch).
Koszty i przychody finansowania zewnętrznego: odsetki, prowizje, różnice kursowe.
Kaucje gwarancyjne, opusty, rabaty, skonta.
Sankcje, kary umowne, odszkodowania.
Straty powstałe podczas budowy środka trwałego, niedobory, ubytki naturalne.
Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu.
 
5. Wdrożenie środka trwałego do użytkowania.
 
6. Środki trwałe ujawnione – sposoby ustalania ich wartości początkowej.
 
7. Środki trwałe zwrócone po kradzieży -  ustalanie wartości początkowej.
 
8. Nieruchomości inwestycyjne - inwestycje długoterminowe.
 
9. Zaniechanie inwestycji - likwidacja środka trwałego w budowie.
 
10. Trwała utrata wartości środka trwałego w budowie.
Prowadzący:
Anna Król-Błażejewska
Anna Król-Błażejewska
Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właściciel biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.
Zaloguj się!