Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Expert4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

DOŁĄCZENIE DO SZKOLENIA NIE POWIODŁO SIĘ
Podczas próby dołączenia do szkolenia wystąpiły problemy techniczne. Odśwież stronę i spróbuj jeszcze raz. Jeśli problem się powtórzy skorzystaj z drugiego sposobu przejścia do szkolenia.
 1. Kliknij w poniższy link, przekierowujący do strony rejestracji na szkolenie
 2. Uzupełnij wymagane dane: Imię, Nazwisko oraz adres mailowy
 3. Kliknij Join / Dołącz.
Link do szkolenia: link
W przypadku dalszych problemów technicznych skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 42 235 30 60.

Message Content

Strefa merytoryczna
Czas trwania:
5 godzin
Termin:
17.02.2022
Tematyka:
Podatek VAT w jednostkach sektora publicznego

Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych w 2022 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze zmianami w VAT jakie następują od 2022 r. oraz zwrócenie uwagi na aktualne zagadnienia, które mogą powodować problemy w rozliczaniu VAT i jego ewidencjonowaniu.

Najważniejsze ze zmian to przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego dla przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, gdy ustanowienie tego prawa nastąpiło przed 1 maja 2004 r., które są konsekwencją wyroku TSUE C-604/19.

Istotne są również zmiany w zakresie fakturowania, a także nowe regulacje dotyczące faktur ustrukturyzowanych tzw. e-faktur. Zapoznanie się z tymi przepisami pozwoli ocenić przydatność takich rozwiązań i umożliwi ewentualne przygotowanie się do stosowania e-faktur.

Zmiany od 2022 r. dotyczyć będą również JPK_VAT oraz zasad wystawiania faktur, w tym faktur korygujących.

Ponadto omówione zostaną bieżące zagadnienia związane ze specyfiką Jednostek Sektora Finansów Publicznych, w tym zagadnienia dotyczące transakcji związanych z nieruchomościami.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli zrozumieć istotę nowych regulacji, przyczyni się do prawidłowego rozliczania VAT i właściwego prowadzenia ewidencji, a także uświadomi konieczność gromadzenia niezbędnej dokumentacji dla celów rozliczeń podatku.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Czynności związane z nieruchomościami:

 • wynajem nieruchomości mieszkalnych - co wynika z interpretacji Ministra Finansów?
 • opodatkowanie dzierżawy gruntów, w tym na cele rolnicze,
 • bezumowne korzystanie z nieruchomości - najem i dzierżawa, przesłanki nieopodatkowania w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji organów skarbowych, 
 • ustalenie podstawy opodatkowania przy najmie i dzierżawie (podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa, media, itp.),
 • możliwość refakturowania mediów - warunki, zapisy umowne, stawka podatkowa, obowiązek podatkowy,
 • moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach najmu i dzierżawy,
 • opodatkowanie usług świadczonych w bursach i internatach.

2. Konsekwencje wyroku TSUE z dnia 25 lutego 2021 r. C-604/19:

 • omówienie wyroku C-604/19,
 • opodatkowanie opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, gdy ustanowienie tego prawa nastąpiło przed 1 maja 2004 r.,
 • zasady opodatkowania od 1 stycznia 2022 r. opłat przekształceniowych dotyczących użytkowania wieczystego ustanowionego przed 1 maja 2004 r.,
 • jak obliczyć kwotę podatku?
 • Polski Ład - nowa regulacja dotycząca momentu powstania obowiązku dla takich czynności,
 • czy są opodatkowane opłaty przekształceniowe otrzymane przez 2022 r.

3. Obowiązki ewidencyjne związane z JPK_VAT po zmianach od 2022 r.:

 • zmiana struktury JPK_VAT:
 • nowe oznaczenia GTU,
 • likwidacja oznaczeń w strukturze: MPP i SW,
 • nowe procedury: likwidacja EE i wprowadzenie WSTO_EE, wprowadzenie IED,
 • oznaczanie transakcji ulgi na złe długi u wierzyciela,
 • nowe pola w JPK_VAT, w tym związane z nowymi terminami zwrotów,
 • pozostałe zmiany o charakterze opisowym,
 • wyjaśnienie bieżących problemów związanych ze stosowaniem JPK_VAT:
 • przykłady stosowania symbolu EE,
 • oznaczenie MPP w rozliczeniach od lipca 2021 r.
 • wystawianie dowodów wewnętrznych do odliczenia lub rozliczenia podatku naliczonego - w tym korekty podatku naliczonego wynikające z art. 86 ust. 19a,
 • sposób ujmowania biletów za przejazd osób PKP lub PKS w JPK_V7.

4. Zmiany w fakturowaniu od 2022 r. i faktury ustrukturyzowane (e-faktury):

 • zmiany w duplikatach faktur,
 • istotne zmiany w wystawianiu faktur korygujących,
 • dłuższy termin na wystawienie faktur przed transakcją,
 • zmiana treści faktur zaliczkowych,
 • definicja faktury ustrukturyzowanej,
 • format faktury ustrukturyzowanej,
 • Krajowy System e-Faktur (KSeF),
 • relacje pomiędzy fakturą wystawianą w KSeF a fakturą przesłaną za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania,
 • przesłanie i odbiór faktur ustrukturyzowanych,
 • osoby upoważnione do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
 • czy faktury ustrukturyzowane będą obowiązkowe,
 • sposób wystawiania faktur,
 • nowe akceptacje faktur elektronicznych,
 • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
 • korygowanie faktur ustrukturyzowanych,
 • jakich dokumentów nie można wystawiać lub przesyłać w KSeF,
 • przechowywanie faktur w KSeF,
 • faktury ustrukturyzowane a nowe terminy korygowania faktur,
 • czy warto korzystać z faktur ustrukturyzowanych – podsumowanie zmian.

5. Przypomnienie zasad korygowania transakcji w podatku VAT:

 • korygowanie podatku należnego w sprzedawcy „in minus”,
 • korygowanie podatku naliczonego u nabywcy „in minus”,
 • ewidencjonowanie faktur korygujących dokumentujących zakup mediów,
 • korygowanie podatku należnego u sprzedawcy „in plus”,
 • korygowanie podatku naliczonego u nabywcy „in plus”.
Prowadzący:
Wojciech Zajączkowski
Wojciech Zajączkowski
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT. Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.
Zaloguj się!