Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Expert4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

DOŁĄCZENIE DO SZKOLENIA NIE POWIODŁO SIĘ
Podczas próby dołączenia do szkolenia wystąpiły problemy techniczne. Odśwież stronę i spróbuj jeszcze raz. Jeśli problem się powtórzy skorzystaj z drugiego sposobu przejścia do szkolenia.
 1. Kliknij w poniższy link, przekierowujący do strony rejestracji na szkolenie
 2. Uzupełnij wymagane dane: Imię, Nazwisko oraz adres mailowy
 3. Kliknij Join / Dołącz.
Link do szkolenia: link
W przypadku dalszych problemów technicznych skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 42 235 30 60.

Message Content

Strefa merytoryczna
Czas trwania:
5 godzin
Termin:
15.02.2022
Tematyka:
Delegowanie pracowników

Delegowanie pracownika za granicę w ujęciu praktycznym - prawo pracy, zobowiązania podatkowe i ubezpieczenie społeczne - na gruncie prawa krajowego, państw UE oraz prawa międzynarodowego

Szkolenie dotyczące zasad realizacji usług transgranicznych przez pracowników delegowanych z terytorium Polski do krajów Unii Europejskiej oraz poza jej obszar. Obejmujące aspekty administracyjne, podatkowe i ubezpieczenia społecznego a także prawa pracy na przykładach takich krajów jak Niemcy, Austria, Holandia, kraje Skandynawskie w tym również nowe regulacje dotyczące delegowania pracowników obowiązujące od 30 lipca 2020 r oraz pobytu i przemieszczania się pracowników w czasie pandemii wirusa COVID-19. Podczas szkolenia zostaną przedstawione różnice miedzy pojęciem pracownika delegowanego oraz pracownika przebywającego w podróży służbowej, wskazane zostaną zasady rozliczania poszczególnych form pracy za granicą zwłaszcza w ujęciu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przedstawiona zostanie również problematyka dotycząca opodatkowania zysków przedsiębiorstwa w ujęciu transgranicznego świadczenia usług.  Ponadto zostaną zaprezentowane liczne przykłady praktyczne z rynków europejskich związanych z działaniami kontrolnymi tamtejszych organów państwowych.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawowe regulacje prawne dotyczące delegowania pracowników do krajów UE  - ostatnie zmiany:

 • postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług,
 • nowe zasady określania warunków pracy oraz wynagrodzenia pracowników,
 • delegowanych - przykłady wdrożenia zmian w regulacjach dot. delegowania pracowników na ternie Niemiec i innych krajów UE,
 • delegowanie długookresowe (12 miesięcy) - zasady kumulacji - konsekwencje prawne oraz podatkowe,
 • wpływ nowych regulacji na koszty realizacji usług polskich przedsiębiorstw - wybór właściwych modeli delegowania.

2. Warunki przemieszczania się pracowników wewnątrz obszaru UE w zawiązku z pandemią wirusa COVID-19:

 • możliwości przekraczania granic poszczególnych krajów UE, wyłączenia branżowe i sektorowe,
 • zasady i konieczność obywania kwarantanny.

3. Zasady delegowania pracowników do krajów spoza UE:

 • wymagania administracyjne - procedura notyfikacji,
 • ubezpieczenie społeczne pracowników delegowanych,
 • rozliczenia podatkowe - w jakim kraju powstanie konieczność opłacenia podatku dochodowego,
 • współpraca z osobami samozatrudnionymi jako podwykonawcami.

4. Proces realizacji usług w krajach UE - jak uniknąć kar i bezpiecznie delegować pracowników:

 • umowa o pracę/ umowa zlecenia - prawo polskie czy innego kraju UE
 • pracownik czy zleceniobiorca za granicą - konsekwencje na gruncie prawa polskiego oraz krajów UE,
 • warunki pracy i wynagrodzenia dla pracowników delegowanych w czasie trwania pandemii wirusa Covid -19 - wybrane kraje członkowskie,
 • procedury kontrolne - wymagane dokumenty - przykłady.

5. Ubezpieczenie pracowników delegowanych - czyli zaświadczenie A1 w codziennej praktyce, art. 12 czy 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia wykonawcze:

 • delegowanie/ praca w co najmniej 2 państwach,
 • pojęcie znacznej działalności gospodarczej - problemy z uzyskaniem zaświadczenia A1,
 • zastępowalność pracowników delegowanych w kontekście kontraktów długoterminowych.

6. Delegowanie cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy, Rosji czy Białorusi) do krajów UE:

 • legalność pracy i pobytu delegowanych pracowników z krajów trzecich
 • ubezpieczenie społeczne dla delegowanego cudzoziemca jako reguła specjalna -warunki wydania zaświadczeń A1 – interpretacje organów administracyjnych oraz minerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • ograniczenia czasowe i prawne.

7. Proces realizacji usług na przykładzie Niemiec, Austrii oraz krajów Skandynawskich:

Proces delegowania pracowników do - procedura notyfikacji - zakres, obowiązki, sankcje.

a) warunki pracy i wynagrodzenia

 • układy zbiorowe oraz ustawowa płaca minimalna – składniki wynagrodzenia,
 • czas pracy,
 • warunki bhp.

b) szczególne wymagania branżowe:

 • obowiązki przedsiębiorców delegujących pracowników do prac budowlanych - na przykładach w wybranych krajach UE,
 • wynajem pracowników, konsekwencje nielegalnego wynajmu pracowników.

c) naruszenia i sankcje - regulacje prawne i praktyczne przykłady w poszczególnych krajach UE oraz EOG.

8. Delegowanie a podroż służbowa - różnice formalne i faktyczne:

a) podróż służbowa a miejsce pracy: zdefiniowanie podróży służbowej - w przepisach i orzecznictwie, świadczenie pracy, polecenie wyjazdu, wyjazdy w ramach stałych i podstawowych obowiązków.

b) podróż służbowa czy delegowanie - kryteria rozstrzygające, konsekwencje podatkowe raz ubezpieczeniowe na gruncie prawa polskiego - na przykładzie orzecznictwa oraz praktyki organów administracji skarbowej oraz ubezpieczenia społecznego.

c) transport i zakwaterowanie - problematyka podatkowa na przykładzie orzecznictwa oraz praktyki organów administracji skarbowej oraz ubezpieczenia społecznego.

9. Opodatkowanie pracowników oddelegowanych oraz zysków przedsiębiorstwa w procesie świadczenia usług:

 • nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,
 • pojęcie 183 dni pobytu a obowiązek podatkowy na rynku zagranicznym w zakresie wynagrodzeń pracowników delegowanych - obowiązki pracodawców pojęcie    zakładu podatkowego - przykłady interpretacji zagranicznych organów skarbowych,
 • problemy w rozliczeniach rocznych pracowników delegowanych - jak unikną pułapki podwójnego podatku,
 • metody unikania podwójnego opodatkowania - jak rozliczać dochody uzyskane za granicą,
 • pojęcie „pracodawcy ekonomicznego” w praktyce zagranicznych organów podatkowych konsekwencje podatkowe,
 • pozostałe zobowiązania podatkowe w procesie świadczenia usług - m.in. podatek VAT, podatek budowalny, itp.,
 • pojęcie zakładu podatkowego - konsekwencje podatkowe.
Prowadzący:
Łukasz Żak
Łukasz Żak
Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników oraz procedurach zatrudniania cudzoziemców i prawa pracy. W ciągu ostatniej dekady przeprowadził ponad 300 szkoleń poświęconych transgranicznemu świadczeniu usług i delegowaniu pracowników do takich krajów jak Niemcy, Austria, czy kraje z regionu Skandynawii. Od 2004 do 2017 w ramach projektu Komisji Europejskiej świadczył usługi prawne dla przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania polskich firm na rynku europejskim m.in. dotyczących swobody świadczenia usług, delegowania pracowników, obrotu towarowego. W latach  2008 -2016 W ramach projektu Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network, członek grupy sektorowej Services & Retail, w której współpracował z zagranicznymi partnerami w zakresie międzynarodowego rozwoju współpracy przedsiębiorstw na płaszczyźnie wymiany handlowej i usługowej. W okresie od 01.06.2017 do 31.12.2017 członek  zespołu powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa do Zespołu pracującego przy pilotażowym projekcie związanym z działaniem polskich firmy budowlanych na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego. Prowadzi szkolenia i doradztwo w tematyce zatrudniania cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy czy Białorusi). Ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego. Od sierpnia 2016 roku jest również ekspertem w ramach Inicjatywy Lubuska Akademia Rozwoju. Na co dzień w swej pracy współpracuje z przedsiębiorcami i organizacjami z kraju i zagranicy.
Zaloguj się!