Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Expert4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

DOŁĄCZENIE DO SZKOLENIA NIE POWIODŁO SIĘ
Podczas próby dołączenia do szkolenia wystąpiły problemy techniczne. Odśwież stronę i spróbuj jeszcze raz. Jeśli problem się powtórzy skorzystaj z drugiego sposobu przejścia do szkolenia.
 1. Kliknij w poniższy link, przekierowujący do strony rejestracji na szkolenie
 2. Uzupełnij wymagane dane: Imię, Nazwisko oraz adres mailowy
 3. Kliknij Join / Dołącz.
Link do szkolenia: link
W przypadku dalszych problemów technicznych skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 42 235 30 60.

Message Content

Strefa merytoryczna
Czas trwania:
3 godziny
Termin:
23.02.2022
Tematyka:
Umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne w ZUS 2022 - obowiązki płatnika składek względem ZUS w 2022 r. związane z zawieraniem umów cywilnoprawnych

Szkolenie skierowane do osób zatrudnianych w działach kadrowo-płacowych oraz biurach rachunkowych i centrach rozliczeniowych. Osobom początkującym pozwoli zapoznać się z problematyką podlegania ubezpieczeniom w ZUS w związku z zawieraniem umów zlecenia, o dzieło i dokonywania stosownych rozliczeń z tego tytułu, natomiast osobom zaawansowanym usystematyzuje oraz uzupełni o aktualne zasady posiadaną już wiedzę.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10:30  –  przerwa (10 minut)

10:40  –  II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

1.1. Podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło:

 • kiedy obowiązek, a kiedy dobrowolność,
 • dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
 • ubezpieczenie zdrowotne.

1.2. Zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń zawieranych umów cywilnoprawnych - dokumentacja.
1.3. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych:

 • umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem,
 • umowa cywilnoprawna zawarta z obcym pracownikiem/zleceniobiorcą,
 • umowa cywilnoprawna zawarta z uczniem lub studentem – obowiązki płatnika w stosunku do osób uczących się, by prawidłowo rozliczyć się z ZUS,
 • umowa zlecenia zawarta ze stypendystą,
 • umowa zlecenia zawarta z członkiem rady nadzorczej,
 • umowa zlecenia- kontrakt menedżerski,
 • umowa cywilnoprawna zawarta z osobą prowadzącą działalność pozarolniczą na zasadach ogólnych,  preferencyjnych, korzystającą z „małego ZUS-u” oraz korzystającą z „ulgi na start”,
 • umowa cywilnoprawna zawarta z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim,
 • jak uniknąć błędnego zgłoszenia do ubezpieczeń i co uwzględnić w oświadczeniu zleceniobiorcy,
 • ustalenie zbiegu tytułu do ubezpieczeń przez ZUS,
 • zbieg tytułu do ubezpieczeń gdy wynagrodzenie jest wypłacane z przesunięciem na kolejny miesiąc.

2. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – obowiązki i zwolnienia w opłacaniu składek:

 • kwota wynagrodzenia ustalanego w skali miesiąca,
 • ukończony wiek,
 • powrót z urlopów związanych z rodzicielstwem,
 • zatrudnienie osób poniżej 30 roku życia,
 • przerwa w zatrudnieniu,
 • opłacanie składek po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

3. Umowy cywilnoprawne - prawo do zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

 • zasady ustalania podstawy wymiaru dla zleceniobiorców,
 • podleganie ubezpieczeniu chorobowemu i jego wpływ na ustalenie podstawy wymiary zasiłku,
 • przychody z umów zlecenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłku,
 • podstawa wymiaru zasiłku przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego,
 • zasady uzupełniania przychodu w podstawie wymiaru zasiłku z tytułu zawartej umowy zlecenia,
 • umowa zlecenia i umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy, a ustalenie podstawy wymiaru zasiłku.
Prowadzący:
Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Wieloletni praktyk z zakresu ustalania uprawnień oraz wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
Zaloguj się!