Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Expert4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

DOŁĄCZENIE DO SZKOLENIA NIE POWIODŁO SIĘ
Podczas próby dołączenia do szkolenia wystąpiły problemy techniczne. Odśwież stronę i spróbuj jeszcze raz. Jeśli problem się powtórzy skorzystaj z drugiego sposobu przejścia do szkolenia.
 1. Kliknij w poniższy link, przekierowujący do strony rejestracji na szkolenie
 2. Uzupełnij wymagane dane: Imię, Nazwisko oraz adres mailowy
 3. Kliknij Join / Dołącz.
Link do szkolenia: link
W przypadku dalszych problemów technicznych skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 42 235 30 60.

Message Content

Strefa merytoryczna
Czas trwania:
5 godzin
Termin:
27.01.2022
Tematyka:
Prawo pracy

Prawo Pracy w 2022 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, podczas którego omówiony zostanie aktualny stan prawny w zakresie prawa pracy, bhp oraz ochrony danych osobowych, jak również praktyczne stosowanie tych przepisów prawa.

Podczas szkolenia będziemy korzystać z orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także analizować aktualne stanowiska i opinie Głównego Inspektoratu Pracy oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W szczególności zostaną szczegółowo omówione przepisy wynikające z stosowania tzw. tarczy antykryzysowej, najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy oraz bhp, a także projektowane wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów dotyczących pracy zdalnej, urlopów rodzicielskich, opieki nad zdrowym dzieckiem, a także nowych uregulowań dotyczących możliwości kontroli pracowników w przypadku podejrzenia spożywania alkoholu oraz stosowania środków odurzających. Omówione zostaną podstawowe założenia i obowiązki pracodawców wynikające z projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa tj. dotyczącego tzw. „sygnalistów”.

W trakcie szkolenia omówiona zostanie tematyka zwolnień pracowników z uwagi na problemy firm, związane z skutkami pandemii.

W praktyczny sposób przedstawione zostaną zasady prowadzenia, planowania oraz rozliczania czasu pracy w 2022 r.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z sposobami prowadzenia dokumentacji pracowniczej (gromadzenia dokumentów, podpisywania umów o pracę, wręczania pism o wypowiedzenia lub rozwiązaniu umowy o pracę, wydawania świadectw pracy, prowadzenia ZFŚS, dokumentów związanych z bhp) zgodnej z przepisami prawa pracy i RODO w dobie pandemii.

Podczas szkolenie zostaną udzielone odpowiedzieć na najczęstsze pytania związane z przestrzeganiem przepisów prawa pracy i bhp w tym związane z przestrzeganiem przepisów RODO w obliczu pandemii.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Projektowane zmiany w prawie pracy w 2022 r.:

 • Praca zdalna a telepraca - podobieństwa i różnice.
 • Zasady wprowadzania pracy zdalnej, jej rozliczanie w zakresie czasu pracy i dokumentowanie.
 • Praca zdalna a RODO.
 • Praca zdalna a BHP.
 • Zmiany w sierpniu 2022 r. w zakresie urlopów rodzicielskich, wydłużonego okresu tzw. opieki na zdrowym dzieckiem, wynikające z implementowania do polskiego systemu prawa dyrektywy „work- life balance”.
 • Planowane zmiany przepisów dotyczące możliwości kontroli szczepień prawników. Czy firma będzie mogła odsunąć od pracy pracownika, który odmawia dokonania testu w kierunku Covid 19 lub okazania certyfikatu zaszczepienia.
 • Projekt zmiany przepisów dotyczących kontroli trzeźwości pracowników.  

2. Prawo pracy wynikające z postanowień „tarczy antykryzysowej”:

 • Nowe zasady potrąceń z wynagrodzenia.
 • Stosowanie przepisów BHP w czasie epidemii - badania, szkolenia.
 • Rozwiązania tarczy antykryzysowej w zakresie czasu pracy, wynagrodzeń za pracę oraz wykorzystania urlopów wypoczynkowych oraz pogorszenia warunków zatrudnienia.
 • Przestój ekonomiczny oraz obniżony wymiar czasu pracy.
 • Zasady otrzymania dofinansowania z tarczy antykryzysowej.
 • Umowa o zakazie konkurencji a przepisy tarczy antykryzysowej.
 • Doręczanie pisma o wypowiedzeniu i rozwiązaniu umowy o pracę w czasie epidemii koronowirusa.
 • Zasady i warunki wykonywania pracy, podczas kwarantanny i izolacji.

3. Najważniejsze aktualne stanowiska dotyczące stosunku pracy oraz planowe zmiany przepisów:

 • Zasady zwolnienia z pracy dla pracowników oddających osocze i krwiodawców.
 • Możliwość zdalnego nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.
 • Zasady badanie trzeźwości i obecności narkotyków u pracowników, w świetle stanowisk Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Możliwość wcześniejszego kierowania pracowników na badania okresowe w przypadku nagłych zaburzeń psychicznych.
 • Częsta absencja chorobowa, sytuacja ekonomiczna zakładu pracy jako prawidłowe przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę - przegląd aktualnego orzecznictwa sądowego.
 • Możliwości wysłania pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy.
 • Dokumentowanie, planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników w 2022 r.
 • Praktyczne sposoby przeciwdziałania mobbingowi w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
 • Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19, a prawa pracy.
 • Możliwości pogorszenia warunków zatrudnienia, na podstawie aktualnych przepisów Kodeksu pracy.
 • Przesyłanie dokumentów wynikających ze stosunku pracy w tym świadectwa pracy drogą elektroniczną.
 • BHP w firmie w czasie epidemii.

4. Czy zarażenie się wirusem na stanowisku pracy może być potraktowane jako wypadek przy pracy?

5. Podstawowe założenia i obowiązki pracodawców wynikające z projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia przepisów prawa tj. dotyczące ochrony tzw. „sygnalistów”. 

Prowadzący:
Ekspert ds. prawa pracy
Ekspert ds. prawa pracy
Radca prawny, nadinspektor  pracy kierujący działem prawnym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w  Krakowie, wykładowca akademicki z prawa pracy,  autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, działania agencji zatrudnienia w tym agencji pracy tymczasowych, Pracowniczych Planów Kapitałowych. Prowadził konferencje i seminaria  naukowe z zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych, działalności agencji zatrudnienia.
Zaloguj się!