Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Expert4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

DOŁĄCZENIE DO SZKOLENIA NIE POWIODŁO SIĘ
Podczas próby dołączenia do szkolenia wystąpiły problemy techniczne. Odśwież stronę i spróbuj jeszcze raz. Jeśli problem się powtórzy skorzystaj z drugiego sposobu przejścia do szkolenia.
 1. Kliknij w poniższy link, przekierowujący do strony rejestracji na szkolenie
 2. Uzupełnij wymagane dane: Imię, Nazwisko oraz adres mailowy
 3. Kliknij Join / Dołącz.
Link do szkolenia: link
W przypadku dalszych problemów technicznych skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 42 235 30 60.

Message Content

Strefa merytoryczna
Czas trwania:
5 godzin
Termin:
23.02.2022
Tematyka:
VAT

VAT w 2022 r. Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług

Celem szkolenia jest omówienie bieżących zagadnień związanych z podatkiem VAT, z którymi osoby rozliczające podatek VAT mają najczęstszy kontakt i które przyczyniają się do najczęstszych problemów interpretacyjnych. Dlatego też w trakcie szkolenia omawiane są kwestie podatku należnego, naliczonego, korygowania transakcji oraz importu usług.

Stałe wątpliwości związane z wykazywaniem podatku należnego wynikają z niejasnych regulacji, których interpretacja w dużej mierze bazuje na szerokim orzecznictwie sądowoadministracyjnym, wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również wieloletniej praktyce stosowania skomplikowanych przepisów.

Nie mniejsze problemy dotyczą refakturowania usług oraz korekt podatku należnego oraz naliczonego. Szkolenie pomoże usystematyzować wiedzę w tym zakresie oraz upewnić się odnośnie prawidłowości dotychczasowego postępowania.

Niezmiennym problemem w rozliczeniach VAT są transakcje importu usług, które występują na co dzień prawie u wszystkich podatników. W tym zakresie problematyczne są nie tylko momenty wykazania takich czynności, czy odliczenia VAT, lecz również ustalenie czy czynność jest objęta krajowym VAT w związku ze skomplikowanym procesem ustalania miejsca świadczenia usług, szczególnie tych związanych z nieruchomościami.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie wiedzy z zakresu VAT i zapobiegnie ewentualnym nieprawidłowościom w rozliczaniu tego podatku.

Harmonogram:

08:30 – logowanie uczestników

09:00 – I część szkolenia

10.30 – przerwa (15 minut)

10.45 – II część szkolenia

12:30 – przerwa (15 minut)

12:45 – III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Obowiązek podatkowy w transakcjach krajowych:

 • ogólna zasada powstawania obowiązku podatkowego,
 • znaczenie warunków INCOTERMS dla obowiązku podatkowego:
 • czy odbiór towaru ma wpływ na rozliczenie podatku,
 • przekazanie towaru przewoźnikowi - wpływ na rozliczenie VAT,
 • brak odbioru towaru a obowiązek podatkowy,
 • termin wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • brak faktury a obowiązek podatkowy,
 • obowiązek podatkowy przy zaliczkach - wpłaty nie objęte obowiązkiem podatkowym,
 • sprzedaż energii elektrycznej, gazu, wody, odbiór nieczystości, usług najmu, dzierżawy, leasingu, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru mienia:
 • faktura prognoza - czy jest konieczność zapłaty podatku,
 • wystawienie faktury a obowiązek podatkowy,
 • otrzymanie zaliczki i jej wpływ na obowiązek podatkowy,
 • obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych, drukowania książek oraz przy sprzedaży książek.

2. Refakturowanie usług:

 • świadczenia złożone w świetle ustawy o VAT i orzecznictwa sądowoadministracyjnego,
 • prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania,
 • warunki refakturowania usług,
 • możliwość refakturowania dodatkowych kosztów, w tym podatku od nieruchomości, opłat śmieciowych, usług noclegowych, usługi transportowe,
 • refakturowanie przy świadczeniach złożonych, w tym związanych z najmem oraz mediami,
 • refakturowanie usług a stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego oraz termin odliczenia podatku.

3. Odliczenie VAT w transakcjach krajowych - warunki i terminy:

 • moment powstania prawa do odliczenia,
 • warunki i terminy odliczenia podatku naliczonego,
 • odliczanie VAT a otrzymanie faktury zakupowej,
 • otrzymanie faktury zaliczkowej przed jej uregulowaniem,
 • data sprzedaży, data wystawienia, data otrzymania faktury – istotne różnice znaczeniowe dla odliczenia VAT,
 • odliczanie podatku wynikającego z faktur wystawionych przez małych podatników rozliczających się metodą kasową,
 • odliczanie VAT przy nabyciu paliwa - karty paliwowe,
 • ograniczenia w prawie do odliczeń podatku naliczonego,
 • błędy i pomyłki w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego przez odbiorcę (m.in.: błędne dane odbiorcy, błędne opodatkowanie transakcji, błędna stawka VAT, błędy ilościowe i wartościowe na fakturze),
 • wady faktury a utrata prawa do odliczenia podatku naliczonego.

4. Korygowanie podatku należnego i naliczonego:

 • korekty sprzedaży „in plus” i „in minus” - termin ich ujęcia,
 • sytuacje wymagające i niewymagające posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
 • czy istnieje obowiązek posiadania podpisanej faktury korygującej?
 • wystawianie faktur korygujących, not korygujących i duplikatów faktur – okoliczności, podmioty uprawnione, terminy,
 • ujmowanie korekt podatku naliczonego „in plus” i „in minus”,
 • brak faktury korygującej a obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego,
 • korygowanie podatku naliczonego w związku z otrzymanymi duplikatami faktur.

5. Import usług - najważniejsze kwestie:

 • usługobiorcy podatnikami VAT w imporcie usług,
 • miejsce świadczenia w przy świadczeniu usług, m.in. usługi związane z nieruchomościami, transportowe, niematerialne (w tym: reklamy, doradcze, elektroniczne, telekomunikacyjne, licencyjne), uszlachetniania, serwisowe,
 • podstawa opodatkowania w imporcie usług,
 • określanie terminu obowiązku podatkowego dla ww. transakcji,
 • wystawienie faktury a obowiązek podatkowy w VAT,
 • import usług a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • brak faktury a możliwość odliczenia podatku.
Prowadzący:
Wojciech Zajączkowski
Wojciech Zajączkowski
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT. Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.
Zaloguj się!