Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Expert4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

DOŁĄCZENIE DO SZKOLENIA NIE POWIODŁO SIĘ
Podczas próby dołączenia do szkolenia wystąpiły problemy techniczne. Odśwież stronę i spróbuj jeszcze raz. Jeśli problem się powtórzy skorzystaj z drugiego sposobu przejścia do szkolenia.
 1. Kliknij w poniższy link, przekierowujący do strony rejestracji na szkolenie
 2. Uzupełnij wymagane dane: Imię, Nazwisko oraz adres mailowy
 3. Kliknij Join / Dołącz.
Link do szkolenia: link
W przypadku dalszych problemów technicznych skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 42 235 30 60.

Message Content

Strefa merytoryczna
Czas trwania:
5 godzin
Termin:
10.02.2022
Tematyka:
VAT / Polski Ład

POLSKI ŁAD ORAZ TARCZA ANTYINFLACYJNA - Zmiany w podatku VAT 2022

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące kolejnej fali zmian w podatku VAT, które wchodzą w życie lub mają wejść w życie w roku 2022, w tym w ramach pakietów nazywanych Polskim Ładem oraz Tarczą Antyinflacyjną. Rok 2021 obfitował w wiele zmian w zakresie zasad rozliczania i wykazywania podatku VAT. Zmiany zostały wprowadzone w ramach pakietów VAT Slim oraz VAT Slim 2, a także w ramach zmian w rozporządzeniu regulującym prowadzenie ewidencji VAT przesyłanej w pliku JPK_V7.

W roku 2022 czeka nas kolejna fala zmian, w szczególności w zakresie:

 • okresowego obniżenia stawek VAT na niektóre towary w ramach Tarczy Antyinflacyjnej,
 • zasad wystawiania faktur, w tym utworzenie faktury ustrukturyzowanej,
 • zasad fiskalizacji oraz kontroli prawidłowości fiskalizacji przy użyciu nowej metody kontroli jakim ma być tzw. zakup kontrolowany
 • opodatkowania usług finansowych
 • możliwości utworzenia grupy VAT jako jednego podatnika składającego się z wielu podmiotów,
 • zasad wykazywania transakcji w JPK_V7 oraz konsekwencji KKS korygowania ewidencji VAT,
 • zmian w procedurze TAX FREE.

Jeżeli chcecie się Państwo przygotować na kolejną falę zmian, zapraszamy na niniejsze szkolenie.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Tarcza Antyinflacyjna - okresowe obniżenie stawek podatku VAT:

1. Towary objęte okresowymi obniżonymi stawkami VAT oraz okresy, w których obniżone stawki będą obowiązywać:

a) energia elektryczna, gaz, paliwa,

b) produkty spożywcze i inne towary.

2. Dodatkowe obowiązki informacyjne podmiotów ewidencjonujących sprzedaż przy użyciu kas rejestrujących.

II. Zmiany dotyczące wystawiania faktur:

1. Faktura ustrukturyzowana:

a. Definicja faktury ustrukturyzowanej jako nowego rodzaju faktury elektronicznej.

b. Czy wystawianie faktur w formie ustrukturyzowanej będzie dobrowolne czy obowiązkowe dla określonych branż?

c. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych a akceptacja odbiorcy faktury.

d. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.

e. Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych:

 • czy faktury „tradycyjne” można korygować w formie ustrukturyzowanej?
 • czy faktury ustrukturyzowane można korygować w formie „tradycyjnej”?
 • czy do faktury ustrukturyzowanej można wystawić notę korygującą?

f. Czy można wystawić duplikat faktury ustrukturyzowanej?

g. Narzędzie do wystawiania faktur ustrukturyzowanych - Krajowy System e-Faktur (KSeF):

 • wystawianie faktur w KSeF a możliwość korzystania z dotychczasowych systemów do fakturowania,
 • autoryzacja faktur w systemie KSeF,
 • sposób wyznaczania osób upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
 • obowiązek informowania organów podatkowych o osobach upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
 • sposób odbierania faktur w systemie KSeF,
 • możliwość przekazania faktur nabywcom nie zarejestrowanym w KSeF (tzw. anonimowy dostęp - np. dla nabywców detalicznych),
 • przechowywanie faktur w KSeF - w jaki sposób i przez jaki okres będą przechowywanie daktury w KSeF?
 • zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.

h. Udogodnienia związane w wystawianiem faktur ustrukturyzowanych:

 • uproszczona możliwość dokonywania korekty VAT in minus po stronie nabywcy i dostawcy,
 • przyspieszony zwrot VAT,
 • automatyczne zapewnienie autentyczności, integralności oraz czytelności faktur,
 • brak obowiązku dostarczania JPK_FA.

2. Inne zmiany dotyczące zasad wystawiania faktur:

a) zmiany dotyczące zasad wystawiania DUPLIKATÓW faktur,

b) zmiany dotyczące zasad wystawiania faktur korygujących:

 • zmiany dotyczące oznaczenia faktury korygującej,
 • zmiany dotyczące wskazania przyczyny korekty na fakturze korygującej,
 • zmiany dotyczące zasad wystawiania zbiorczej faktury korygującej.

c) zmiany dotyczące terminu wystawiania faktur,

d) zmiany dotyczące zasad wystawiania faktur zaliczkowych.

III. Pozostałe zmiany dotyczące podatku VAT od 2022 r.

1. Dobrowolne opodatkowanie usług finansowych:

a) jakie usługi będą mogły być objęte dobrowolnym opodatkowaniem?

b) status usługodawcy i usługobiorcy a możliwość dobrowolnego opodatkowania,

c) w jakich sytuacjach warto skorzystać z dobrowolnego opodatkowania usług finansowych?

2. Grupa VAT:

a) grupa VAT jako podatnik VAT - jakie podmioty mogą stworzyć grupę VAT?

b) korzyści wynikające ze stworzenia grupy VAT?

c) warunki formalne stworzenia grupy VAT,

d) właściwość miejscowa grupy VAT,

e) rola przedstawiciela grupy VAT,

f) opodatkowanie czynności pomiędzy członkami grupy VAT,

g) opodatkowanie czynności pomiędzy członkami grupy VAT a podmiotami zewnętrznymi,

3. Możliwość płacenia KRUS z rachunku VAT,

4. Zmiany w JPK_V7 od 2022 r.

a) wykazywanie w JPK_V7 ulgi na złe długi od 2022 r.

b) zmiana oznaczeń niektórych transakcji od 2022 r.

5. Brak konieczności składania „czynnego żalu” z tytułu korekty ewidencji VAT od 2022 r.:

a) zasady i przyczyny korygowania JPK_V7,

b) status ewidencji VAT składanej w ramach pliku JPK_V7 a przepisy KKS,

c) planowane przepisy zmuszające podatników do cyklicznego składania ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów,

d) składanie korekty księgi (np. ewidencji VAT) a przepisy KKS,

e) składanie korekty deklaracji a przepisy KKS - „automatyczna” ochrona przed konsekwencjami KKS,

f) w jakich sytuacjach w razie korekty JPK_V7 warto złożyć „czynny żal”?

g) planowana zmiana dotycząca „automatycznej” ochrony przed konsekwencjami KKS w przypadku złożenia korekty księgi (w tym ewidencji VAT),

6. Zmiany w procedurze TAX FREE:

a) utworzenia systemu informatycznego do podatkowej obsługi sprzedaży w systemie TAX FREE,

b) nowe możliwości generowania dokumentów dotyczących procedury TAX FREE,

c) nowe metody i zasady zwrotu podatku VAT podróżnym,

d) sprzedaż w procedurze TAX FREE a konieczność korzystania z kasy on-line,

e) warunki zastosowania stawki VAT 0% w przypadku sprzedaży w procedurze TAX FREE.

IV. KASY REJESTRUJĄCE:

1. Nabycie sprawdzające - tzw. zakup kontrolowany w celu weryfikacji prawidłowości fiskalizacji:

a) jaka będzie procedura dokonania „zakupu kontrolowanego” przez urzędników KAS?

b) jaka będzie procedura postępowania z towarem oraz środkami pieniężnymi będącymi przedmiotem „zakupu kontrolowanego”,

c) skutki stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku dokonania „zakupu kontrolowanego”,

d) istotne dla podatnika dokumenty towarzyszące czynności „zakupu kontrolowanego”,

2. Możliwość wystawiania i przesyłania e-paragonów:

a) jakie kasy mogą generować paragony w formie elektronicznej?

b) czy będzie można wysłać nabywcy paragon elektroniczny jako skan paragony wystawionego w formie papierowej?

Prowadzący:
Michał Gabrysiak
Michał Gabrysiak
Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.
Michał Krawczyk
Michał Krawczyk
Ekspert podatkowy, Senior Associate w Kancelarii Staniek&Partners. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 - 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 - 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej ekspert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.
dr Ewelina Skwierczyńska
dr Ewelina Skwierczyńska
Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia. Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.
Zaloguj się!