Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Expert4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

DOŁĄCZENIE DO SZKOLENIA NIE POWIODŁO SIĘ
Podczas próby dołączenia do szkolenia wystąpiły problemy techniczne. Odśwież stronę i spróbuj jeszcze raz. Jeśli problem się powtórzy skorzystaj z drugiego sposobu przejścia do szkolenia.
  1. Kliknij w poniższy link, przekierowujący do strony rejestracji na szkolenie
  2. Uzupełnij wymagane dane: Imię, Nazwisko oraz adres mailowy
  3. Kliknij Join / Dołącz.
Link do szkolenia: link
W przypadku dalszych problemów technicznych skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 42 235 30 60.

Message Content

Strefa merytoryczna
Czas trwania:
5 godzin
Termin:
16.02.2022
Tematyka:
PIT

Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w zakresie świadczeń przekazywanych na rzecz nierezydentów

Pobór podatku od wypłat na rzecz nierezydentów jest jednym z tych obowiązków płatnika, których prawidłowe wypełnienie, nastręcza zwykle wiele problemów. W trakcie szkolenia postaramy się więc wyjaśnić praktyczne aspekty zagadnienia, tak aby zminimalizować pojawiające wątpliwości.

Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki poboru podatku u źródła w oparciu o bieżące orzecznictwo i najnowsze interpretacje organów podatkowych. Na praktycznych przykładach omówione zostaną skutki podatkowe świadczeń wypłacanych nierezydentom z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i przepisów ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT.

Szkolenie skierowane jest do biur rachunkowych oraz osób rozliczających podatek u źródła chcących poszerzyć wiedzę z tego zakresu a także do firm zatrudniających nierezydentów na podstawie umowy o pracę.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I.  Rodzaje należności podlegających opodatkowaniu na terytorium RP w rozumieniu ustaw PIT i CIT, w tym pojęcie należytej staranności, stawki podatku i zasady jego poboru na podstawie przepisów polskich ustaw.

II. Certyfikat rezydencji jako warunek zastosowania postanowień właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, w tym:

1. Określenie ważności certyfikatu, certyfikat „wystawiony na dzień”, brak daty ważności.

2. Kopia certyfikatu - możliwość wykorzystania według obecnych regulacji i założeń Polskiego Ładu.

III. Regulacje wynikające z poszczególnych umów o unikaniu opodatkowania i ustaw o podatkach dochodowych, w tym:

1. Umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług w tym poza granicami Polski  - obowiązek poboru podatku i rozliczenie zwrotu za dojazd i nocleg według ustawy o podatku PIT a warunki konieczne dla nierozliczania podatku w Polsce.

2. Kontrakt menadżerski - obowiązek poboru podatku u źródła, zasady rozliczania faktury wystawionej przez członka zarządu będącego nierezydentem.

3. Emerytury i renty zagraniczne - zasady poboru podatku przez banki i inne podmioty według polskiej ustawy a warunki konieczne dla jego niepobrania na podstawie przykładowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

4. Pracownik z zagranicy - omówienie sposobu opodatkowania wynagrodzenia, możliwość skorzystania z ulg i odliczeń.

5. Wypłata na rzecz twórcy, artysty i sportowca w świetle typowych umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

6. Należności licencyjne - definicja pojęcia i zasady rozliczania na podstawie ustaw o podatkach dochodowych i przykładowych umowach międzynarodowych.

7. Należności z tytułu odsetek wypłacane przez podmioty polskie podmiotom zagranicznym w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zasady zwolnienia od podatku u źródła.

IV. Moment uzyskania przychodu, podstawa opodatkowania - zasady przeliczania wynagrodzenia w walucie obcej, „ubruttowienie” wynagrodzenia nierezydenta.

V. Obowiązki sprawozdawcze - właściwość organów podatkowych, zasady sporządzania informacji IFT1/IFT1R, IFT2/IFT2R, i deklaracji PIT-8AR, CIT10Z.

VI. Pytania i konsultacje.

Prowadzący:
Katarzyna Furmańczyk
Katarzyna Furmańczyk
Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej. Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.
Zaloguj się!