Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Expert4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Message Content

Czas trwania:
5 godzin
Tematyka:
VAT
Termin:
21.10.2021

Zmiany VAT 2021 - pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana


Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie, które dotyczy zmian w podatku VAT, których wejście w życie planowane jest na październik 2021 roku. W szczególności zmiany te wynikają z pakietu modyfikacji zasad rozliczania podatku VAT, który nazywany jest VAT SLIM 2 (pierwszy pakiet VAT SLIM wszedł w życie od 2021 roku) oraz z projektu zmian w ustawie o VAT, mających na celu wprowadzenie do obrotu gospodarczego nowego rodzaju dokumentu w postaci faktury ustrukturyzowanej.
 
Pakiet VAT SLIM 2 dotyczy w szczególności:
 
1) modyfikacji przepisów w wyniku wyroków TSUE odnośnie:
 • ulgi na złe długi,
 • „szyku rozwartego” (np. przy korektach WNT lub importu usług).
2) dostosowania przepisów do oczekiwań przedsiębiorców w szczególności w zakresie:
 • możliwości wyboru korygowanego okresu przy opóźnionym odliczeniu podatku naliczonego,
 • uznania biletów za faktury,
 • zasad opodatkowania w transakcjach łańcuchowych,
 • możliwości dokonania korekty w związku z niewykazaniem importu w procedurze uproszczonej,
 • mechanizmu podzielonej płatności oraz dysponowania środkami na rachunku VAT.
Dodatkowo w trakcie szkolenia omówione zostaną objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące korygowania podatku VAT według nowych zasad obowiązujących od 2021 roku. Serdecznie zapraszamy na szkolenie.

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. VAT SLIM 2:
 
1. Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług:
 
a) brak przepisów a korekta VAT in minus w imporcie usług i WNT w interpretacjach organów podatkowych,
b) sposób uregulowania korekty VAT in minus od października 2021 r.
 
2. Korekta deklaracji VAT związana z odwrotnymi obciążeniami - likwidacja „szyku rozwartego”:
 
a) skutki orzeczenia TSUE C-895/19 z 18 marca 2021 r. dla podatników VAT - możliwość nienależnie zapłaconego VAT oraz odsetek od zaległości podatkowych,
b) likwidacja przepisów związanych z korektą odwrotnych obciążeń (w tym WNT i importu usług) po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 
3. Nowe możliwości korygowania deklaracji w związku z opóźnionym odliczeniem podatku naliczonego:
 
a) realizacja prawa do odliczenia poprzez korektę deklaracji po upływie terminu do odliczenia VAT naliczonego na podstawie obecnie obowiązujących przepisów,
b) ułatwienie realizacji prawa do odliczenia poprzez korektę deklaracji po upływie terminu do odliczenia VAT naliczonego na podstawie nowelizowanych przepisów.
 
4. Zmiana przepisów o uldze na złe długi w związku z orzeczeniem TSUE oraz wydłużenie okresu dającego możliwość korekty:
 
a) skutki orzeczenia TSUE C-335/19 z dnia 15 października 2020 r. dla podatników VAT - możliwość korzystania z ulgi na złe długi bez względu na status nabywcy,
b) likwidacja przepisów związanych z ograniczeniami korzystania z ulgi na złe długi ze względu na status nabywcy,
c) wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi w wyniku korekty deklaracji VAT.
 
5. Nowe możliwości transferów z rachunku VAT:
 
a) możliwość wpłaty składki KRUS,
b) możliwości transferu środków między rachunkami VAT w różnych bankach.
 
6. Wydłużenie terminu złożenia VAT-26 w celu skorzystania ze 100% odliczenia VAT:
 
a) obecne restrykcyjne zasady składania VAT-26 oraz ich negatywne skutki,
b) planowane wydłużenie terminu złożenia VAT-26.
 
7. Dodatkowe możliwości składania oświadczenia o dobrowolnym  opodatkowaniu sprzedaży budynków, lokali i budowli:
 
a) dotychczasowe zasady składania oświadczenia o dobrowolnym opodatkowaniu sprzedaży budynków, lokali i budowli,
b) wprowadzenie dodatkowej możliwości składania oświadczenia o dobrowolnym  opodatkowaniu sprzedaży budynków, lokali i budowli.
 
8. Możliwość korekty deklaracji w przypadku niewykazania importu w procedurze uproszczonej:
 
a) obecne dotkliwe skutki braku możliwości korekty deklaracji VAT w przypadku niewykazania importu towarów w procedurze uproszczonej,
b) planowane zasady korekty deklaracji VAT umożliwiające uniknięcia negatywnych skutków w przypadku niewykazania importu towarów w procedurze uproszczonej.
 
9. Dostosowanie definicji ustawowych do umowy Brexitowej (zapisy dotyczące Irlandii Północnej):
 
a) modyfikacja definicji terytorium Unii Europejskiej w związku z Brexitem,
b) określenie w polskiej ustawie o VAT statusu Irlandii Północnej dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 
10. Doprecyzowanie zasad rozpoznawania transakcji łańcuchowych eksportowych i wewnątrzwspólnotowych w kontekście organizacji transportu:
 
a) niekorzystne interpretacje organów podatkowych w przypadku organizacji transportu przez pierwszy podmiot biorący udział w transakcji łańcuchowej,
b) modyfikacja przepisów pozwalająca na bezpieczne wykazanie eksportu towarów lub WDT przez pierwszy podmiot w łańcuchu dostaw w przypadku organizacji transportu przez ten podmiot.
 
II. Faktura ustrukturyzowana:
 
1. Definicja faktury ustrukturyzowanej jako nowego rodzaju faktury elektronicznej.
 
2. Czy wystawianie faktur w formie ustrukturyzowanej będzie dobrowolne czy obowiązkowe dla określonych branż?
 
3. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych a akceptacja odbiorcy faktury.
 
4. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
 
5. Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych:
 
a) czy faktury „tradycyjne” można korygować w formie ustrukturyzowanej?
b) czy faktury ustrukturyzowane można korygować w formie „tradycyjnej”?
c) czy do faktury ustrukturyzowanej można wystawić notę korygującą?
 
6. Czy można wystawić duplikat faktury ustrukturyzowanej?
 
7. Narzędzie do wystawiania faktur ustrukturyzowanych - Krajowy System e-Faktur (KSeF):
 
a) wystawianie faktur w KSeF a możliwość korzystania z dotychczasowych systemów do fakturowania,
b) autoryzacja faktur w systemie KSeF,
c) sposób wyznaczania osób upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
d) obowiązek informowania organów podatkowych o osobach upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
e) sposób odbierania faktur w systemie KSeF,
f) możliwość przekazania faktur nabywcom nie zarejestrowanym w KSeF (tzw. anonimowy dostęp - np. dla nabywców detalicznych),
g) przechowywanie faktur w KSeF - w jaki sposób i przez jaki okres będą przechowywanie daktury w KSeF?
h) zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.
 
8. Udogodnienia związane w wystawianiem faktur ustrukturyzowanych:
 
a) uproszczona możliwość dokonywania korekty VAT in minus po stronie nabywcy i dostawcy,
b) przyspieszony zwrot VAT,
c) automatyczne zapewnienie autentyczności, integralności oraz czytelności faktur,
d) brak obowiązku dostarczania JPK_FA.
 
III. Objaśnienia Ministerstwa Finansów do zasad korygowania podatku VAT od 2021 roku:
 
1. Przypomnienie zasad dokonywania korekty in minus po stronie nabywcy i dostawcy obowiązujących od 2021 roku.
 
2. Spełnienie warunku korekty w świetle objaśnień i przykładów Ministerstwa Finansów.
 
3. Dokumentacja, z której wynika ustalenie warunków korekty w świetle objaśnień i przykładów Ministerstwa Finansów.
Prowadzący:
dr Ewelina Skwierczyńska
dr Ewelina Skwierczyńska
Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia. Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.
Michał Krawczyk
Michał Krawczyk
Ekspert w zakresie podatków. W branży podatkowej pracuje od 1999 r., natomiast od 2008 r. projektuje i prowadzi szkolenia, w szczególności w zakresie podatku VAT, procedury kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego (kontrola skarbowa), postępowania podatkowego, również w zakresie podatków PIT i CIT. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.
Michał Gabrysiak
Michał Gabrysiak
Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.
Zaloguj się!