Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Expert4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

DOŁĄCZENIE DO SZKOLENIA NIE POWIODŁO SIĘ
Podczas próby dołączenia do szkolenia wystąpiły problemy techniczne. Odśwież stronę i spróbuj jeszcze raz. Jeśli problem się powtórzy skorzystaj z drugiego sposobu przejścia do szkolenia.
 1. Kliknij w poniższy link, przekierowujący do strony rejestracji na szkolenie
 2. Uzupełnij wymagane dane: Imię, Nazwisko oraz adres mailowy
 3. Kliknij Join / Dołącz.
Link do szkolenia: link
W przypadku dalszych problemów technicznych skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 42 235 30 60.

Message Content

Strefa merytoryczna
Czas trwania:
4 godziny
Termin:
02.02.2022
Tematyka:
Ceny transferowe

Ceny transferowe - regulacje prawne i ich modyfikacje w latach 2019-2021 a wpływ na praktyczne spełnienie obowiązków dokumentacyjnych

Nasze szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z regulacjami w zakresie cen transferowych, które w ostatnich latach podlegają dynamicznym modyfikacjom.

W ostatnich latach rynkowość operacji realizowanych z udziałem podmiotów powiązanych stała się jednym z głównych obszarów zainteresowania organów podatkowych w ramach przeprowadzanych kontroli. Potwierdzeniem skuteczności takich kontroli potwierdzają chociażby statystyki wskazujące na wartość przypisów określonych przez ww. organy. Dlatego też organy ustawodawca dokonuje wielu zmian przepisów regulujących obowiązki dokumentacyjne podmiotów powiązanych, a co więcej tematyka ta jest przedmiotem licznych interpretacji i wyroków, które również nie są jednolite.

W ramach niniejszego szkolenia nasi trenerzy pomogą Państwu zarówno określić do jakich zdarzeń należy przygotować dokumentację cen transferowych w ostatnich latach, ale także punkt widzenia organów podatkowych na tę kwestię. Bardzo ważnym elementem szkolenia jest również teoretyczne określenie budowy dokumentacji podatkowej w każdym jej elemencie, a także omówienie jak w praktyce mają wyglądać ww. elementy, jak również cała dokumentacja, na podstawie przykładów zawartych w omawianej w trakcie szkolenia prezentacji. W ramach ww. dyskusji Trenerzy wskazywać będą również, jak budować ww. dokumentację, aby minimalizować ryzyko sporu z organami podatkowymi.

Oczywiście podczas szkolenia prowadzący nie tylko odpowiedzą na zadane przez Państwa pytania, ale również będą służyli radą w ramach identyfikacji zakresu obowiązków Państwa organizacji w obszarze cen transferowych oraz udziela wskazówek do sposobu przygotowania dokumentacji w konkretnych przypadkach wskazanych przez Uczestników.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (10 minut)

10.40  –  II część szkolenia

12:00  –  przerwa (10 minut)

12:10  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Identyfikacja transakcji i zdarzeń podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu w świetle regulacji ustawowych oraz w praktyce organów podatkowych:
 1. zakres obowiązujący od roku 2019 (m.in. zdefiniowanie pojęcia transakcji kontrolowanej),
 2. modyfikacje definicji transakcji i zdarzeń w latach 2020 i 2021,
 3. zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego.
 1. Identyfikacja podmiotów powiązanych w świetle regulacji ustawowych oraz w praktyce organów podatkowych:
 1. Podmioty powiązane kapitałowo i personalnie w latach 2019 - 2021, a w tym:
 • powiązania pionowe i poziome,
 • powiązania bezpośrednie i pośrednie,
 • co oznacza wywieranie znaczącego wpływu?
 • powiązanie kapitałowe,
 • powiązanie organizacyjne,
 • powiązanie zarządcze,
 • powiązanie rodzinne,
 • powiązania osobowe,
 • pozostałe rodzaje powiązań,
 • praktyczne przykłady.
 1. Podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.
 1. Limity dokumentacyjne transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:
 1. limity decydujące o obowiązku sporządzenia dokumentacji od 2019 r., w tym:
 • obrót towarowy,
 • obrót usługowy,
 • usługi finansowe itp.,
 • umowa spółki osobowej i wspólnego przedsięwzięcia,
 • obrót instrumentami finansowymi,
 • rozliczenie z zagranicznym zakładem:
 1. weryfikacja przekroczenia limitów w praktyce,
 2. analiza skomplikowanego i zmiennego orzecznictwa w tym zakresie.
 1. Dokumentacja lokalna (Local File) wg. zasad 2019 r. i dalsze zmiany w tym zakresie:
 1. Opis podmiotu powiązanego,
 2. Strategia,
 3. Analiza funkcjonalna w tym:
 • funkcje,
 • ryzyka,
 • aktywa.
 1. Analiza finansowa:
 • sposób kalkulacji wynagrodzenia,
 • koszty,
 • warunki płatności.
 1. informacje finansowe,
 1. załączniki.
 1. Dokumentacja grupowa (Master File) wg. zasad 2019 r. i dalsze zmiany w tym zakresie:
 1. Kto jest zobowiązany do jej posiadania?
 2. opis grupy;
 3. opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy;
 4. opis istotnych transakcji finansowych tej grupy;
 5. informacje finansowe i podatkowe tej grupy. przedstawienie zmian w formie listy nowych elementów dokumentacji.
 1. Obowiązki sprawozdawcze wprowadzone:
 • od 2019 r. w tym omówienie dokumentu TP-R,
 • oświadczenia w zakresie dokumentacji cen transferowych,
 • raportowanie wg krajów, tj. CBCR oraz CBCP,
 • zasady i terminy raportowania.
 1. Metody szacowania dochodów od 2017 r., a zmiany w tym zakresie od 2019 r.:
 1. metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 2. metoda rozsądnej marży koszt plus,
 3. metoda ceny odprzedaży,
 4. metody zysku transakcyjnego lub marży transakcyjnej netto,
 5. Metody alternatywne.
 1. Metody kalkulacji cen transferowych przez podatników w praktyce:
 1. Analiza benchmarking’owa na przykładach.
 2. Opis analizy zgodności na przykładach.
 3. Która z metod jest najbezpieczniejsza?
 4. Która z metod jest najlepsza dla poszczególnych rodzajów transakcji?
 5. Jak argumentować wybór danej metody w razie kontroli?
 1. Nowe regulacje obowiązujące od 2019 r. dotyczące cen transferowych (korekty TP, safe harbours).
 2. Zmiany spowodowane okresem epidemii COVID-19.
Prowadzący:
Michał Gabrysiak
Michał Gabrysiak
Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.
Zaloguj się!