Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Expert4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

DOŁĄCZENIE DO SZKOLENIA NIE POWIODŁO SIĘ
Podczas próby dołączenia do szkolenia wystąpiły problemy techniczne. Odśwież stronę i spróbuj jeszcze raz. Jeśli problem się powtórzy skorzystaj z drugiego sposobu przejścia do szkolenia.
 1. Kliknij w poniższy link, przekierowujący do strony rejestracji na szkolenie
 2. Uzupełnij wymagane dane: Imię, Nazwisko oraz adres mailowy
 3. Kliknij Join / Dołącz.
Link do szkolenia: link
W przypadku dalszych problemów technicznych skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 42 235 30 60.

Message Content

Strefa merytoryczna
Czas trwania:
4 godziny
Termin:
23.02.2022
Tematyka:
Prawo pracy

Świadectwa pracy - przygotowywanie i zasady wydawania dokumentu

Świadectwo pracy jest jednym z najczęściej tworzonych dokumentów kadrowych. Jednocześnie jest dokumentem, którego zarówno przygotowanie, jak i wydanie połączone jest w praktyce z licznymi błędami.

Na szkoleniu w wyczerpujący sposób przedstawione zostaną zasady tworzenia świadectw pracy, z omówieniem wszystkich zapisów świadectwa w różnych sytuacjach. Zobrazowane to zostanie licznymi przykładami.

Omówione zostaną zasady wydawania świadectwa pracy zarówno w razie definitywnego zakończenia zatrudniania, jak też zamiaru kontynuacji zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (10 minut)

10.40  –  II część szkolenia

12:00  –  przerwa (10 minut)

12:10  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wydawanie świadectw pracy:

 • świadectwo wydawane w dniu zakończenia zatrudnienia
 • brak obowiązku wydania świadectwa pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia - zawarcie kolejnej umowy lub zamiar zawarcia kolejnej umowy, konsekwencje niezawarcia kolejnej umowy w zakresie wydania świadectwa pracy,
 • wydawanie świadectwa pracy w razie zgonu pracownika

2. Przygotowanie i treść świadectwa pracy:

 • miejscowość i data,
 • dane pracodawcy i pracownika,
 • okresy zatrudnienia,
 • wymiar czasu pacy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje,
 • tryb i podstawa prawna lub podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy,
 • okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • informuje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym,
 • wykorzystany urlop bezpłatny i podstawy prawne jego udzielenie,
 • wykorzystany urlop ojcowski,
 • wykorzystany urlop rodzicielski,
 • wykorzystany urlop wychowawczy,
 • okres, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy pracując w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast korzystania z urlopu wychowawczego,
 • zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem,
 • liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej formy zastępcze,
 • okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • wykorzystanie  dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;
 • okresy nieskładkowe,
 • zajęcia wynagrodzenia za pracę,
 • należności ze stosunku pracy uznane i nie zaspokojone przez pracodawcę,
 • informacje podawane w świadectwie na żądanie pracownika,
 • podpis pod świadectwem,
 • pouczenie o uprawnieniach.

3. Wydawanie kopii i sprostowanie świadectwa.

4. Uzupełnienie treści świadectwa.

5. Zobowiązanie sądowe do wydania świadectwa oraz zastępcze wydanie świadectwa pracy przez sąd.

Prowadzący:
Marek Rotkiewicz
Marek Rotkiewicz
Prawnik i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Doświadczony trener specjalizujący się w prawie pracy i dziedzinach pokrewnych. W trakcie swojej działalności przeprowadził ponad 4500  godzin szkoleniowych. Na co dzień aktywnie zajmuje się doradztwem prawnym. Autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 3000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno - Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).
Zaloguj się!