Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Expert4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 1. stabilny dostęp do internetu;
 2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
 3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

DOŁĄCZENIE DO SZKOLENIA NIE POWIODŁO SIĘ
Podczas próby dołączenia do szkolenia wystąpiły problemy techniczne. Odśwież stronę i spróbuj jeszcze raz. Jeśli problem się powtórzy skorzystaj z drugiego sposobu przejścia do szkolenia.
 1. Kliknij w poniższy link, przekierowujący do strony rejestracji na szkolenie
 2. Uzupełnij wymagane dane: Imię, Nazwisko oraz adres mailowy
 3. Kliknij Join / Dołącz.
Link do szkolenia: link
W przypadku dalszych problemów technicznych skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 42 235 30 60.

Message Content

Strefa merytoryczna
Czas trwania:
4 godziny
Termin:
28.01.2022
Tematyka:
ZFŚS

Zasady tworzenia i gospodarowania środkami z ZFŚS

Zasadniczym celem szkolenia jest praktyczne, kompleksowe przestawienie zagadnień związanych z tematyką tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają za istotne i za które grożą sankcje karne.

Ponadto omówione zostaną najnowsze zmiany dotyczące stosowania przepisów ustawy o ZFŚS wynikające z tarczy antykryzysowej. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną również projektowane zmiany dotyczące przedmiotowego zagadnienia, a wynikające z projektu tarczy antykryzysowej 4.0.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (10 minut)

10.40  –  II część szkolenia

12:00  –  przerwa (10 minut)

12:10  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

 • Kto ma obowiązek utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 • Kto jest uprawniony do świadczeń  z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Czy istnieje możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS.
 • Jakie postanowienia powinny się znaleźć w przepisach wewnątrzzakładowych aby odstąpić od tworzenia ZFŚS.
 • Zasady swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS.
 • Naliczanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - aktualne zasady, omówienie zmian w tym zakresie w 2019r.

2. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS:

 • Jak ustalić krąg osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS.
 • Uprawnienia osób do środków ZFŚS na urlopach bezpłatnych wychowawczych, macierzyńskich.
 • Korzystanie z ZFŚS przez osoby nie będąc pracownikami danego zakład.
 • Wpływ 500 plus na uprawnienia do świadczeń z ZFŚS.

3. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian:

 • Na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS.
 • Zapomogi inne formy pomocy.
 • Dofinansowania do wypoczynku.
 • Karnety i bilety.
 • Imprezy masowe, integracyjne a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe.

4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a ochrona danych osobowych:

 • Nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych w praktyce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Rodzaje danych przetwarzanych przez pracodawców w praktyce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Zasady udostępniania przez pracowników danych osobowych członków rodzin.
 • Kto może przetwarzać dane osobowe w zakresie ZFŚS.
 • Powołanie komisji ds. socjalnych a obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Przechowywanie dokumentów składanych przez osoby uprawnione.
 • Wpływ świadczeń socjalnych i programów rządowych (np. 500+) na badanie sytuacji osoby uprawnionej.
 • Badanie sytuacji socjalnej uprawnionych osób w orzecznictwie sądów

5. Zasady funkcjonowania: Komisja socjalna:

 • Ustalanie składu komisji i czy jest obowiązek jej utworzenia.
 • Rola Komisja socjalna jako organ opiniodawczy.
 • Uprawnienia komisji socjalnej.

6. Przetwarzanie danych do celów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

 • Nowe regulacje i interpretacje dotyczące funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

7. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

 • Jak utworzyć regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Jak zmienić regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

8. Związki zawodowe a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

 • Rola związków zawodowych w tworzeniu i funkcjonowaniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Nowe uprawnienia związków zawodowych w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po zmianach przepisów w 2019 r.

9. Szczegółowe omówienie postanowień tarczy antykryzysowej 4.0 w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

10. Nowe limity zwolnień podatkowych na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynikające z wprowadzonych rozwiązań tarczy antykryzysowej.

11. Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana z działalnością socjalną.

12. Orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

13. Projektowane zmiany w regulacjach dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

14. ZFŚS w wyjaśnieniach Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, PIP i orzecznictwie sądowym.

15. Pytania i dyskusja.

Prowadzący:
Ekspert ds. prawa pracy
Ekspert ds. prawa pracy
Radca prawny, nadinspektor  pracy kierujący działem prawnym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w  Krakowie, wykładowca akademicki z prawa pracy,  autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, działania agencji zatrudnienia w tym agencji pracy tymczasowych, Pracowniczych Planów Kapitałowych. Prowadził konferencje i seminaria  naukowe z zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych, działalności agencji zatrudnienia.
Zaloguj się!