Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Expert4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

DOŁĄCZENIE DO SZKOLENIA NIE POWIODŁO SIĘ
Podczas próby dołączenia do szkolenia wystąpiły problemy techniczne. Odśwież stronę i spróbuj jeszcze raz. Jeśli problem się powtórzy skorzystaj z drugiego sposobu przejścia do szkolenia.
  1. Kliknij w poniższy link, przekierowujący do strony rejestracji na szkolenie
  2. Uzupełnij wymagane dane: Imię, Nazwisko oraz adres mailowy
  3. Kliknij Join / Dołącz.
Link do szkolenia: link
W przypadku dalszych problemów technicznych skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 42 235 30 60.

Message Content

Strefa merytoryczna
Czas trwania:
5 godzin
Termin:
23.02.2022
Tematyka:
Rachunkowość

Rachunkowość organizacji pozarządowych

Rachunkowość organizacji pozarządowych, z uwagi na ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, regulowana jest odrębnymi prawami. Specyfika rachunkowości wymaga wyodrębnienia na wielu poziomach działalności podmiotów „trzeciego sektora”, na poziomie przychodów, kosztów i wyniku finansowego. Poza tym Organizacje, które uprawnione są do pobierania 1 % podatku dochodowego z jednej strony korzystają z wielu ułatwień podatkowych, a z drugiej strony obciążone są dodatkowymi obowiązkami, np. sprawozdawczymi. Wyodrębnienie działań statutowych: odpłatnych i nieodpłatnych oraz tych, które wykraczają poza zakres działań statutowych, wymaga bardzo dokładnej analizy każdego przedsięwzięcia. Należy podkreślić fakt, że funkcjonuje powszechne przekonanie o podmiotowym zwolnieniu podatkowym i dotyczy wszystkich organizacji w zakresie wszystkich podatków. Nic bardziej mylnego. W tym zakresie każda organizacja powinna przeanalizować własny status podatkowy. Zagadnienia omawiane są na szkoleniu bardzo dokładnie i czytelnie. Podparte są przykładami z bogatego doświadczenia prowadzącego szkolenie, a także interpretacjami podatkowymi i orzeczeniami sądowymi.
 
Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych nieprowadzących i prowadzanych działalność gospodarczą. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie definiując działalność odpłatną i nieodpłatną organizacji nie podaje gotowych rozwiązań stosowanych w rachunkowości tych organizacji. Konieczne staje się  połączenie wiedzy wynikającej z wielu przepisów prawnych oraz doświadczenia księgowych.
 
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, pracowników urzędów administracji publicznej, a także instytucji im podległych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami rachunkowości i finansów organizacji pozarządowych.

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

CZĘŚĆ I:

Podstawy prawne działalności statutowej i gospodarczej.
Działalność  statutowa organizacji pozarządowych.
Działalność  statutowa a działalność pożytku publicznego prowadzona w sferze zadań publicznych.
Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego.
Kiedy działalność pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą.
Sankcje za niezgłoszenie działalności gospodarczej pochodzącej z przekształcenia odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.
Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych - podstawy prawne jej prowadzenia przez organizacje pozarządowe.
 
CZĘŚĆ II:
 
Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów - cel i warunki stosowania.
Ewidencja księgowa prowadzona na podstawie ustawy o rachunkowości po zmianach.
Osoby odpowiedzialne w organizacji za prowadzenie księgowości.
Opis przyjętych zasad rachunkowości - polityka rachunkowości.
Terminy wykonania obowiązków w zakresie rachunkowości.
Obowiązek wyodrębnienia rodzajów działalności w rachunkowości organizacji.
Wyodrębnienie rodzajów działalności organizacji w zakładowym planie kont na przykładzie kont kosztowych.
 
CZĘŚĆ III:
 
Rachunkowość organizacji.
Sprawozdania finansowe - elementy, obowiązujący format, terminy.
Sprawozdanie z działalności fundacji.
Sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego.
Badanie sprawozdań finansowych.
Dowody księgowe - podstawa zapisów w księgach rachunkowych.
Przechowywanie dokumentacji finansowej.
 
CZĘŚĆ IV:
 
Podatki w organizacji.
Podatek dochodowy z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych dotacji oraz kosztów podatkowych finansowanych z dotacji.
Podatek VAT z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych dotacji.
Zwolnienia podatkowe organizacji pożytku publicznego.
Prowadzący:
Anna Król-Błażejewska
Anna Król-Błażejewska
Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właściciel biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.
Zaloguj się!