Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Expert4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

DOŁĄCZENIE DO SZKOLENIA NIE POWIODŁO SIĘ
Podczas próby dołączenia do szkolenia wystąpiły problemy techniczne. Odśwież stronę i spróbuj jeszcze raz. Jeśli problem się powtórzy skorzystaj z drugiego sposobu przejścia do szkolenia.
  1. Kliknij w poniższy link, przekierowujący do strony rejestracji na szkolenie
  2. Uzupełnij wymagane dane: Imię, Nazwisko oraz adres mailowy
  3. Kliknij Join / Dołącz.
Link do szkolenia: link
W przypadku dalszych problemów technicznych skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 42 235 30 60.

Message Content

Strefa merytoryczna
Czas trwania:
5 godzin
Termin:
17.02.2022
Tematyka:
Rachunkowość

Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej

 
Na szkoleniu nastąpi omówienie głównych założeń ustawy o własności lokali i wynikające z niej konsekwencje dla prowadzenia ewidencji księgowej wspólnot mieszkaniowych, jak również przedstawienie wszystkich możliwych sposobów prowadzenia księgowości wspólnot mieszkaniowych, a także opodatkowanie wspólnot w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT. Treści podparte będą linią orzecznictwa oraz interpretacji podatkowych.
 
Celem szkolenia jest poruszenie zagadnień rzeczywistych potrzeb w zakresie księgowości pojawiających się w praktyce codziennej działalności wspólnot i podanie sposobu ich rozwiązania. Szkolenie służy usystematyzowaniu i poszerzeniu praktycznej wiedzy z zakresu finansów i rozliczeń okresowych wspólnot mieszkaniowych.
 
Szkolenie kierujemy do księgowych, członków zarządów  wspólnot mieszkaniowych, administratorów wspólnot mieszkaniowych.
 

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Obowiązki rejestracyjne wspólnot mieszkaniowych:
 
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych.
1.2. Obowiązki rejestracyjne: urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS.
1.3. Wspólnoty mieszkaniowe jako podatnicy podatku dochodowego i podatku od towarów i usług.
 
2. Księgowość wspólnot mieszkaniowych na podstawie ustawy o własności lokali:
 
2.1. Cel prowadzenia obowiązkowej ewidencji pozaksięgowej.
2.2. Ewidencja pozaksięgowa przychodów i kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek, rozliczeń oraz innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.
2.3. Prezentacja sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o własności lokali.
 
3. Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości:
 
3.1. Teoria rachunkowości - zagadnienia ogólne, polityka rachunkowości.
3.2. Sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych - jednostka mikro.
3.3. Sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości.
3.4. Przykładowy plan kont wspólnot mieszkaniowych.
3.5. Najczęściej występujące operacje księgowe wspólnot mieszkaniowych - dekretacja.
3.6. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
3.7. Fundusze specjalne wspólnot mieszkaniowych.
3.8. Rozrachunki wspólnot mieszkaniowych.
 
4. Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnot mieszkaniowych:
 
4.1. Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych.
4.2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej.
4.3. Rozliczenia roczne wspólnot mieszkaniowych.
 
5. Rozliczenia świadczeń medialnych wspólnot mieszkaniowych:
 
5.1. Rozliczenie kosztów dostarczania gazu.
5.2. Koszt centralnego ogrzewania i podgrzania wody.
5.3. Rozliczenie kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
5.4. Pozostałe rozliczenia - wywóz nieczystości stałych. 
 
6. Opłaty i bieżące rozliczenia wspólnot mieszkaniowych:
 
6.1. Roczne rozliczenia wspólnot mieszkaniowych.
6.2. Wyznaczenie wysokości zaliczek.
 
7. Plan gospodarczy wspólnot mieszkaniowych:
 
7.1. Dane do opracowania planu gospodarczego.
7.2. Sporządzanie planu gospodarczego.
7.3. Zakres rzeczowy planu gospodarczego.
7.4. Zmiany planu gospodarczego.
7.5. Kalkulowanie opłat zaliczkowych na utrzymanie nieruchomości wspólnej.
 
8. Okresowe zebrania wspólnot mieszkaniowych:
 
8.1. Tryb zwołania zebrań wg ustawy o własności lokali.
8.2. Tryb głosowania uchwał.
8.3. Podsumowanie pracy zarządcy nieruchomości.
8.4. Przebieg zebrania wspólnoty.
8.5. Przygotowanie i prezentacja materiałów na zebraniu.
8.6. Uchwały i listy do głosowania.
Prowadzący:
Anna Król-Błażejewska
Anna Król-Błażejewska
Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właściciel biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.
Zaloguj się!