Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Expert4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

DOŁĄCZENIE DO SZKOLENIA NIE POWIODŁO SIĘ
Podczas próby dołączenia do szkolenia wystąpiły problemy techniczne. Odśwież stronę i spróbuj jeszcze raz. Jeśli problem się powtórzy skorzystaj z drugiego sposobu przejścia do szkolenia.
  1. Kliknij w poniższy link, przekierowujący do strony rejestracji na szkolenie
  2. Uzupełnij wymagane dane: Imię, Nazwisko oraz adres mailowy
  3. Kliknij Join / Dołącz.
Link do szkolenia: link
W przypadku dalszych problemów technicznych skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 42 235 30 60.

Message Content

Strefa merytoryczna
Czas trwania:
3 godziny
Termin:
14.02.2022
Tematyka:
Prawo pracy

Uprawnienia rodzicielskie, czyli jakie prawa mają rodzice?

 
Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną najważniejsze uprawnienia związane z rodzicielstwem. Wśród wielu poruszanych zagadnień zajmiemy się m.in. urlopem ojcowskim, zwolnieniem od pracy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem (2 dni albo 16 godzin), czy też skutkami obniżenia wymiaru czasu pracy przez osobę uprawnioną do urlopu wychowawczego. Wypunktujemy sytuacje, w których pracodawca - wbrew powszechnemu przekonaniu - może rozwiązać umowę o pracę z kobietą w ciąży. Zajmiemy się praktycznymi aspektami zatrudnienia rodziców dzieci do lat 4 (m.in. zakaz pracy w godzinach nadliczbowych, czy w porze nocnej). Postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości związane z przerwami na karmienie piersią (np. jak długo pracownica może korzystać z takich przerw? Czy można domagać się zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego karmienie piersią?). Zastanowimy się także nad prawnymi możliwościami łączenia działalności zarobkowej z korzystaniem przez pracownika z uprawnień rodzicielskich.
 
W trakcie zajęć będziemy opierać się nie tylko na obowiązującym stanie prawnym, lecz również skorzystamy z orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz z poglądów prezentowanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy.
 

Harmonogram:

08:30 - logowanie uczestników

09:00 - I część szkolenia

10.30 - przerwa (10 minut)

10.40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Uprawnienia kobiet w ciąży:
 
1. Czy kobieta w ciąży może być zatrudniona w równoważnym czasie pracy bądź w godzinach nadliczbowych?
2. Jakie są rodzaje prac wzbronionych kobietom w ciąży?
3. Przedłużenie umowy do dnia porodu - kiedy jest to uprawnienie pracodawcy, a kiedy taki skutek następuje z mocy prawa?
4. W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z kobietą w ciąży?
 
II. Uprawnienia rodziców dziecka do lat 4:
 
1. Możliwość pracy rodzica dziecka do lat 4 w godzinach nadliczbowych, porze nocnej lub delegowania poza stałe miejsce pracy - czy oboje rodzice mogą korzystać z takiego uprawnienia?
2. Jak często należy aktualizować informację pracownika dotyczącą zgody (lub jej braku) na pracę w godzinach nadliczbowych lub porze nocnej?
3. W jakiej formie, gdzie i jak długo przechowywać zgodę (lub jej brak) na pracę w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej?
 
III. Urlop ojcowski:
 
1. Jak długo można korzystać z urlopu ojcowskiego?
2. W jakim terminie należy złożyć wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego?
3. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego?
4. W jaki sposób zaznaczyć w świadectwie pracy informację o korzystaniu z urlopu ojcowskiego?
 
IV. Obniżenie wymiaru czasu pracy:
 
1. Kto może złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy?
2. Maksymalny termin korzystania z obniżonego etatu. Czy obniżony wymiar czasu pracy wpływa na długość urlopu wychowawczego?
3. Kiedy należy poinformować pracodawcę o chęci skorzystania z obniżonego etatu? Czy pracodawca może odmówić zgody na obniżenie etatu?
4. Czy i w jakim terminie pracownik może zrezygnować z pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy?
5. Czy pracownica pracująca w obniżonym wymiarze czasu pracy może jednocześnie korzystać z przerw na karmienie piersią?
6. Czy pracownikowi korzystającemu z obniżonego wymiaru czasu pracy należy proporcjonalnie zmniejszyć wymiar urlopu wypoczynkowego?
7. Na czym polega ochrona przed rozwiązaniem umowy z pracownikiem pracującym na podstawie obniżonego wymiaru czasu etatu?
 
V. Urlop wychowawczy:
 
1. W jakim terminie należy złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu?
2. Jak długo można korzystać z urlopu wychowawczego? Na ile części można podzielić taki urlop?
3. Z jakim wyprzedzeniem należy poinformować pracodawcę o rezygnacji z urlopu wychowawczego?
4. Czy możliwe jest łączenie urlopu wychowawczego z pracą zarobkową? Kiedy pracodawca ma prawo wezwać do pracy osobę korzystającą z takiego urlopu?
5. W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem korzystającym z urlopu wychowawczego?
 
VI. Przerwy na karmienie piersią:
 
1. Jak długo pracownica może korzystać z przerw na karmienie?
2. Czy pracodawca może domagać się zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego karmienie piersią?
3. Czy w ewidencji czasu pracy należy uwzględniać przerwy na karmienie?
 
VII. Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 (2 dni albo 16 godzin - art. 188 Kodeksu pracy):
 
1. Czy liczba dzieci ma wpływ na wymiar zwolnienia od pracy?
2. Do jakiej liczby godzin zwolnienia ma prawo pracownik, jeżeli w trakcie roku nastąpi zmiana wymiaru czasu pracy?
3. Jak często należy aktualizować informację pracownika o korzystaniu (lub nie) ze zwolnienia z art. 188 Kodeksu pracy?
4. Jak w ewidencji czasu pracy zaznaczać korzystanie ze zwolnienia od pracy z art. 188 na część dnia pracy?
Prowadzący:
Michał  Podsiedlik
Michał Podsiedlik
Prawnik. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalista ds. bhp, po ukończonych studiach podyplomowych na Politechnice Śląskiej. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, gdzie poza funkcją eksperta ds. prawa prawy pełnił także rolę rzecznika prasowego. Doświadczenie i praktyczne wdrażanie zagadnień z zakresu prawa pracy zdobywał w dziale nadzorującym kwestie kadrowe. Obecnie przedsiębiorca zajmujący się szkoleniami z dziedziny prawa pracy.   Ekspert prawa pracy specjalizujący się przede wszystkim w zagadnieniach dotyczących czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, a także mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu. Od kilkunastu lat trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, który w trakcie zajęć stara się wyjaśniać w przystępny sposób nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne, a poszczególne przepisy przekładać na rozwiązania praktyczne. Doradca i konsultant, który wraz z klientami wypracowuje najbardziej adekwatne dla nich rozwiązania prawne, godząc funkcjonowanie organizacji z ramami kodeksu pracy.
Zaloguj się!