Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Prawo Pracy

Zwolnienia od pracy po zmianach w Kodeksie pracy z 2023 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zwolnienie z powodu siły wyższej:
  • warunki udzielenia zwolnienia: czy pracodawca może odmówić udzielenia zwolnienia, wymiar godzinowy zwolnienia pracownika a obniżona norma czasu pracy - informacja w świadectwie pracy,
  • wynagrodzenie za czas zwolnienia,
  • wniosek - termin złożenia, treść.
 2. Urlop opiekuńczy:
  • wniosek - termin złożenia - wzór wniosku,
  • wyłączenie prawa do zasiłku,
  • informacja w świadectwie pracy.
 3. Ciąża a świadczenia na rzecz pracownicy:
  • wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
  • wynagrodzenie za czas zwolnienia na badania lekarskie związane z ciążą - warunki udzielenia.
  • dodatek wyrównawczy - przeniesienie pracownicy w ciąży na inne stanowisko pracy,
  • wynagrodzenie i zasiłek chorobowy w czasie ciąży - zawyżona podstawa wymiaru zasiłku i fikcyjne zatrudnienie w kontrolach ZUS,
  • prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownicy w ciąży - zmiana w 2022 r.,
 4. Zasiłek macierzyński po zmianach w 2023 r. - wdrożenie Dyrektywy UE work-life balance:
  • postać papierowa lub elektroniczna zamiast pisemnego wniosku - co to jest postać elektroniczna? - kompletna lista wniosków, które mogą być złożone w postaci elektronicznej.
  • podstawa wymiaru zasiłku - przypadki trudne i niejednoznaczne,
  • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego,
  • dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego.
 5. Urlop macierzyński - wdrożenie Dyrektywy UE work-life balance:
  • jakie wnioski mogą być złożone w postaci elektronicznej?
  • wysokość zasiłku macierzyńskiego po zmianach w 2023 r.
  • rezygnacja z urlopu (zasiłku) macierzyńskiego po 8 i 14 tygodniu od dnia porodu.
  • zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego dla ojca dziecka lub innego członka rodziny – wniosek, wysokość, warunki przyznania.
  • komplet wzorów wniosków.
 6. Urlop rodzicielski - wdrożenie Dyrektywy UE work-life balance:
  • nowy okres zasiłkowy,
  • wysokość zasiłku po zmianach w 2023 r.,
  • jednorazowe wyrównanie do wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku: warunki i termin złożenia wniosku, wzór wniosku.
  • sposób wykorzystania urlopu rodzicielskiego, a wysokość zasiłku: wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu, sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu, możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i jednoczesne korzystanie przez obydwoje rodziców.
 7. Urlop ojcowski:
  • skrócony okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego,
  • wysokość zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu ojcowskiego,
  • informacja w świadectwie pracy - do kiedy informacja powinna być umieszczona w świadectwie pracy.
 8. Zasiłek macierzyński dla zleceniobiorców.
 9. Urlop wychowawczy - omówienie zmian z 2023 r.
 10. Zasiłek macierzyński opiekuna adopcyjnego po zmianach w 2023 r.
  • urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski i urlop ojcowski dla rodzica adopcyjnego - warunki, treść wniosków,
  • zasiłek macierzyński dla rodzica adopcyjnego - wymagane dokumenty, wysokość, okres zasiłkowy,
  • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego rodzica adopcyjnego,
  • zmiana górnej granicy wieku przysposobionego dziecka od 01.02.2023 r.
 11. Rodzic dziecka z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”:
  • okres zasiłkowy,
  • obowiązek pracodawcy uwzględnienia wniosku o pracę zdalną (warunki odmowy uwzględnienia wniosku),
  • uprawnienia pracownika - rodzica dziecka.
 12. Pracownik - rodzic dziecka - kompletna lista uprawnień na wzorach dokumentów:
  • przerwa na karmienie dziecka piersią b) uprawnienia rodzica dziecka do 3 r. ż.,
  • uprawnienia rodzica dziecka do 8 r. ż. (zmiana w 2023 r.: podniesienie limitu wieku dziecka).
  • opieka nad dzieckiem zdrowym do 14 r. ż.: zmiana w 2023 r. - wymiar godzinowy pracownika z obniżoną normą czasu pracy, wymiar zwolnienia pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, warsztat wyliczeniowy wynagrodzenia za okres zwolnienia.
 13. Zasiłek opiekuńczy:
  • uprawnienia do zasiłku,
  • okres zasiłkowy,
  • dokumentowanie prawa do zasiłku, opiekuńczego.
 14. Gdzie przechowywać nowe dokumenty.
 15. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:

Anna Modzelewska

Anna Modzelewska

Doświadczenie zdobywała pracując w działach prawnych oraz kancelariach.

Aktualnie prowadzi własną kancelarie. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje pisma procesowe, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych.

Prowadzi szkolenia, wykłady, webinary i kursy z prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, managerów, pracowników HR, kadr i płac oraz księgowych.