Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

Zmiany w VAT w 2023/2024 r.

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z wprowadzonymi do ustawy o VAT zmianami obowiązującymi od stycznia 2023 r., a także planowanych zmian, które wejdą w życie od kwietnia 2023 r. oraz stycznia 2024 r.

Wśród zmian wchodzących w życie od stycznia 2023 r. na uwagę zasługują przede wszystkim przepisy dotyczące podwyższenia stawek VAT na energię elektryczną, energię cieplną i gaz, a także paliwa i nawozy, wprowadzenie regulacji umożliwiających powstanie grup VAT, zmiany w JPK_V7 i w kasach rejestrujących.

Od kwietnia 2023 r. zostanie wprowadzony kolejny pakiet uproszczeń w VAT dotyczących m.in. kursów przeliczeniowych, zmian w mechanizmie podzielonej płatności oraz zmian w transakcjach transgranicznych, w tym w korektach dotyczących WDT.

Od stycznia 2024 r. projektowane jest wprowadzenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego dla prawie wszystkich podatników. Będzie to rzeczywista rewolucja w wystawianiu i przesyłaniu faktur. Zmiany mają dotyczyć nie tylko zagadnień technicznych, ale również merytorycznych. Zmienią się terminy wystawiania faktur, w szczególności faktur VAT RR, treść faktur, sposób wystawiania, przesyłania faktur, jak i informacje zawarte na przelewach bankowych. Projekt zakłada likwidację faktur uproszczonych wystawianych za pomocą kas fiskalnych, praktyczną likwidację not korygujących oraz radyklane sankcje za nieprzesyłanie faktur do KSeF. Do tej zmiany przepisów warto już zacząć się przygotowywać.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany stawek dot. energii elektrycznej, energii cieplnej oraz gazu ziemnego, nawozów i podłoży do upraw oraz paliw w 2023 r.:

 • podstawy prawne i okres obowiązywania,
 • jak opodatkować zaliczki otrzymane przed zmianą stawki,
 • jak postępować z fakturami wystawionymi przed zmianą stawki dotyczącymi świadczeń realizowanych po zmianie stawki,
 • czy jest możliwość skorygowania zafakturowanych przed zmianą stawki czynności, które zostaną wykonane po zmianie stawki,
 • graniczny termin do wystawienia faktury korygującej stawkę VAT,
 • jak ustalić stawkę VAT dla czynności realizowanych na przełomie okresu zmiany stawek,
 • jak stosować stawki podwyższone stawki VAT po okresie obniżenia stawek (zaliczki, wystawione faktury, wykonane czynności).

2. Zmiany wynikające z pakietu SLIM VAT3:

 • zwiększenie limitu statusu małego podatnika,
 • zmiany w fakturowaniu:
 • zmiany w zakresie dołączania paragonów do faktur wystawionych w formie elektronicznej oraz paragonów w formie elektronicznej do wystawionych faktur,
 • zmiany w dotyczące momentu wykazywania WDT po korekcie transakcji,
 • doprecyzowanie przepisów w zakresie transakcji łańcuchowych w sektorze e-commerce,
 • zmiany w stosowaniu kursów przeliczeniowych przy korektach transakcji:
 • kontrowersyjne zmiany dotyczące stosowania kursów przeliczeniowych przy zmianie podstawy opodatkowania,
 • kursy przeliczeniowe stosowane do faktur korygujących wystawianych przez polskiego podatnika,
 • kursy przeliczeniowe stosowane przez polskich podatników przy WNT, imporcie usług oraz dostawie towarów dla której podatnikiem jest jej nabywca,
 • możliwość odliczenia VAT wobec braku faktury przy WNT,
 • zmiany w obliczaniu VAT strukturą sprzedaży:
 • zmiana warunków przy odliczeniu 100% VAT, gdy struktura przekracza 98%,
 • wprowadzenie, pod warunkami, braku obowiązku stosowania korekty rocznej,
 • brak obowiązku uzgadniania z urzędem skarbowym szacunkowej proporcji (prewspółczynnika) odliczenia VAT,
 • zmiany przepisów dotyczących warunków zwrotu podatku w terminie 15 dni dla podatników używających kas online,
 • wyłączenie odpowiedzialności solidarnej przy dokonywaniu płatności w MPP przy zmianie faktora,
 • zmiany w zakresie ustalania sankcji VAT,
 • uproszczenia dla podatników posiadających kasy online dot. raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych,
 • uproszczenie zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej dla podatników zwolnionych z VAT,
 • możliwość korekty rozliczeń OSS i IOSS w Polsce, gdy podatnik nie korzysta już z tych procedur,
 • zmiany w prawie bankowych w zakresie transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności i dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT,
 • zmiany dotyczące wydawania Wiążących Informacji Stawkowych.

3. Nowa kategoria podatników - grupa VAT:

 • warunki tworzenia,
 • zasady funkcjonowania,
 • przedstawiciel grupy VAT i rejestracja,
 • sposoby rozliczania transakcji wewnątrz grupy i na zewnątrz,
 • kto może korzystać z ułatwienia,
 • ewidencje podatników w grupie VAT,
 • odliczanie VAT wewnątrz grupy, w tym odliczanie proporcjonalne,
 • korzyści istnienia grupy VAT,
 • zagrożenia dla grupy VAT oraz podmiotów sprzedających grupie VAT, jak i podmiotów nabywających od grupy VAT.

4. Zmiany w kasach rejestrujących:

 • zmiany przepisów dotyczących kas z elektronicznym zapisem kopii,
 • taksówkarze, firmy transportowe i apteki będą mogły nabywać w 2023 r. kasy z elektronicznym zapisem kopii,
 • kasa elektroniczna a wymiana pamięci fiskalnej od 2023 r.,
 • terminale płatnicze zintegrowane z kasą rejestrującą - odroczenie obowiązku,
 • jakie kasy rejestrujące nigdy nie będą musiały być zintegrowane z terminalami płatniczymi?
 • kasy rejestrujące w myjniach samochodowych, w tym w myjniach automatycznych od lutego 2023 r.,
 • sprzedaż węgla przez gminy ze zwolnieniem z kasy fiskalnej.

5. Obowiązkowe faktury ustrukturyzowane. Istotne zmiany od stycznia 2024 r.:

 • decyzja UE w sprawie obowiązkowego stosowania faktur ustrukturyzowanych,
 • termin wprowadzenia obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych,
 • którzy podatnicy będą zobowiązani do wystawiania takich faktur,
 • inne dokumenty poza fakturami, które będą objęte KSeF,
 • oddziały podmiotów zagranicznych a obowiązkowy KSeF,
 • sytuacje braku obowiązku korzystania z KSeF,
 • KSeF a faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych,
 • zmiany w zakresie terminowości wystawiania faktur,
 • likwidacja not korygujących w ramach KSeF,
 • awarie KSeF a wystawianie faktur,
 • zmiany dot. ujmowania faktur korygujących wystawionych w KSeF,
 • sankcje za niewystawienie faktur w KSeF,
 • duże zmiany w fakturach VAT RR,
 • nowe obowiązki przy realizacji płatności za faktury.

6. Zmiany w JPK_V7 od stycznia 2023 r.

 • zmiany o charakterze technicznym - dowody WEW, dokumenty zbiorczych o sprzedaży z kas rejestrujących,
 • zmiany dotyczące oznaczeń GTU_08,
 • doprecyzowanie dokumentów dla wykazania zbiorczej sprzedaży WSTO_EE,
 • zmiana dotycząca daty pod jaką należy ujmować w ewidencji dokumenty zbiorcze.

Prowadzący:

Wojciech Zajączkowski

Wojciech Zajączkowski


Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.


Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.