Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

Zmiany w VAT w 2023/2024 r.

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z wprowadzonymi do ustawy o VAT zmianami wchodzącymi w życie w 2023 r., a także planowanych zmian, które wejdą w życie w 2024 r.

Wśród zmian wchodzących w życie w 2023 r. na uwagę zasługują przepisy umożliwiające powstanie grup VAT, powrót regulacji wprowadzających odwrotne obciążenia, zmiany w ewidencjach JPK_V7 i w kasach rejestrujących.

Od lipca 2023 r. zostanie wprowadzony kolejny pakiet uproszczeń w VAT dotyczących m.in. kursów przeliczeniowych, zmian w mechanizmie podzielonej płatności, sankcji VAT oraz zmian w transakcjach transgranicznych, w tym w korektach dotyczących WDT.

Od lipca 2024 r. planowane jest wprowadzenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego dla prawie wszystkich podatników.

Będzie to rzeczywista rewolucja w wystawianiu i przesyłaniu faktur. Zmiany mają dotyczyć nie tylko zagadnień technicznych, ale również merytorycznych. Zmienią się terminy wystawiania faktur, w szczególności faktur VAT RR, treść faktur, sposób wystawiania, przesyłania faktur, jak i informacje zawarte na przelewach bankowych. Projekt zakłada likwidację faktur uproszczonych wystawianych za pomocą kas fiskalnych, likwidację not korygujących oraz sankcje za nieprzesyłanie faktur do KSeF. Do tej zmiany przepisów warto już zacząć się przygotowywać.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany od lipca 2023 r. wynikające z pakietu SLIM VAT3:

 • zwiększenie limitu statusu małego podatnika,
 • zmiany w fakturowaniu: zmiany w zakresie dołączania paragonów do faktur wystawionych w formie elektronicznej oraz paragonów w formie elektronicznej do wystawionych faktur,
 • zmiany w dotyczące momentu wykazywania WDT po korekcie transakcji,
 • doprecyzowanie przepisów w zakresie transakcji łańcuchowych w sektorze e-commerce,
 • zmiany w stosowaniu kursów przeliczeniowych przy korektach transakcji: kursy przeliczeniowe stosowane do faktur korygujących wystawianych przez polskiego podatnika, kursy przeliczeniowe stosowane przez polskich podatników przy WNT, imporcie usług oraz dostawie towarów dla której podatnikiem jest jej nabywca,
 • możliwość odliczenia VAT wobec braku faktury przy WNT,
 • zmiany w obliczaniu VAT strukturą sprzedaży: zmiana warunków przy odliczeniu 100% VAT, gdy struktura przekracza 98%, wprowadzenie, pod warunkami, braku obowiązku stosowania korekty rocznej,
 • brak obowiązku uzgadniania z urzędem skarbowym szacunkowej proporcji (prewspółczynnika) odliczenia VAT,
 • zmiany przepisów dotyczących warunków zwrotu podatku w terminie 15 dni dla podatników używających kas online,
 • wyłączenie odpowiedzialności solidarnej przy dokonywaniu płatności w MPP przy zmianie faktora,
 • zmiany w zakresie ustalania sankcji VAT,
 • uproszczenia dla podatników posiadających kasy online dot. raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych,
 • uproszczenie zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej dla podatników zwolnionych z VAT,
 • możliwość korekty rozliczeń OSS i IOSS w Polsce, gdy podatnik nie korzysta już z tych procedur,
 • zmiany w prawie bankowych w zakresie transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności i dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT,
 • zmiany dotyczące wydawania Wiążących Informacji Stawkowych.


2. Nowa kategoria podatników - grupa VAT. Zmiany od stycznia 2023 r.:

 • warunki tworzenia,
 • zasady funkcjonowania,
 • przedstawiciel grupy VAT i rejestracja,
 • sposoby rozliczania transakcji wewnątrz grupy i na zewnątrz,
 • kto może korzystać z ułatwienia,
 • ewidencje podatników w grupie VAT,
 • dodatkowe ewidencje prowadzone przez członków grupy VAT,
 • odliczanie VAT wewnątrz grupy, w tym odliczanie proporcjonalne,
 • korzyści istnienia grupy VAT,
 • zagrożenia dla grupy VAT oraz podmiotów sprzedających grupie VAT, jak i podmiotów nabywających od grupy VAT.

3. Zmiany w kasach rejestrujących w 2023 r.:

 • zmiany przepisów dotyczących kas z elektronicznym zapisem kopii,
 • taksówkarze, firmy transportowe i apteki będą mogły nabywać w 2023 r. kasy z elektronicznym zapisem kopii,
 • kasa elektroniczna a wymiana pamięci fiskalnej od 2023 r.,
 • terminale płatnicze zintegrowane z kasą rejestrującą - odroczenie obowiązku,
 •  jakie kasy rejestrujące nigdy nie będą musiały być zintegrowane z terminalami płatniczymi?
 • kasy rejestrujące w myjniach samochodowych, w tym w myjniach automatycznych od lutego 2023 r.

4. Odwrotne obciążenia wprowadzone od kwietnia 2023 r.:

 • okres obowiązywania regulacji,
 • warunki podmiotowe i przedmiotowe wystąpienia odwrotnego obciążenia,
 • treść faktur,
 • obowiązki formalne,
 • odwrotne obciążenie a mechanizm podzielonej płatności.

5. Zmiany w ewidencjach VAT - JPK_V7 oraz w ewidencjach dotyczących kas rejestrujących. Zmiany od stycznia, marca i kwietnia 2023 r.:

 • zmiany o charakterze technicznym - dowody WEW, dokumenty zbiorczych o sprzedaży z kas rejestrujących,
 • zmiany dotyczące oznaczeń GTU_08,
 • doprecyzowanie dokumentów dla wykazania zbiorczej sprzedaży WSTO_EE,
 • zmiana dotycząca daty pod jaką należy ujmować w ewidencji dokumenty zbiorcze,
 • ujmowanie odwrotnych obciążeń w JPK_V7 i deklaracji VAT,
 • zmiany dotyczące ewidencji zwrotów i reklamacji dotyczącej kas rejestrujących,
 • zmiany dotyczące ewidencji oczywistych pomyłek dotyczącej kas rejestrujących.

6. Obowiązkowe faktury ustrukturyzowane. Istotne zmiany od września 2023 r. i od lipca 2024 r.

 • decyzja UE w sprawie obowiązkowego stosowania faktur ustrukturyzowanych,
 • termin wprowadzenia obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych,
 • którzy podatnicy będą zobowiązani do wystawiania takich faktur,
 • inne dokumenty poza fakturami, które będą objęte KSeF,
 • oddziały podmiotów zagranicznych a obowiązkowy KSeF,
 • sytuacje braku obowiązku korzystania z KSeF,
 • KSeF a faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych,
 • zmiany w zakresie terminowości wystawiania faktur,
 •  likwidacja not korygujących w ramach KSeF,
 • awarie KSeF a wystawianie faktur,
 • zmiany dot. ujmowania faktur korygujących wystawionych w KSeF,
 • sankcje za niewystawienie faktur w KSeF,
 • duże zmiany w fakturach VAT RR,
 • nowe obowiązki przy realizacji płatności za faktury.

7. Informacja o stosowaniu stawek obniżonych w 2023 r.:

 • żywność,
 • paliwa,
 • energia cieplna i elektryczna,
 • gaz ziemny,
 • nawozy.

Prowadzący:

Wojciech Zajączkowski

Wojciech Zajączkowski


Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.


Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.