Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT

Zmiany w VAT od 2025 r.

Celem szkolenia jest omówienie zmian w ustawie o VAT wprowadzanych od stycznia 2025 r. W trakcie szkolenia omówione zostaną również kierunki zmian w ustawie o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) i najważniejsze kwestie związane z tymi zmianami.

W 2025 r. wejdą w życie bardzo istotne zmiany dla drobnych przedsiębiorców, którzy realizują transakcje w Unii Europejskiej poza granicami Polski. Nowe regulacje umożliwią podatnikom korzystanie ze zwolnień podmiotowych w innych krajach członkowskich UE, o ile ich łączna sprzedaż netto w UE nie przekroczy kwoty 100.000 euro. Nie będzie więc obowiązku rejestracji i zapłaty VAT w państwie UE, w którym drobny przedsiębiorca realizuje takie transakcje. Oczywiście stosowania takich zwolnień będzie możliwe przy spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków.

Również od stycznia 2025 r. w związku ze zmianami w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami zacznie funkcjonować system kaucyjny dla opakowań jedno i wielokrotnego użytku. Opakowania szklane na napoje poddane systemowi kaucyjnemu będą w pewnych okolicznościach opodatkowane.

Od przyszłego roku nastąpią również inne drobne, choć nie mniej ważne, zmiany w ustawie o VAT. Od zmiany stawek VAT w systemie VAT-marża, poprzez zmianę miejsca świadczenia niektórych usług świadczonych przez internet. Zakończony zostanie również dotychczasowy okres przejściowy dla transakcji towarowych z kontrahentami z Irlandii Północnej.

Ponadto zapowiedziano przesunięcie na 2026 r. wprowadzenia w życie KSeF – systemu obowiązkowego elektronicznego fakturowania poprzez wystawianie faktur ustrukturyzowanych. Będzie to rzeczywista rewolucja w wystawianiu i przesyłaniu faktur. Ponieważ cześć zmian nie została jeszcze uchwalona warto się zapoznać z kierunkami tych zmian, a będą one dotyczyły nie tylko podatku VAT, ale również podatków dochodowych, w szczególności kosztów podatkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Istotne zmiany dotyczące zwolnień podmiotowych w Polsce i UE:
  • zapowiadane zwiększenie limitu zwolnienia podmiotowego w Polsce,
  • nowe możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego dla drobnych przedsiębiorców dokonujących transakcji objętych VAT poza Polską,
  • nowe limity zwolnień w państwach członkowskich i łączny limit zwolnienia podmiotowego w UE,
  • kalkulacja rocznego obrotu dla zastosowania zwolnienia podmiotowego w Polsce i poza Polską,
  • rejestracja polskich podatników dokonujących transakcji poza Polską korzystających ze zwolnienia podmiotowego poza Polską,
  • nowy sposób identyfikacji podatników zwolnionych realizujących transakcje objęte VAT poza Polską,
  • obowiązki ewidencyjne i deklaracyjne w Polsce wobec realizowania transakcji zwolnionych z VAT za granicą,
  • obowiązki informowania o przekroczeniu progu zwolnienia w Polsce, w UE i w poszczególnych państwach członkowskich UE,
  • proporcjonalne odliczanie VAT, gdy transakcje poza granicami Polski korzystają ze zwolnienia podmiotowego,
  • zwolnienia podmiotowe poza Polską a opodatkowanie (zwolnienie) transakcji WSTO, TBE po przekroczeniu limitu 42.000 zł, a także dokonywanie innych czynności na rzecz konsumentów z UE,
  • zwolnienia podmiotowe w UE a rejestracja w systemie OSS.
 2. Zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i ich wpływ na przepisy VAT:
  • nowe definicje w ustawie o VAT: opakowania wielokrotnego użytku, odpad opakowaniowy, wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje,
  • jak będzie funkcjonował system kaucyjny dla: producentów/importerów napojów, hurtowni i sklepów, konsumentów,
  • zmiany w podstawie opodatkowania towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku,
  • konsekwencje niezwrócenia przez nabywcę opakowania wielokrotnego użytku,
  • ustalenie na koniec roku podstawy opodatkowania dla towarów sprzedanych w opakowaniach wielokrotnego użytku,
  • ewidencja opakowań wielokrotnego użytku: zakres danych, forma prowadzenia i udostępniania, okres przechowywania.
 3. Zmiany w kasach rejestrujących:
  • możliwość używania kas z papierowym i elektronicznym zapisem kopii,
  • czy nastąpi obowiązkowa wymiana terminali płatniczych w kasach rejestrujących online,
  • możliwość wymiany pamięci w kasach rejestrujących,
  • perspektywy zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w 2025 r. – zmiana rozporządzenia.
 4. Pozostałe zmiany w VAT od 2025 r.:
  • zmiana miejsca świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki transmitowanych lub udostępnianych wirtualnie świadczonych rzecz konsumentów,
  • nieuznawanie obecności wirtualnej nabywcy za usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne świadczone na rzecz podatników,
  • jakie jest miejsce świadczenia usług obecności wirtualnej na imprezach kulturalnych, artystycznych, sportowych, naukowych, edukacyjnych, rozrywkowych lub podobnych świadczonych na rzecz podatników realizowanych do końca 2024 r.,
  • zmiany stawek VAT do dostaw dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,
  • warunki stosowania systemu VAT - marża do dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków wcześniej nabytych lub zaimportowanych dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,
  • zmiany w dyrektywie VAT dotyczące obniżonych stawek VAT dla wybranych usług,
  • rozliczanie transakcji towarowych z Irlandią Północną (terytorium Wielkiej Brytanii) w 2025 r.
 5. Obowiązkowy system wystawiania faktur przy użyciu KSeF od 2026 r. – najważniejsze kwestie:
  • terminy wprowadzenia obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych,
  • wystawianie faktur w KSeF przez podatników VAT,
  • możliwość wystawiania faktur w KSeF dla konsumentów,
  • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
  • wystawianie faktur w okresie przejściowym,
  • data obowiązku podatkowego i termin odliczenia dla faktur przesyłanych do KSeF,
  • konsekwencje zmian wynikających z wprowadzenia KSeF:
  • likwidacja faktur jako paragonów z NIP,
  • zakaz wystawiania faktur z kasy fiskalnej,
  • brak konieczności akceptacji dla faktur przesyłanych poprzez KSeF,
  • likwidacja not korygujących,
  • nowy sposób wystawiania/udostępniania duplikatów faktur,
  • przelewy za faktury z obowiązkową informacją dotyczącą nr faktury w KSeF,
  • kary za nieprawidłowości związane z wystawianiem faktur.

Prowadzący:

Wojciech Zajączkowski

Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.