Czas trwania: 5 godzin
Tematyka:

Zmiany w przepisach prawa pracy w 2023

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: