Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Prawo Pracy

Zmiany w przepisach prawa pracy i świadczeń z tytułu macierzyństwa obowiązujące od 2023 roku

W ramach szkolenia omówione zostaną zmiany Kodeksu pracy oraz ustawy o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa, które wdrożone zostały w 2023 roku.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Kontrola trzeźwości - zasady wprowadzenia i dokumentowania.

II. Praca zdalna - zasady stosowania i rozliczania.

III. Umowa na okres próbny - rewolucja w zasadach zawierania takich umów.


IV. Zmiany w treści umowy i informacji o warunkach zatrudnienia.

V. Nowe uprawnienia pracownika lub obowiązki pracodawcy w trakcie zatrudnienia:


a. W zakresie kształtowania stosunku pracy.
b. Szkolenia dla pracowników a rozliczanie czasu pracy.

VI. Nowe zasady rozwiązywania umów o pracę:

a. Obowiązki informacyjne.
b. Szczególna ochrona pracowników.

VII. Nowe dni wolne od pracy:

a. Bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
b. Z zachowaniem częściowego prawa do wynagrodzenia - wymiar i zasady udzielania.

VIII. Zmiany w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem:

a. W zakresie organizacji pracy - oświadczenia rodzica.
b. W zakresie wymiaru urlopu rodzicielskiego.
c. W zakresie zasad udzielania urlopu rodzicielskich i ojcowskiego - z uwzględnieniem stanowiska MPiPS.
d. W zakresie zasad ustalania wysokości świadczenia z tytułu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego - z uwzględnieniem informacji publikowanych przez ZUS.
e. W zakresie możliwości stosowania elastycznej organizacji pracy.

Prowadzący:

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska


Praktyk – od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób.


W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę.


Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.