Czas trwania: 2 godziny
Tematyka:

Zmiany w Prawie Pracy w 2023

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: