Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

Zmiany w podatku VAT od lipca i października 2020 r. – JPK_VAT, Stawki VAT, WDT

Celem szkolenia jest omówienie zmian w podatku VAT wchodzących w życie od lipca 2020 r. Zmiany te dotyczą przede wszystkim białej listy podatników, stosowania mechanizmu podzielonej płatności, Jednolitego Pliku Kontrolnego i stawek VAT, warunków stosowania stawki 0% w dostawach wewnątrzwspólnotowych (WDT), ale także kas rejestrujących.

W toku szkolenia zostaną przekazane informacje dotyczące wprowadzenia Wiążącej Informacji Stawkowej, która ma pomóc w identyfikacji towarów i usług dla celów VAT. Jest to szczególnie istotne wobec zmiany sposobu klasyfikowania towarów i usług dla celów VAT następującej od lipca 2020 r.

Istotnym omawianym zagadnieniem na szkoleniu będzie nowy plik JPK_VAT stanowiący połączenie deklaracji VAT oraz ewidencji w tym podatku. Zwrócona zostanie uwaga na konieczne elementy, nieobecne w bieżących rejestrach VAT, które muszą znaleźć się w nowym pliku JPK_VAT, a wcześniej w ewidencji podatkowej. Wskazane zostaną nowe wymogi ewidencyjne oraz możliwości nakładania kar na podatników w związku z nieprawidłowościami w przesyłanych plikach JPK_VAT.

Omówione zostaną zagadnienia dotyczące zmian w transakcjach WDT, które są wynikiem nowych regulacji Unii Europejskiej dotyczącą uszczelniania systemu VAT w tym obszarze. Uszczelnienia dotyczą przede wszystkim warunków jakie trzeba spełnić, aby stosować stawkę 0% przy dostawie wewnątrzwspólnotowej. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują zmiany dotyczące sposobu dokumentowania transakcji WDT zaproponowane przez Unię Europejską i wynikające z unijnego rozporządzenia wykonawczego dotyczącego VAT.

Dodatkowo przedstawione zostaną rewolucyjne zmiany w zakresie rozliczania VAT przy imporcie towarów skutkujące brakiem obowiązku zapłaty podatku do urzędu celno-skarbowego.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie wiedzy z zakresu VAT i zapobiegnie ewentualnym nieprawidłowościom w rozliczaniu tego podatku.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany w zakresie białej listy podatników i mechanizmu podzielonej płatności od lipca 2020 r.:

 • Zapłata w split payment jako forma ochrony przed odpowiedzialnością w VAT, CIT i PIT
 • Dłuższy termin na składanie zawiadomień ZAW-NR

2. Nowe klasyfikacje statystyczne, Wiążąca Informacja Stawkowa, zmiany stawek podatkowych:

 • Wiążąca Informacja Stawkowa – istota zmian.
 • Nowe klasyfikacje statystyczne.
 • Przykłady towarów i usług ze zmienionymi stawkami podatkowymi:
  • usługi związane z wyżywieniem (gastronomia).
 • Przykłady opodatkowania towarów i usług na które zmieniają się stawki podatkowe w okresie przejściowym (czerwiec-lipiec).

3. Nowa struktura JPK_VAT, likwidacja deklaracji VAT-7:

 • Likwidacja deklaracji VAT-7 wraz z załącznikami.
 • Struktura pliku JPK_VAT – część deklaracyjna i ewidencyjna.
 • Nowy zakres danych w ewidencji sprzedaży:
  • nowe oznaczenia dowodów sprzedaży,
  • oznaczenia grup towarów i usług,
  • oznaczanie poszczególnych rodzajów transakcji.
 • Zakres danych w ewidencji zakupów:
  • dane wynikające z dokumentów zakupu/dokumentów celnych/deklaracji importowych,
  • oznaczenia dokumentów zakupu.
 • Zasady przesyłania JPK_VAT.
 • Składanie kwartalnych JPK_VAT.
 • Korekty części ewidencyjnej lub deklaracyjnej JPK_VAT.

4. Zmiany warunków stosowania stawki 0% przy WDT:

 • Istotne warunki opodatkowania WDT stawką 0% w 2020 r.
 • Dokonanie WDT a posiadanie numeru VAT UE nabywcy.
 • Problemy interpretacyjne dotyczące składania informacji podsumowujących VAT- prawidłowa treść.
 • Możliwość wyjaśniania przyczyn niezłożenia informacji podsumowującej VAT-UE lub nieprawidłowości w niej zawartych.
 • Dokumentowanie WDT w świetle rozporządzenia UE nr 282/2011
 • Relacja przepisów rozporządzenia UE nr 282/2011 dotyczącego dokumentowania WDT a regulacji wynikających z art. 42 ustawy o VAT. Jakie przepisy stosować?

5. Rewolucja w rozliczaniu importu towarów od lipca 2020 r.:

 • Podmioty uprawnione do rozliczania VAT od importu w ewidencji i deklaracji.
 • Warunki rozliczania VAT od importu w ewidencji i deklaracji.
 • Likwidacja niektórych obowiązków.
 • Likwidacja możliwości składania kwartalnych deklaracji dla podatników rozliczających import na nowych zasadach.

6. Kasy fiskalne - zmiany od stycznia i lipca 2020 r.:

 • Zmiany terminów wprowadzenia kas online.
 • Paragon elektroniczny – zasady przesyłania z uwzględnieniem regulacji związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

Prowadzący: