Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT

Zmiany w podatku VAT na lata 2023-2024 – rozliczanie i dokumentowanie

W roku 2023 weszły w życie kolejne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w ramach pakietu VAT Slim 3, jak i w ramach pakietu KSeF, który również już od września 2023 r. wprowadził zmiany w zakresie dokumentowania różnych czynności opodatkowanych VAT.

Zmiany są bardzo istotne, w szczególności w zakresie:

 • określenia kursów waluty dla korekt podatku VAT,
 • doprecyzowania zasad wystawiania faktur rozliczeniowych do zaliczek,
 • zasad wystawiania faktur korygujących,
 • zasad i korzyści z dobrowolnego korzystania z KSeF, w szczególności rozliczania korekt in minus,
 • wystawiania paragonów elektronicznych z zastosowaniem tzw. HUBa paragonowego,
 • generowania raportów fiskalnych z kas on-line,
 • wystawiania i przechowywania faktur wystawionych do e-paragonów,
 • stosowania i rozliczania współczynnika struktury odliczenia podatku VAT przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej,
 • zasad odliczania podatku VAT przy WNT.

Ponadto, w trakcie szkolenia podsumowane zostaną najważniejsze zmiany wprowadzone w latach 2021-2023, które mają wpływ na rozliczenie podatku VAT w latach 2023-2024. Ma to na celu kompleksowe omówienie zmian w podatku VAT.

W ramach szkolenia nasi eksperci przygotują Państwa na nadchodzące zmiany oraz rozwieją wątpliwości związane z tymi zmianami, które w ostatnim czasie zostały wprowadzone.

Zapraszamy na szkolenie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podatek VAT - dokumentowanie:

  1. Faktury zaliczkowe:
   • zmiana treści faktur zaliczkowych od 2022 r. oraz od września 2023 r.,
   • możliwość pominięcia wystawienia faktury zaliczkowej w szczególnych przypadkach od września 2023 r.
  2. Zmiana treści duplikatów faktur od 2022 r.:
   • duplikaty paragonów stanowiących faktury uproszczone,
   • duplikaty faktur wystawionych w KSeF.
  3. Faktury korygujące:
   • zmiana treści faktur korygujących od 2022 r.,
   • rozszerzenie możliwości wystawiania faktur korygujących od września 2023 r.
  4. Sprzedaż fiskalizowana:
   • zniesienie obowiązku drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas on-line oraz wirtualnych od lipca 2023 r.,
   • doprecyzowanie zasad wystawiania faktur do e-paragonów - wystawianie i odpowiednie przechowywanie dokumentacji od lipca 2023 r.,
   • możliwość wystawiania paragonów w formie elektronicznej z wykorzystaniem HUBa paragonowego - od 15 września 2023 r.,
   • modyfikacja zasad 15-dniowego zwrotu VAT dla podatników „bezgotówkowych” od lipca 2023 r.
  5. Modyfikacja ustawowego terminu wystawienia faktury od 2022 r.
  6. Dobrowolne korzystanie z KSeF od 2022 r.:
   • definicja faktury ustrukturyzowanej,
   • znaczenie numeru nadawanego fakturze przez KSeF,
   • jakie dokumenty można wystawiać w KSeF?
   • wystawianie faktur w KSeF a zgoda nabywcy,
   • sposób przekazania faktury wystawionej w KSeF,
   • zachęty do dobrowolnego korzystania z KSeF: udogodnienia w zakresie korygowania in minus podatku należnego oraz naliczonego, brak obowiązku przechowywania faktur sprzedażowych oraz zakupowych, ograniczenia żądań organów podatkowych, przyspieszony zwrot podatku VAT.
 2. Korygowanie podatku VAT:

  1. Uporządkowanie zasad wykazywania korekt podatku VAT:
   • wprowadzenie uniwersalnej zasady korekt in plus od 2021 r. dla wszystkich rodzajów transakcji,
   • zmiana zasad wykazywania korekt in minus sprzedaży krajowej od 2021 r.,
   • zmiana zasad dokonania korekt in minus podatku naliczonego od nabyć krajowych od 2021 r.,
   • uregulowanie zasad korekt odwrotnych obciążeń od października 2021 r.,
   • określenie kursu waluty w przypadku korekt podatku VAT od lipca 2023 r.
  2. Zmiana zasad korekty odliczenia VAT w przypadku WNT od lipca 2023 r.
  3. Ulga na złe długi - rewolucyjna zmiana od października 2021 r.:
   • rozszerzenie możliwości stosowania ulgi na złe długi o niektóre rodzaje transakcji,
   • wydłużenie terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi poprzez korektę rozliczenia,
   • zniesienie preferencji dla podmiotów w stanie upadłości, likwidacji oraz restrukturyzacji.
  4. Zmiana zasad korygowania rozliczeń podatkowych:
   • możliwość realizacji prawa do odliczenia VAT poprzez korygowanie JPK_V7 za różne okresy rozliczeniowe od października 2021 r.,
   • możliwość korekty JPK_V7 w przypadku niewykazania importu towarów w procedurze uproszczonej od września 2021 r.
  5. Współczynnik odliczenia przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od roku 2024:
   • zmiana progu kwoty nieodliczonego podatku VAT, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98%),
   • brak konieczności dokonywania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli rzeczywista proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji przyjętej na dany rok,
   • zawiadomienie naczelnika o proporcji/prewspółczynniku w pierwszym roku ich stosowania zamiast protokołu uzgodnieniowego,
   • możliwość dobrowolnego opodatkowania usług finansowych od roku 2022 - wpływ na stosowanie współczynnika odliczenia.

Prowadzący:

Michał Gabrysiak

Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.