Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT

Zmiany w podatku VAT na lata 2023-2024 – rozliczanie i dokumentowanie

W roku 2023 weszły w życie kolejne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w ramach pakietu VAT Slim 3 jak i w ramach pakietu KSeF, który również już od września 2023 r. wprowadził zmiany w zakresie dokumentowania różnych czynności opodatkowanych VAT.

Zmiany są bardzo istotne, w szczególności w zakresie:

  • określenia kursów waluty dla korekt podatku VAT,
  • doprecyzowania zasad wystawiania faktur rozliczeniowych do zaliczek,
  • zasad wystawiania faktur korygujących,
  • zasad i korzyści z dobrowolnego korzystania z KSeF, w szczególności rozliczania korekt in minus,
  • wystawiania paragonów elektronicznych z zastosowaniem tzw. HUBa paragonowego,
  • generowania raportów fiskalnych z kas on-line,
  • wystawiania i przechowywania faktur wystawionych do e-paragonów,
  • stosowania i rozliczania współczynnika struktury odliczenia podatku VAT przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej,
  • zasad odliczania podatku VAT przy WNT.

Ponadto, w trakcie szkolenia podsumowane zostaną najważniejsze zmiany wprowadzone w latach 2021-2023, które mają wpływ na rozliczenie podatku VAT w latach 2023-2024. Ma to na celu kompleksowe omówienie zmian w podatku VAT.

W ramach szkolenia nasi eksperci przygotują Państwa na nadchodzące zmiany oraz rozwieją wątpliwości związane z tymi zmianami, które w ostatnim czasie zostały wprowadzone.

Zapraszamy na szkolenie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Podatek VAT - dokumentowanie:

1) Faktury zaliczkowe:

a) zmiana treści faktur zaliczkowych od 2022 r. oraz od września 2023 r.

b) możliwość pominięcia wystawienia faktury zaliczkowej w szczególnych przypadkach od września 2023 r.

2) Zmiana treści duplikatów faktur od 2022 r.:

a) duplikaty paragonów stanowiących faktury uproszczone,

b) duplikaty faktur wystawionych w KSeF.

3) Faktury korygujące:

a) zmiana treści faktur korygujących od 2022 r.,

b) rozszerzenie możliwości wystawiania faktur korygujących od września 2023 r.

4) Sprzedaż fiskalizowana:

a) zniesienie obowiązku drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas on-line oraz wirtualnych od lipca 2023 r.,

b) doprecyzowanie zasad wystawiania faktur do e-paragonów - wystawianie i odpowiednie przechowywanie dokumentacji od lipca 2023 r.,

c) możliwość wystawiania paragonów w formie elektronicznej z wykorzystaniem HUBa paragonowego - od 15 września 2023 r.,

d) modyfikacja zasad 15-dniowego zwrotu VAT dla podatników „bezgotówkowych” od lipca 2023 r.

5) Modyfikacja ustawowego terminu wystawienia faktury od 2022 r.

6) Dobrowolne korzystanie z KSeF od 2022 r.:

a) definicja faktury ustrukturyzowanej,

b) znaczenie numeru nadawanego fakturze przez KSeF,

c) jakie dokumenty można wystawiać w KSeF?

d) wystawianie faktur w KSeF a zgoda nabywcy,

e) sposób przekazania faktury wystawionej w KSeF,

f) zachęty do dobrowolnego korzystania z KSeF:

- udogodnienia w zakresie korygowania in minus podatku należnego oraz naliczonego,

- brak obowiązku przechowywania faktur sprzedażowych oraz zakupowych,

- ograniczenia żądań organów podatkowych,

- przyspieszony zwrot podatku VAT.

II. Korygowanie podatku VAT:

1. Uporządkowanie zasad wykazywania korekt podatku VAT:

a) wprowadzenie uniwersalnej zasady korekt in plus od 2021 r. dla wszystkich rodzajów transakcji,

b) zmiana zasad wykazywania korekt in minus sprzedaży krajowej od 2021 r.,

c) zmiana zasad dokonania korekt in minus podatku naliczonego od nabyć krajowych od 2021 r.,

d) uregulowanie zasad korekt odwrotnych obciążeń od października 2021 r.,

e) określenie kursu waluty w przypadku korekt podatku VAT od lipca 2023 r.

2. Zmiana zasad korekty odliczenia VAT w przypadku WNT od lipca 2023 r.

3. Ulga na złe długi - rewolucyjna zmiana od października 2021 r.:

a) rozszerzenie możliwości stosowania ulgi na złe długi o niektóre rodzaje transakcji,

b) wydłużenie terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi poprzez korektę rozliczenia,

c) zniesienie preferencji dla podmiotów w stanie upadłości, likwidacji oraz restrukturyzacji.

4. Zmiana zasad korygowania rozliczeń podatkowych:

a) możliwość realizacji prawa do odliczenia VAT poprzez korygowanie JPK_V7 za różne okresy rozliczeniowe od października 2021 r.,

b) możliwość korekty JPK_V7 w przypadku niewykazania importu towarów w procedurze uproszczonej od września 2021 r.;

5. Współczynnik odliczenia przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od roku 2024:

a) zmiana progu kwoty nieodliczonego podatku VAT, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %),

b) brak konieczności dokonywania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli rzeczywista proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji przyjętej na dany rok,

c) zawiadomienie naczelnika o proporcji/prewspółczynniku w pierwszym roku ich stosowania zamiast protokołu uzgodnieniowego,

d) możliwość dobrowolnego opodatkowania usług finansowych od roku 2022 - wpływ na stosowanie współczynnika odliczenia,

Prowadzący:

Michał Krawczyk

Michał Krawczyk


Ekspert podatkowy, Senior Associate w Kancelarii Staniek&Partners. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej ekspert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.