Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Szkolenia dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej / VAT

Zmiany w podatku VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej

Szkolenie dedykowane jest pracownikom działów księgowych przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych, rozliczających podatek VAT. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które zostały wdrożone w 2021 i planowane na 2022 rok. 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Omówienie różnic pomiędzy nową strukturą JPK obowiązująca od 1.7.2021r. a wersją obowiązującą do 30.06.2021r. w zakresie stosowania ich w podmiotach z branży wodno-kanalizacyjnej:

a) podstawa opodatkowania i podatek należny poszczególnych rodzajów transakcji,

b) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU klasyfikacja z punktu widzenia sprzedawanych towarów i usług),

c) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy podmiotem komunalnym a kontrahentami innymi niż budżetowe,

d) faktura do paragonu (ujęcie w ewidencji VAT) oraz faktura uproszczona w nowym JPK_VAT,

e) oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej), kiedy podmiot komunalny ma je zastosować?

f) dodatkowe oznaczenia/kody dowodów nabycia w podmiocie komunalnym (m.in.: faktura z zapisem metoda kasowa, dokumenty wewnętrzny).

2. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur już od 1.10.2021 r. i jego zastosowanie w podmiocie komunalnym:

a) co to jest KSeF i do czego ma służyć?

b) zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,

c) pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,

d) akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,

e) wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,

f) przechowywanie faktur ustrukturyzowanych i skutki z tym związane dla podatnika,

g) faktury korygujące w KSeF,

h) faktura uproszczona i faktury do paragonu a KSeF,

i) faktura zaliczkowa w KSeF,

j) dostęp do faktur w KSeF.

3. Pakiet Slim VAT 2 i jego zastosowanie w podmiotach z branży wodno-kanalizacyjnej - ze szczególnym omówieniem ulgi na złe długi.

4. Tworzenie Grup VAT i inne zmiany w ramach Polskiego Ładu planowane na 2022 rok.

Prowadzący: