Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: CIT / VAT

Zmiany w podatkach CIT i VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej

Szkolenie dedykowane jest pracownikom działów księgowych przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych, rozliczających podatek VAT i podatek CIT. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które zostały wdrożone w 2020 roku również w wyniku pandemii oraz do których należy się przygotować. 

Najobszerniejszym i najważniejszym aktem prawnym w tym zakresie jest  ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zwana jest Tarczą antykryzysową i weszła w życie w dniu 31 marca 2020 r.

Wypracowanie prawidłowych mechanizmów rozliczeniowych również przy sporządzaniu nowej struktury JPK-v7m/k wydaje się być także nad wyraz istotne w obecnej sytuacji gospodarczej, mając na względzie nadciągający kryzys finansowy oraz oczekujące na wejście w życie istotne zmiany w zakresie sprawozdawczości podatkowej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Podatek VAT:

1. Wspólna struktura dla deklaracji i ewidencji VAT (JPK-V7M, JPK-V7K) od 1 lipca 2020 r. w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych:

 • Jakie nowe informacje będą przekazywane w JPK_V7m przez przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjne?
 • Prezentacja przykładowych transakcji sprzedażowych przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego w nowej strukturze i oznaczenie „procedur sprzedaży” ze szczególnym uwzględnieniem MPP.
 • Rejestr zakupu – zakres danych i sposób prezentacji danych.
 • Oznaczenia dowodów nabycia (m.in. MK, WEW).
 • Grupy towarowo-usługowe,
 • Zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K)

2. Biała lista po zmianach w związku z „tarczą antykryzysową” w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym:

 • Cesje i factoring.
 • Odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego w podatku VAT.
 • Terminy i zakres zawiadomień ZAW-NR po zmianach z tytułu pandemii.
 • Płatność mechanizmem Split Payment a zgłaszanie rachunku

3. Stawki VAT po zmianach

 • 0% dla niektórych towarów medycznych.
 • Co z nową matrycą stawek VAT w obliczu pandemii?
 • Stosowanie nomenklatury scalonej w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych.
 • Korzystanie z wniosku WIS w zakresie stawek VAT.

Podatek CIT:

1. Nowe zasady odliczania darowizn w CIT  przez przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjne

 • jakie darowizny podlegają preferencyjnemu odliczeniu,
 • darowizny dla szpitali jednoimiennych oraz dla pozostałych, czy są różnice w kwalifikacji,
 • darowizny rzeczowe dla mieszkańców gmin ( maseczki, rękawiczki, itp.) – skutki podatkowe.

2. Wsteczne rozliczenie straty podatkowej w CIT przez przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjne:

 • kto i za jaki okres ma prawo do preferencyjnego rozliczenia straty,
 • jaki jest limit i tryb preferencyjnego rozliczenia,
 • co z zaliczkami uproszczonymi w przypadku ponoszenia strat w trakcie roku.

3. Ustawy z cyklu  COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i ich zastosowanie przez przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjne:

 • możliwość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zw. z produkcją towarów do przeciwdziałania epidemii w CIT,
 • przedłużenie terminu na wydanie wniosku o interpretację indywidualną,
 • zawieszenie terminów dot. raportowania schematów podatkowych
 • zwolnienia z podatku od nieruchomości,
 • odstąpienie od opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej,
 • możliwość z zrezygnowania z uproszczonych zaliczek w CIT w trakcie roku.

Prowadzący: