Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

Zmiany w JPK_VAT, E-commerce i SLIM VAT2

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z wprowadzonymi od 1 lipca 2021 r. zmianami w podatku VAT oraz zbliżającymi się zmianami, które mają wejść w życie od 1 października 2021 r.

Po niecałym roku obowiązywania nowej struktury JPK_VAT i połączenia tego pliku z deklaracją VAT następują istotne zmiany w oznaczaniu transakcji, jak i w strukturze samego pliku JPK_VAT. Zmiana zakresu przedmiotowego kodów GTU, zmiany w oznaczaniu transakcji TP, czy przede wszystkim likwidacja kodów MPP, to jedne z wielu bardzo istotnych zmian, które następują od lipca br.

Zmiany w JPK_VAT są bezpośrednio skorelowane ze zmianami w zakresie E-commerce, tj. handlu elektronicznego dokonywanego na rzecz konsumentów z krajów UE. Zmiany w tym zakresie są wyjątkowo obszerne i skomplikowane. Pojawiają się nowe procedury WSTO, OSS, SOTI, IOSS i nowy sposób rozliczania dostaw towarów i świadczeń usług na rzecz konsumentów z krajów członkowskich UE. Nowe limity dla tzw. sprzedaży wysyłkowej spowodują, że zdecydowanie większa ilość podatników będzie rozliczać podatek poza granicami Polski. Likwidowany będzie dotychczasowy system MOSS. Zmiany pomimo ich skomplikowania docelowo mają wpłynąć na ożywienie sprzedaży na rzecz konsumentów.

Nie mniej istotne zmiany przepisów mają nastąpić od 1 października 2021 r. od kiedy ma wejść w życie kolejny pakiet zmian tzw. SLIM VAT2. Część tych zmian jest pożądana (np. kwestie faktur, czy uporządkowanie korekt „in minus” w transakcjach transgranicznych), część projektowanych regulacji jest niezgodna z orzecznictwem TSUE, o czym warto wiedzieć i przyjąć określony sposób postępowania w jednostkach zanim zmiany wejdą w życie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany w JPK_VAT od lipca 2021 r.:

 • wykazywanie paragonów z NIP,
 • wykazywanie paragonów za przejazd autostradą oraz biletów za przewóz osób - rozszerzenie możliwości odliczenia podatku,
 • zmiany w stosowaniu symboli GTU, m.in. dotyczących pojazdów, części budynków (lokali) i budowli, usług niematerialnych, itp.,
 • nowe oznaczenia związane z pakietem e-commerce,
 • likwidacja oznaczeń dot. mechanizmu podzielonej płatności (MPP),
 • podmioty publiczne, które nie muszą stosować oznaczeń TP,
 • oznaczanie GTU i kodami procedur dokumentów RO i WEW,
 • ujmowanie korekt podatku naliczonego „in minus” na podstawie dokumentów WEW,
 • zmiany w zakresie danych wykazywanych przy imporcie towarów,
 • obowiązek podawania terminów płatności przy uldze na złe długi,
 • do kiedy należy dokonać zmian informatycznych w strukturze pliku JPK_VAT,
 • przepisy przejściowe.

2. Istotne zmiany w handlu elektronicznym w zakresie VAT od 1 lipca 2021 r. - sprzedaż towarów i usług dla konsumentów:

 • zasady rozliczania handlu elektronicznego do końca czerwca 2021 r. - sprzedaż wysyłkowa, świadczenie usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych - (TBE), MOSS,
 • nowy zakres rozliczania dostaw towarów w ramach UE poza WDT/WNT, czyli procedura WSTO (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość),
 • nowy limit wartości transakcji uzależniające miejsce opodatkowania czynności i sposoby rozliczania VAT,
 • usługi inne niż TBE, które mogą być rozliczane w ramach One Stop Shop (OSS),
 • OSS – nowe ułatwienia w e-handlu wewnątrz UE,
 • fakturowanie w procedurze OSS, jak i poza procedurą,
 • IOSS i SOTI – zasady opodatkowania i rozliczania VAT od towarów importowanych na terytorium UE z krajów trzecich – brak zwolnienia dla przesyłek o wartości do 22 Euro,
 • „nowy podatnik VAT”; opodatkowanie elektronicznych platform handlowych – podatnik ułatwiający dostawę – zasady.

3. Pakiet SLIM VAT2 i zmiany dotyczące faktur:

 • doprecyzowanie przepisów dotyczących miejsca świadczenia przy dostawach transgranicznych,
 • zmiany w zakresie korygowania transakcji importu towarów,
 • uszczegółowienia regulacji w zakresie korekt podatku należnego i naliczonego przy WNT i imporcie usług,
 • zmiany w odliczaniu VAT przy imporcie usług i WNT,
 • czy nowe propozycje dotyczące odliczania VAT przy imporcie usług i WNT są zgodnie z wyrokiem TSUE?,
 • wydłużenie terminu odliczenia VAT naliczonego poprzez korektę wcześniejszych okresów rozliczeniowych,
 • ułatwienia dotyczące rezygnacji stosowania zwolnienia przy dostawie nieruchomości,
 • istotne zmiany w składaniu druku VAT-26,
 • ważne zmiany w uldze na złe długi i ich zgodność z orzeczeniami TSUE,
 • zmiany w MPP,
 • likwidacja duplikatów faktur,
 • zmiany w treści faktur korygujących,
 • dłuższy termin na wystawienie faktur przed transakcją.

Prowadzący: