Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Zmiany Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej

7.04.2023 r. wejdą w życie przepisy zmieniające Kodeks pracy w zakresie pracy zdalnej. Nowe przepisy budzą liczne wątpliwości. Z jednej strony dają szeroką możliwość uregulowania pracodawcom szczegółowych rozwiązań w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy, z drugiej jednak strony niektóre rozwiązania mogą skutkować ograniczonym zastosowaniem pracy zdalnej w praktyce.

Uczestnicy szkolenia poznając szczegóły zmian, będą mieli okazję wypracować sobie własne zdanie w tej kwestii. Będzie to również okazja do zweryfikowania dotychczasowych rozwiązań stosowanych w praktyce. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość poznania, w jaki sposób nowe rozwiązania wpłyną na ich codzienną praktykę. Pracodawcy poznają nowe obowiązki, które wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy oraz uprawnienia, chociażby w zakresie kontroli pracownika. Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie zagadnień związanych z pracą zdalną i wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiają się przy stosowaniu tej instytucji prawa pracy. Uczestnicy szkolenia w ramach materiałów otrzymają m.in. wzory dokumentów do zastosowania w codziennej praktyce.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, osób kierujących pracownikami, przedsiębiorców prowadzących biura rachunkowe oraz ich pracowników, jak również każdego, dla którego w kręgu zainteresowania pozostaje szeroko rozumiane prawo zatrudnienia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Zagadnienia ogólne:

 • Podstawy prawne funkcjonowania pracy zdalnej po zmianach.
 • Praktyczne stosowanie nowej definicji pracy zdalnej.
 • Warunki stosowania pracy zdalnej na polecenie pracodawcy.
 • Konstruowanie treści umowy o pracę zawieranej z pracownikiem wykonującym pracę zdalną.
 • Rozszerzona pisemna informacja o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej (wzór).
 • Równe traktowanie oraz przeciwdziałanie dyskryminacji przy pracy zdalnej - aktualizacja obowiązku informacyjnego pracodawcy.
 • Czas pracy pracownika świadczącego pracę zdalnie (wzory).
 • Elektroniczna forma składania wniosków pracownika świadczącego pracę zdalnie.
 • Praca zdalna okazjonalna (wzór).
 • Miejsce przechowywania dokumentacji związanej z pracą zdalną - nowelizacja rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.

II. Zasady świadczenia pracy zdalnej w zakładzie pracy:

 • Porozumienie z organizacjami związkowymi.
 • Regulamin pracy zdalnej.
 • Porozumienie zawarte z pracownikiem.
 • Polecenie pracodawcy (wzór).
 • Obligatoryjne elementy przepisów wewnątrzzakładowych.

III. Świadczenia należne pracownikowi świadczącemu pracę zdalną:

 • Materiały i narzędzia pracy oraz instalacja i serwis sprzętu.
 • Zwrot kosztów związanych z pracą zdalną.
 • Obowiązek wypłaty ryczałtu oraz ekwiwalentu.
 • Szkolenia oraz pomoc techniczna.
 • Skutki podatkowe wypłacanych świadczeń.

IV. Kontrola wykonywania pracy zdalnej:

 • Przedmiot kontroli.
 • Kontrola a monitoring pracy zdalnej.
 • Miejsce, czas i forma kontroli.
 • Sposób przeprowadzania kontroli.
 • Działania, do których jest uprawniony pracodawca w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w toku kontroli.

V. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas pracy zdalnej:

 • Warunki dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy zdalnej (wzory).
 • Szczególne regulacje dotyczące szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego.
 • Zwolnienie pracodawcy z niektórych obowiązków przewidzianych w Kodeksie pracy.
 • Wykaz prac, których świadczenie nie może być realizowane zdalnie.
 • Ocena ryzyka zawodowego pracy zdalnej.
 • Badanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy podczas pracy zdalnej.
 • Organizacja stanowiska pracy zdalnej.
 • Koszty związane z organizacją stanowiska pracy.

Prowadzący:

Ekspert ds. prawa pracy

Ekspert ds. prawa pracy


Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków:  prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.