Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki i procedury podatkowe

Zestawienie zmian w kapitałach na przykładach

Szkolenie jest skierowane do pracowników służb księgowo-finansowych zajmujących się ujęciem w księgach operacji związanych z kapitałami czy sporządzających sprawozdania finansowe w tym zestawienie zmian w kapitale własnym.
W ramach szkolenia będzie przybliżenie zdarzeń mających związek z poszczególnymi elementami kapitału własnego oraz w oparciu o przykład liczbowy obejmujący różne przypadki sporządzenia zestawienia zmian w kapitale własnym.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rodzaje kapitałów, ich przeznaczenie oraz wymogi formalne:
  • kapitał podstawowy i jego obligatoryjne wartości,
  • kapitał zapasowy do jakich potrzeb jest tworzony,
  • kapitał rezerwowy.
 2. Czy kapitał własny może być niższy niż wymagany przepisami kapitał podstawowy?
 3. Jak ustalić wysokość zaliczki na poczet dywidendy i jak to ująć w księgach i sprawozdaniu finansowym:
  • warunki jakie powinna spełnić jednostka, aby mogła wypłacić zaliczkę na dywidendę,
  • sposób prezentacji zaliczki na dywidendę w sprawozdaniu finansowym.
 4. Wniesienie aportu na poczet kapitału z uwzględnieniem spraw podatkowych:
  • jak ujmiemy wniesienie aportu w księgach rachunkowych,
  • czy wniesienie aportu podlega pod podatek dochodowy od osób prawnych,
  • czy wniesienie aportu podlega pod podatek od towarów i usług,
  • ustalenie wartości aportu w zależności od ustaleń między jednostkami co d sposobu rozliczenia podatku od towarów i usług.
 5. Aktualizacja wartości środków trwałych:
  • w prawie bilansowym,
  • w prawie podatkowym.
 6. Umorzenie kapitału podstawowego:
  • z czystego zysku,
  • poprzez zmniejszenie kapitału podstawowego.
 7. Przykład sporządzania Zestawienia zmian w kapitale własnym za 2023 r. na bazie różnych zdarzeń dotyczących kapitałów.

Prowadzący:

Janusz Budzyński

Janusz Budzyński

Biegły rewident, ekspert z zakresu zagadnień księgowych i rachunkowych, dzielący się doświadczeniem z wieloma firmami. Od 1996 r. jako asystent uczestniczył w badaniu sprawozdań finansowych w ramach współpracy z różnymi audytorami, a w latach 2009-2019 zajmował się tym samodzielnie. Obecnie poświęca się działalności szkoleniowej i doradczej, wykonując przy tym praktyczne przeglądy ksiąg rachunkowych.