Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce

Rok 2023 przynosi wiele istotnych zmian w obszarze zatrudnienia cudzoziemców, odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego czy też kolejne nowelizacje specustawy wojennej wymagają od pracodawców oraz zleceniodawców szczególnej uwagi oraz planowania procesów legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.

Aby ułatwić Państwu odnalezienie się w gąszczu przepisów oraz weryfikację dotychczasowych działań w tym zakresie zapraszamy na szkolenie poświęcone tematyce zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia dotyczące m.in.:

 • prawo do legalnego pobytu i pracy w kontekście odwołania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19 - czyli audyt legalności zatrudnienia w firmie,
 • nowelizacja specustawy wojennej w kontekście pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce,
 • procedury legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców - praca Polsce oraz praca za granicą - wybór właściwych procedur, zasady analizy dokumentów związanych z pobytem oraz dostępem cudzoziemców do rynku pracy,
 • założenia nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Procedury administracyjne dotyczące wjazdu i legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
  • obywatele państw trzecich (m.in. obywatele Białorusi, Gruzji, Indii, regionu Azji i Afryki),
  • pobyt obywateli Ukrainy po 24 lutego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa / nowelizacja przepisów specustawy wojennej w zakresie pobytu i pracy obywateli Ukrainy,
  • PESEL UKR oraz Diia.PL - znacznie w kontekście pobytu i pracy w Polsce oraz UE,
  • ruch bezwizowy,
  • ruch wizowy - rodzaje wiz (wizy wydane przez inne kraje),
  • ochrona międzynarodowa (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca),
  • nowe zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy,
  • zezwolenie na pobyt czasowy /karta pobytu - zmiany w procedurach po nowelizacji przepisów,
  • zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt dla rezydenta długoterminowego,
  • jak dokonać analizować dokumenty pobytowe cudzoziemców oraz sprawdzać długość legalnego pobytu w Polsce,
  • warunki legalnego pobytu i pracy cudzoziemców a odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego.
 2. Podstawy legalnej pracy cudzoziemców w Polsce:
  • cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę,
  • powiadomienia - zasady podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  • kiedy powiadomienie do UP jest konieczne?
  • tryb uproszczony legalizacji pracy cudzoziemców - „procedura oświadczeniowa” po zmianach,
  • zezwolenie na pracę - rodzaje - jaki rodzaj zezwolenia jest konieczny w danej sytuacji,
  • zmiana warunków pracy a zezwolenie na pracę w świetle nowych przepisów,
  • zezwolenie na pobyt i pracę - tryb wydawania, zmiana pracodawcy i zamiana warunków pracy - procedury po zmianach ustawy,
  • zezwolenie na pobyt czasowy - zezwolenie warunkowe - zasady wydania oraz procedury postępowania przepisy przejściowe dla wniosków dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy i pracę złożonych przed 1 stycznia 2021 r.,
  • zezwolenia na pobyt szczególne przypadki: naukowcy, pracownicy wykwalifikowani, łączenie rodzin - tryb wydawania - procedury po zmianach ustawy,
  • zatrudnienie bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę - analiza przypadków,
  • jak analizować dokumenty dotyczące zatrudnienia cudzoziemców,
  • zatrudnienie studentów i absolwentów.
 3. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców:
  • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców,
  • powierzenie pracy cudzoziemcom wbrew przepisom obowiązującym na terenie RP,
  • kary finansowe oraz utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej oraz firm outsourcingowych.
 4. Zobowiązania podatkowe cudzoziemców:
  • obowiązek meldunkowy cudzoziemców,
  • PESEL czy NIP - jako numer identyfikacji podatkowej,
  • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy - zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego,
  • zasady rozliczenia cudzoziemców pracujących na umowie zlecenia oraz umowy o pracę, w tym również obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24 lutego 2022 r.,
  • opodatkowanie dochodów z umowy zlecenia.
 5. Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce:
  • zasady ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego cudzoziemców,
  • umowy dwustronne dotyczące zabezpieczenia społecznego.

Prowadzący:

Łukasz Żak

Łukasz Żak

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników oraz procedurach zatrudniania cudzoziemców i prawa pracy. W ciągu ostatniej dekady przeprowadził ponad 300 szkoleń poświęconych transgranicznemu świadczeniu usług i delegowaniu pracowników do takich krajów jak Niemcy, Austria, czy kraje z regionu Skandynawii. Od 2004 do 2017 w ramach projektu Komisji Europejskiej świadczył usługi prawne dla przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania polskich firm na rynku europejskim m.in. dotyczących swobody świadczenia usług, delegowania pracowników, obrotu towarowego. W latach 2008 -2016 W ramach projektu Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network, członek grupy sektorowej Services & Retail, w której współpracował z zagranicznymi partnerami w zakresie międzynarodowego rozwoju współpracy przedsiębiorstw na płaszczyźnie wymiany handlowej i usługowej. W okresie od 01.06.2017 do 31.12.2017 członek zespołu powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa do Zespołu pracującego przy pilotażowym projekcie związanym z działaniem polskich firmy budowlanych na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego. Prowadzi szkolenia i doradztwo w tematyce zatrudniania cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy czy Białorusi). Ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego. Od sierpnia 2016 roku jest również ekspertem w ramach Inicjatywy Lubuska Akademia Rozwoju. Na co dzień w swej pracy współpracuje z przedsiębiorcami i organizacjami z kraju i zagranicy.