Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP. Praktyczne rozwiązania

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom prawnych i praktycznych aspektów zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski.

Szkolenie rozpatruje wszystkie aspekty związane z zatrudnieniem cudzoziemca oraz zawiera najbardziej aktualne zmiany w prawie.

Udział w szkoleniu zapewni uczestnikom możliwość optymalizacji i zwiększania efektywności prowadzenia postępowań legalizujących zatrudnienie cudzoziemców oraz w toku stale zmieniających się przepisów będzie stanowiło narzędzie niezbędnego monitoringu prawnego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do tematyki – krótkie omówienie podstawowych pojęć,
legalnego przyjazdu oraz pobytu, w szczególności:

 • zależności pomiędzy legalnym wjazdem i pobytem a legalnością pracy
 • sposoby legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce,
 • omówienie przepisów nowelizujących.

2. Procedury zatrudnienia cudzoziemców:

 • rodzaje procedur zatrudniania cudzoziemców: bez konieczności uzyskania
 • zezwolenia na pracę, zatrudnienie na podstawie oświadczenia o zamiarze
 • powierzenia pracy, praca w związku z uzyskanym zezwoleniem na pracę.
 • typy zezwoleń na pracę;
 • warunki, jakie pracodawca musi spełniać, aby uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca;
 • obowiązki pracodawcy dotyczące zatrudnienia i jego wykonywania;
 • zasady wykonywania pracy w okresie oczekiwania na wydanie decyzji pobytowej (tzw. przebywanie w procedurze); legalność pracy podczas tzw. przedłużenia zezwolenia na pracę.
 • omówienie przepisów nowelizujących.

3. ZMIANY W DOBIE KORONAWIRUSA:

 • przepisy tarczy antykryzysowej,
 • uproszczenia w zatrudnianiu - kogo dotyczą?

4. Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców:

 • definicja i klasyfikacja zachowań jako nielegalne zatrudnienie;
 • katalog przestępstw i wykroczeń przeciwko zatrudnianiu cudzoziemców;
 • kto ponosi odpowiedzialność za nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca i jakie są tego konsekwencje?
 • organy dokonujące kontroli legalności pobytu zatrudnienia cudzoziemców;
 • omówienie przepisów nowelizujących.

Prowadzący: