Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców (w tym uchodźców) w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2022 r.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących podatkowych i ubezpieczeniowych aspektów związanych z zatrudnianiem/współpracą z cudzoziemcami. Na szkoleniu poruszane będą zagadnienia związane z różnymi formami współpracy, różnymi miejscami wykonywania przez cudzoziemców zleconych zadań oraz dalszych konsekwencji na gruncie przepisów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych.

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowości, kadr i płac, które chciałby poznać lub zaktualizować/uzupełnić swoją wiedzę związaną z konsekwencjami podatkowymi oraz na gruncie ubezpieczeń społecznych w związku z współpracą z cudzoziemcami.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP z uwzględnieniem zapisów właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

a) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy ustawowy oraz wynikający z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

b) miejsce zamieszkania,

c) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (ich rola i kolejność zastosowania),

d) zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych (klauzula 183 dni, pojęcie „ekonomiczny pracodawca”),

e) opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,

f) ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,

g) ulga dla młodych dla nierezydenta w 2022 r.,

h) ulga na powrót od 2022 r.,

i) certyfikat rezydencji,

j) prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce,

k) obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców,

l) praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu - informacje ORD-W1,

m) metody unikania podwójnego opodatkowania wynikające z ustawy oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

n) możliwość uwzględnienia przy rozliczeniu podatkowym w Polsce składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płaconych do zagranicznych systemów ubezpieczeń,

o) informacje podatkowe PIT-11 oraz IFT-1/1R sporządzane przez płatników (z zastosowaniem właściwego identyfikatora podatnika) oraz deklaracje podatkowe PIT-37, PIT-36 sporządzane przez podatników.

2. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce oraz wykonujących pracę w Polsce (sytuacje braku tytułu do ubezpieczeń społecznych w Polsce) z uwzględnieniem ustawodawstwa UE oraz właściwych umów o zabezpieczeniu społecznym:

a) zasada jednego ustawodawstwa,

b) zasada równego traktowania,

c) zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania,

d) „stały charakter pobytu” cudzoziemców na terytorium RP a podleganie ubezpieczeniom w Polsce,

e) wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy,

f) pracownicy delegowani,

g) pracownicy transportu międzynarodowego,

h) pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,

i) działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie,

j) podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce,

k) ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

Prowadzący:

Aleksander Gniłka

Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.