Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Zasiłki

Zasiłki ZUS w czasie pandemii oraz nowe przypadki ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w 2022 r. w praktyce

Pandemia wprowadziła szereg uprawnień oraz zmian w zakresie ustalania wysokości zasiłków i świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia społecznego. Uprawnienia te wielokrotnie się zmieniały, zmieniały się interpretacje. Wielu przedsiębiorców w związku z ustawą covidową zmieniało wymiar czasu pracy zatrudnionym pracownikom lub wprowadzało mniej korzystne warunki wynagrodzeń, co skutkowało przeliczeniem podstawy wymiaru świadczeń. Kilkakrotnie zmieniały się zasady wypłat zasiłków w związku z kwarantanną czy izolacją, jak również interpretacje dotyczące uprawnień do zasiłku opiekuńczego. Od 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie kolejne zmiany w zakresie prawa i wysokości wypłacanych świadczeń - zliczanie okresu zasiłkowego, czy przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku.

Chcesz wiedzieć z jakich uprawnień do świadczeń w okresie pandemii mogą skorzystać ubezpieczeni, kiedy brać pod uwagę zmieniony wymiar czasu pracy i jak stosować nowe obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. przepisy?

Dowiedz się już dziś i zapisz się na szkolenie.

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zatrudnionych w działach kadrowo płacowych oraz biurach rachunkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zasiłki ZUS wypłacane w czasie epidemii:

 • Zasiłek opiekuńczy - zasady ogólne z uwzględnieniem najnowszych interpretacji.
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z COVID-19 (w jakich okresach i na jakich zasadach przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, błędy w składanych wnioskach wynikające z odmiennych interpretacji przepisu).
 • Zasiłek opiekuńczy dla członka rodziny poddanego obowiązkowej kwarantannie lub izolacji
 • Prawo do zasiłku, brak prawa do zasiłku, praca zmianowa rodziców, przestój, dyżury, gotowość do pracy, praca zdalna, a wypłata zasiłku opiekuńczego.
 • Wysokość zasiłku opiekuńczego, dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Dokumentacja niezbędna do wypłaty, sumowanie dni wypłaty do okresu, za który przysługuje opieka, jak prawidłowo wypełnić oświadczenie, ZUS Z-15a, ZUS Z-15b, ZAS 36.

2. Zasiłki chorobowe i świadczenie rehabilitacyjne w związku z COVID-19:

 • Zasiłek chorobowy na zasadach ogólnych, kiedy prawo do zasiłku przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy
 • Okres zasiłkowy – jak ustalić okres zasiłkowy po 1 stycznia 2022 r. gdy ubezpieczony chorował na przełomie roku i ma przerwy w orzeczonej niezdolności do pracy.
 • Zasiłek chorobowy w trakcie kwarantanny.
 • Kwarantanna w związku z powrotem z zagranicy.
 •  Kwarantanna współlokatorów osób zakażonych.
 • Choroba zakaźna, a prawo do zasiłku.
 • Wysokość świadczeń i zasiłków zgodnie z obowiązującymi w 2022 r. zasadami (wysokość zasiłków w okresie kwarantanny lub izolacji, pobyt w szpitalu)
 • Jak i na jakiej podstawie rozliczyć pobyt ubezpieczonego izolatorium w związku z Covid-19
 • Grupy zawodowe, którym w czasie Covid -19 przysługuje podwyższone prawo do zasiłku (zasady ustalania prawa do świadczeń dla osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, jednostkach pomocy społecznej, wykonujących zadania członka gminnej ochotniczej straży pożarnej; kiedy wypłacić wynagrodzenie za czas choroby, a kiedy zasiłek; jak skorygować wypłacone świadczenie i wypłacić wyrównanie za okres wsteczny przed 29 listopada 2020r.,na podstawie jakiej dokumentacji ustalić preferencyjne zasady kiedy przeliczyć zasiłek)
 • Dokumentacja niezbędna do wypłaty (oświadczenia, decyzje przyznające prawo do zasiłków i świadczeń)
 • Zasady wypełnienia ZUS – Z-3 (co uwzględnić w ZUS Z-3, jakich składników nie należy zamieszczać, by uniknąć nadpłaty świadczeń wypłacanych przez ZUS).

3. Podstawa wymiaru zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

 • Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku- kiedy podstawę ustalić z 12 miesięcy, a w jakich przypadkach z krótszego okresu
 •  Uzupełnianie podstawy wymiaru o dni choroby, urlopu wypoczynkowego.
 • Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku - dodatki, premie i nagrody (miesięczne, roczne, kwartalne lub inne składniki okresowe).
 • Nadgodziny, dyżury, dodatki nocne, umowy cywilnoprawne zawarte z pracownikiem.
 • Zmiana wymiaru czasu pracy - wyliczenie świadczeń w związku z koniecznością zmiany wymiaru czasu pracy z powodu epidemii. Czy wniosek ubezpieczonego był konieczny?
 • Kiedy i w jakich przypadkach ustalić podstawę wymiaru zasiłku bez uwzględnienia zmiany wymiaru czasu pracy w związku z Covid- 19?
 • W jaki sposób zmiana wymiaru czasu pracy wpływa na składniki kwartalne, półroczne czy roczne?
 • Waloryzacja i jej wpływ na wysokość podstawy wymiaru zasiłku – kiedy trzeba, a kiedy nie należy waloryzować podstawy wymiaru zasiłku.
 • Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku - jak ustalić okres przerwy pomiędzy wypłacanymi świadczeniami od 1 stycznia 2022 r.

Prowadzący: