Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: ZUS

Zasiłki i świadczenia z ubezpieczenia społecznego w 2024 r. – czyli co nowego w zasiłkach ZUS

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się ustalaniem uprawnień oraz rozliczaniem zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zasady ustalania uprawnień oraz wysokości zasiłków rozliczanych w ciężar składek ZUS po zmianach wprowadzonych w Kodeksie pracy oraz ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenie społecznego w razie choroby i macierzyństwa w latach 2022-2023.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Prawo do zasiłku:
  • obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia chorobowego,
  • dobrowolny tytuł do ubezpieczenia chorobowego.
 2. Okres zasiłkowy:
  • jak rozumieć przerwę 60 dni w niezdolności do pracy?
  • czy kod literowy decyduje o rozpoczęciu kolejnego okresu zasiłkowego?
   Odzyskanie zdolności do pracy.
 3. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne - ustalanie uprawnień.
 4. Wysokość zasiłku- jak stosować zmienione przepisy w zakresie wysokości świadczeń.
 5. Zasiłek opiekuńczy - uprawnienia, wysokość - o czym pamiętać przy ustalaniu prawa do zasiłku opiekuńczego.
 6. Zasiłek macierzyński - zasady ustalania uprawnień do urlopu rodzicielskiego - nowe uprawnienia, dzielenie urlopu rodzicielskiego wg nowych zasad, wysokość zasiłku.
 7. Podstawa wymiaru zasiłku:
  • w jakich przypadkach ustalać podstawę do kolejnego zasiłku ponownie, a kiedy podstawa pozostaje bez zmian,
  • zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę a ustalenie podstawy wymiaru zasiłku,
  • w jakich przypadkach zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę nie wpłynie na podstawę wymiaru zasiłku,
  • urlop wypoczynkowy w podstawie wymiaru zasiłku,
  • składniki periodyczne, zmiana regulaminu, umowy cywilnoprawne, zmiana wymiaru czasu pracy - jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku.
 8. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych mające wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
 9. Przykłady.
 10. Pytania od uczestników szkolenia.

Prowadzący:

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Wieloletni praktyk z zakresu ustalania uprawnień oraz wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.