Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Prawo pracy / Zasiłki / ZUS

Zasiłki i świadczenia z ubezpieczenia społecznego w 2023 r. – czyli co nowego w zasiłkach ZUS

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się ustalaniem uprawnień oraz rozliczaniem zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zasady ustalania uprawnień oraz wysokości zasiłków rozliczanych w ciężar składek ZUS po zmianach obowiązujących od 2022 r. oraz w związku z wprowadzeniem dyrektywy rodzicielskiej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Prawo do zasiłku:

  • obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia chorobowego,
  • dobrowolny tytuł do ubezpieczenia chorobowego.

2. Okres zasiłkowy:

  • jak rozumieć przerwę 60 dni pomiędzy chorobami?
  • czy kod literowy decyduje o rozpoczęciu kolejnego okresu zasiłkowego?

3. Odzyskanie zdolności do pracy.

4. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne - ustalanie uprawnień.

5. Wysokość zasiłku - jak stosować zmienione przepisy w zakresie wysokości świadczeń.

6. Zasiłek opiekuńczy - uprawnienia, wysokość - o czym pamiętać przy ustalaniu prawa do zasiłku opiekuńczego.

7. Zasiłek macierzyński - nowe zasady ustalania uprawnień do urlopu rodzicielskiego - nowe uprawnienia,  dzielenie urlopu rodzicielskiego wg nowych zasad, wysokość zasiłku.

8. Podstawa wymiaru zasiłku:

  • w jakich przypadkach ustalać podstawę do kolejnego zasiłku ponownie, a kiedy podstawa pozostaje bez zmian,
  • urlop wypoczynkowy w podstawie wymiaru zasiłku,
  • składniki periodyczne, zmiana regulaminu, umowy cywilnoprawne, zmiana wymiaru czasu pracy - jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku.

9. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych mające wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

10. Przykłady.

11. Pytania od uczestników szkolenia.

Prowadzący:

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych


Wieloletni praktyk z zakresu ustalania uprawnień oraz wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.