Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: ZUS

Zasiłek chorobowy – kompendium wiedzy: prawo, okres i wysokość zasiłku z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

Z tytułu niezdolności do pracy przysługuje zasiłek chorobowy, ale prawo to przysługuje osobie ubezpieczonej i po spełnieniu dodatkowych warunków takich jak, chociażby upływ okresu wyczekiwania. Aby właściwie ustalić prawo do zasiłku, a następnie wysokość tego zasiłku, konieczne jest posiadanie wiedzy z zakresu: sposobu liczenia okresu wyczekiwania w zależności od charakteru ubezpieczenia chorobowego, sposobu liczenia 33 lub 14 dni prawa do wynagrodzenia chorobowego. Dużą trudność sprawia obecnie nowy, bardziej rygorystyczny sposób otwierania nowych okresów zasiłkowych. No a na końcu jest najtrudniejszy etap, czyli ustalanie podstawy wymiaru zasiłku, a trudność uzależniona jest od regulaminu i zasad wynagrodzenia u danego pracodawcy. Do tego dochodzącą jeszcze okoliczności zmiany wynagrodzenia, zmiany wymiaru czasu pracy i tzw. składniki utracone. Na szkoleniu zostaną omówione wszystkie te zagadnienia wraz z rozwiązaniem przykładowych sytuacji.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Ustalanie prawa do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy:
  • wynagrodzenie chorobowe jako koszt pracodawcy,
  • długość wypłaty wynagrodzenia chorobowego w zależności od wieku pracownika - 33 lub 14 dni oraz sposób liczenia tego okresu przy jednym pracodawcy, po zmianie pracodawcy w trakcie roku i przy dwóch jednoczesnych pracodawcach oraz pracy dodatkowej,
  • wysokość wynagrodzenia chorobowego,
 2. Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego a okres wyczekiwania - ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe i dobrowolne:
  • sytuacje, gdy zasiłek przysługuje bez okresu wyczekiwania,
  • sposób liczenia okresu wyczekiwania z wykorzystaniem poprzednich okresów ubezpieczenia chorobowego.
 3. Okres zasiłkowy - zmiana sposobu zliczania niezdolności do pracy do tego samego okresu zasiłkowego:
  • długość okresu zasiłkowego,
  • zasady ustalania długości okresu zasiłkowego,
  • wyczerpanie okresu zasiłkowego,
  • sytuacje pozwalające na otworzenie nowego okresu zasiłkowego,
  • najczęstsze błędy popełniane przy liczeniu okresu zasiłkowego
 4. Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników:
  • kontynuowania lub obliczania podstawy zasiłkowej na nowo według zmienionych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.,
  • okres, z którego ustalana jest podstawa wymiaru,
  • zasady obliczania wysokości zasiłku dziennego,
  • uzupełnianie wynagrodzenia za pracę i innych składników płacowych do podstawy wymiaru zasiłku,
  • jakie składniki wynagrodzenia są uwzględniane lub nie podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku,
  • jak ustalić wysokość podstawy przy niezdolności do pracy w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia,
  • składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne i za okresy dłuższe w podstawie zasiłkowej,
  • zmiany wymiaru czasu pracy a zasady ustalania podstawy zasiłkowej,
  • składniki utracone i zmieniona interpretacja ZUS dotycząca przychodów z umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem.

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski

Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20-letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.
Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.

Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przystępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.