Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Środki trwałe

Zasady wyceny i ewidencjonowania środków trwałych w prawie rachunkowym

Celem szkolenia jest przede wszystkim pokazanie, jak właściwe wprowadzenie zasad dotyczących ewidencjonowania, dokumentowania i wyceny majątku trwałego oraz opracowanie obiegu dokumentów w firmie i wyznaczenie osób, które będą za to odpowiedzialne ułatwia pracę działu księgowego.

Omawiane zagadnienia będą zobrazowane przykładami praktycznymi, w oparciu o ustawę o rachunkowości i KSR 11, ze szczególnym wskazaniem na tematy, które zawsze wywołują wątpliwości, np. klasyfikacja wydatków na remont lub ulepszenie, prawidłowe ustalenie wartości początkowej, rozliczenie wydatków na likwidację.

Szkolenie jest skierowane do pracowników biur rachunkowych, głównych księgowych, doradców podatkowych i innych osób, które w przedsiębiorstwach odpowiadają za prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego. Będzie również interesujące dla pracowników działów technicznych, ponieważ przepisy z zakresu rachunkowości wprowadzają zasady, które mogą ułatwić identyfikowanie poszczególnych elementów składających się na obiekt inwentarzowy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Aktywa trwałe według prawa rachunkowego i KSR 11:
  • definicja i zasady ustalania wyceny bilansowej,
  • ewidencje majątku trwałego – ustalenie zasad wyceny, dopuszczalnych uproszczeń i określenie stosowanej dokumentacji oraz osób za nią odpowiedzialnych,
  • inwentaryzacja.
 2. Środki trwałe:
  • warunki do spełnienia przed wprowadzeniem ich do ewidencji,
  • części składowe, dodatkowe i peryferyjne,
  • obiekty inwentarzowe – pojedyncze i złożone,
  • środki trwałe niskocenne – ustalenie zasad ewidencji,
  • ustalanie wartości początkowej w zależności od sposobu nabycia – współpraca z działem technicznym przy zbieraniu informacji o ponoszonych wydatkach, opisywanie dokumentów zakupu, ewidencje techniczne,
  • zmiany wartości początkowej – zwiększenie lub zmniejszenie,
  • ulepszenie a remont – jak je odróżnić i prawidłowo ująć?
 3. Prezentacja rachunkowych metod amortyzacji:
  • moment rozpoczęcia amortyzacji rachunkowej,
  • szczególne metody amortyzacji rachunkowej dla środków niskocennych oraz obiektów złożonych,
  • metody amortyzacji podatkowej – amortyzacja proporcjonalna, spowolniona, przyśpieszona i jednorazowa,
  • wyłączenia z amortyzacji podatkowej.
 4. Omówienie sytuacji szczególnych m.in.:
  • likwidacja/złomowanie majątku trwałego,
  • ulepszenia całkowicie zamortyzowanych środków trwałych,
  • ujawnienie środka trwałego,
  • przełączanie części peryferyjnych pomiędzy środkami trwałymi.

Prowadzący:

Anna Kropidłowska

Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości od ponad 20 lat, uczyła pracowników aparatu skarbowego, służb specjalnych i sfery budżetowej, wykładała na studiach podyplomowych. Stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.