Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podróże służbowe

Zasady przyznawania i rozliczania należności związanych z zagranicznymi i krajowymi podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami

Podróże służbowe stanowią zagadnienie, które na etapie jego planowania i dalej rozliczenia wymaga znajomości zarówno przepisów prawa pracy jak i regulacji prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych. Uznanie wyjazdu pracownika za podróż służbową, przyznanie a następnie zwrot czy wypłata określonych świadczeń z tym związanych wymaga odpowiedniego przygotowania ze względu na rodzaj i wysokość należności jakie przysługują pracownikowi oraz skutków podatkowych jakie wynikną z ich przyznania.
Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem będzie usystematyzowanie wiedzy na temat krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników oraz osób niebędących pracownikami. Na podstawie bieżących interpretacji oraz orzecznictwa omówimy praktyczne aspekty związane z rozliczaniem należności w ramach podróży służbowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Definicja podróży służbowej:
  • Pojęcie podróży służbowej w przepisach prawa pracy i innych ustaw.
  • Opuszczenie miejsca pracy pracownika a podróż służbowa: określenie stałego miejsca pracy pracownika, podróż służbowa a oddelegowanie (zmienne określenie miejsca pracy) pracownik mobilny a podróż służbowa.
  • Wykonanie określonego zadania – incydentalny charakter podróży służbowej.
  • Polecenie pracodawcy – wymogi formalne uznania wyjazdu za podróż służbową.
 2. Świadczenia z tytułu podróży służbowych, w tym:
  • Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej.
  • Czas podróży zagranicznej a wybór środka transportu.
  • Diety w podróży krajowej i zagranicznej – zasady wyliczenia wysokości i obowiązek pomniejszania kwoty diet.
  • Zasady zwrotu kosztów noclegów – limit wydatków, zasady wypłaty ryczałtu.
  • Zwrot kosztów przejazdów i ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów, w tym zasady rozliczania podróży samochodem własnym, służbowym, elektrycznym, ryczałt na jazdy lokalne a rozliczenia podróży służbowej.
  • Zwrot innych udokumentowane wydatki – opłaty za parking, bagaż, ubezpieczenie i inne świadczenia uznane przez pracodawcę.
 3. Rozliczanie podróży służbowych z uwzględnieniem:
  • Dokumentowanie wydatków.
  • Zaliczki na niezbędne koszty podróży.
  • Rozliczanie podróży służbowej w walucie obcej.
 4. Wydatki związane z podróżą służbową a koszty uzyskania przychodu – zwrot wydatków ponad limit a koszt pracodawcy.
 5. Należności z tytułu podróży służbowej a przychód pracownika: świadczenia zwolnione z opodatkowania, wyłączenia z podstawy wymiaru składek, podnoszenie kwalifikacji zawodowych a podróż służbowa pracownika.
 6. Podróż osoby niebędącej pracownikiem – w tym zasady wypłaty należności na rzecz zarządu, zleceniobiorcy, członków rad nadzorczych, możliwość uznania wydatków za koszt finansującego, obowiązek ustalenia przychodu w PIT.
 7. Podróż służbowa przedsiębiorcy – jakie wydatki stanowią koszty podatkowe.

Prowadzący:

Katarzyna Furmańczyk

Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej.

Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.