Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Fundacje rodzinne / Podatki i procedury podatkowe

Zasady opodatkowania fundacji rodzinnej w 2024 roku

Szkolenie adresowane jest do osób, które rozliczają podatkowo i rachunkowo utworzone fundacje rodzinne. Podczas zajęć omawiamy m.in. właściwe prowadzenie ewidencji rachunkowych, rozliczenie wypłat na rzecz beneficjentów w zakresie PIT i CIT, prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację i zasady opodatkowania podatkiem VAT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zasady utworzenia i funkcjonowania fundacji rodzinnej.
  • Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację rodzinną.
  • Statut fundacji rodzinnej.
  • Majątek oraz spis majątku w fundacji rodzinnej – co można i warto wnieść do fundacji rodzinnej – tzw. fundusz założycielski -zasady wnoszenia wkładów, mienie wniesione do fundacji a zachowek. Jaki rodzaj aktywów opłaca się wnieść do fundacji rodzinnej?
  • Rejestr fundacji rodzinnych.
  • Ustanie bytu prawnego fundacji – rozwiązanie i likwidacja fundacji rodzinnej, skutki podatkowe.
 2. Fundacja rodzinna jako podatnik podatku VAT:
  • Kiedy fundacja rodzinna powinna zarejestrować się do VAT?
  • Zasady odliczania VAT w fundacji rodzinnej.
  • Zakup, dzierżawa i sprzedaż nieruchomości przez fundacje, jak rozliczać te transakcje w VAT?
  • Korekty wieloletnie VAT, czy wystąpią w fundacji rodzinnej?
  • Czy wnoszenie mienia do fundacji rodzinnej podlega opodatkowaniu VAT?
 3. Fundacja rodzinna jako podatnik podatku CIT:
  • Fundacja rodzinna jako podatnik podatku minimalnego z budynków.
  • Stawki podatku CIT w fundacji rodzinnej.
  • Zasady zwolnienia dochodów z opodatkowania CIT.
  • Świadczenia w postaci ukrytych zysków.
  • Podatek od działalności „pozaustawowej”.
  • Uzyskiwanie dywidend przez fundacje rodzinną.
  • Formularze właściwe do składania przez fundację rodzinną.
 4. Fundacja rodzinna jako płatnik podatku PIT:
  • Wynagrodzenie zarządu fundacji-zasady opodatkowania.
  • Świadczenia dla beneficjentów i fundatora.
  • Beneficjenci zwolnieni z podatku PIT przy wypłatach z fundacji rodzinnej.
  • Opodatkowanie pracowników i zleceniobiorców w fundacji rodzinnej.
  • Jak opodatkować przychód ze świadczeń nieodpłatnych uzyskanych z fundacji rodzinnej?
 5. Fundacja rodzinna a podatek od spadków i darowizn:
  • Majątek wniesiony do fundacji a zachowek.
  • Opodatkowanie przekazanych środki na rzecz osób trzecich, które nie są beneficjentami wskazanymi przez fundatora.
  • Stawki podatku od spadków i darowizn do stosowania w fundacji rodzinnej.
 6. Fundacja Rodzinna vs Estoński CIT.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.