Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem rozproszonym

Kontrolujesz czy masz zaufanie? Na jakich zasadach pracuje Twój zespół? Jaka jest różnica między transakcją, a transformacją w byciu managerem? Skąd wiesz, że zespół się rozwija? Jak monitorujesz postępy pracy?

To są pytania, na które znajdziesz odpowiedz w czasie tego szkolenia.

Od tego wyjdziesz z pakietem narzędzi zarówno do określenia stylu komunikacji swojego i zespołu wg. metody Maxi DISC, jak również diagnozy pojawiających się dysfunkcji w pracy zespołu rozproszonego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. LIDER W ZESPOLE ROZPROSZONYM:
  • Różnica między liderem transakcyjnym, a transformacyjnym.
  • Charakterystyka zespołu rozproszonego - praca na przykładach
 2. KLUCZOWE ZASADY PRACY NA ODLEGŁOŚĆ:
  • Efektywne wyznaczanie celów - SMARTER - praca w grupach z użyciem kamery i mikrofonu.
  • Kluczowe zasady skutecznej komunikacji w zespole rozproszonym.
  • Style komunikacji w kolorach - praca w grupach z użyciem kamery i mikrofonu.
  • Style komunikacji i ich wpływ na efektywną pracę (test z omówieniem).
 3. NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE PRACĘ W ZESPOLE ROZPROSZONYM:
  • Planowanie i realizacja w prostych krokach - KANBAN.
  • Wykorzystanie nowoczesnych aplikacji - praca na przykładach.
  • Zarządzanie pracą zespołu - matryca kompetencji w praktyce.
  • 5 dysfunkcji pracy zespołowej.

Prowadzący:

Małgorzata Jasiukajć

Małgorzata Jasiukajć


Trener Biznesu, certyfikowany coach ICF, mentor oraz konsultant Maxi DISC. Od 2008 roku buduje zespoły, prowadzi rekrutacje, bierze udział we wdrażaniu standardów sprzedaży, zarówno jako doradca, jak i rekruter czy kierownik projektu. Manager nastawiony na cel. Jako trener skierowana jest przede wszystkim na jakość komunikacji. Praktyczne działania opiera na wieloletnim doświadczeniu.