Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Szkolenia managerskie

Zarządzanie zespołem rozproszonym. Jak być liderem, gdy mój zespół pracuje na odległość?

Szkolenia managerskie

Kontrolujesz czy masz zaufanie? Na jakich zasadach pracuje Twój zespół? Jaka jest różnica między transakcją, a transformacją w byciu managerem? Skąd wiesz, że zespół się rozwija? Jak monitorujesz postępy pracy?

Na te pytania będę odpowiadać na spotkaniu z Tobą.

Z włączonymi kamerami i mikrofonem spędzimy 5 h. To czas nastawiony na praktykę i wymianę doświadczeń również między uczestnikami.  

To szkolenie dla osób zarządzających zespołem:

 • Pracującego zdalnie.
 • Pracującego hybrydowo.
 • Mającego szeroki zakres obowiązków.
 • Gdzie występują zależności między pracownikami: najpierw Ty zrobisz to, później zrobię to ja.
 • Gdzie efektywność pracy spada.
 • Gdzie występuje unikanie odpowiedzialności za powierzone zadanie.

Cele szkolenia:

 • Poznanie modelu lidera transformacyjnego.
 • Zdobycie umiejętności skutecznego wyznaczania celów.
 • Zdefiniowanie kluczowych zasad współpracy w zespole rozproszonym.
 • Poznanie sposobów na efektywną komunikację.
 • Poznanie narzędzi wspierających pracę na odległość.
 • Zdefiniowanie dysfunkcji zespołów oraz ustalenie metod przeciwdziałania im.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

MODUŁ I: LIDER W ZESPOLE ROZPROSZONYM:

 • Różnica między liderem transakcyjnym, a transformacyjnym.
 • Charakterystyka zespołu rozproszonego - praca na przykładach.

MODUŁ II: KLUCZOWE ZASADY PRACY NA ODLEGŁOŚĆ:

 • Efektywne wyznaczanie celów - SMARTER - praca w grupach z użyciem kamery i mikrofonu.
 • Kluczowe zasady skutecznej komunikacji w zespole rozproszonym
 • Style komunikacji w kolorach - praca w grupach z użyciem kamery i mikrofonu.
 • Style komunikacji i ich wpływ na efektywną pracę (test z omówieniem).

MODUŁ III: NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE PRACĘ W ZESPOLE ROZPROSZONYM:

 • Planowanie i realizacja w prostych krokach KANBAN.
 • Wykorzystanie nowoczesnych aplikacji - praca na przykładach.
 • Zarządzanie pracą zespołu - matryca kompetencji w praktyce.
 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej.

Prowadzący: