Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Zarządzanie Zarządzającymi

Każdy kto po raz pierwszy podjął się roli zarządzającego wie, jak bardzo rzeczywistość, w której trzeba się odnaleźć różni się od wizji i marzeń o niesieniu pomocy lub przeciwnie o silnym autorytarnym sprawowaniu władzy. Kolejna wyraźna granica w rozwoju kompetencji managera zaznacza się w momencie objęcia roli zarządzającego innymi zarządzającymi. Odpowiedzialność za rezultat i obszar zdecydowanie rosną, a zmniejsza się bezpośredni wpływ.
Trening porusza właśnie zagadnienia związane ze zwiększaniem wpływu na zarządzających tzn. pomagania im w tworzeniu kompetentnych zespołów, wzmacniania autorytetu zarządzających zespołami, inspirowania ich do osiągania ambitnych celów, pomagania im w przechodzeniu przez trudne zmiany, pomagania w podnoszeniu się z nieuniknionych „upadków” czyli m.in. decyzji, które okazały się błędne w praktyce.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Umocowanie Nowego Lidera/Managera - jak przełamać dotychczasową „etykietę” specjalisty?
  2. „Pakiet startowy” mianowanego Managera - postawa, kompetencje techniczne, społeczne strategiczne - od czego zacząć pracę z managerem.
  3. Skuteczny Manager i rodzaje władzy, z której może korzystać.
  4. Rozwijanie talentów Managera i jego zespołu - „cztery klucze”.
  5. Doskonalenie kompetencji społecznych Managera - m.in. przywództwo plemienne.
  6. Rozwijanie kompetencji strategicznych Managera.
  7. Kształtowanie profilu skuteczności Managera w zależności od kultury (potrzeb) firmy.

Prowadzący:

Andrzej Domagała

Andrzej Domagała

Certyfikowany trener biznesu, Action Learning trener, Design thinking moderator, wykładowca na studiach podyplomowych. Realizował i koordynował projekty wykorzystujące koncepcje zarządzania kompetencjami, talentami. Wdrażał w firmach systemy zarządzania przez rezultaty, systemy ocen okresowych.