Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Praca z zespołem

Zarządzanie Zarządzającymi

Każdy kto po raz pierwszy podjął się roli zarządzającego wie, jak bardzo rzeczywistość, w której trzeba się odnaleźć różni się od wizji i marzeń o niesieniu pomocy lub przeciwnie o silnym autorytarnym sprawowaniu władzy. Kolejna wyraźna granica w rozwoju kompetencji managera zaznacza się w momencie objęcia roli zarządzającego innymi zarządzającymi. Odpowiedzialność za rezultat i obszar zdecydowanie rosną, a zmniejsza się bezpośredni wpływ.
Trening porusza właśnie zagadnienia związane ze zwiększaniem wpływu na zarządzających tzn. pomagania im w tworzeniu kompetentnych zespołów, wzmacniania autorytetu zarządzających zespołami, inspirowania ich do osiągania ambitnych celów, pomagania im w przechodzeniu przez trudne zmiany, kompensowania - tworzenia równowagi wyników w zarządzanej strukturze.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Analiza kultury organizacyjnej - test OCAI - jaki styl zarządzania sprzyja realizacji wyników w krótkim i długim terminie.
  2. Analiza kompetencji zarządzających - Zarządzanie 3.0, czyli „kogo mam na pokładzie, a kogo powinienem mieć”.
  3. Coachingowy styl zarządzania jako narzędzie rozwijające moich podwładnych.
  4. Rozwiązywanie problemów, dzielenie się wiedzą w ramach Zespołu Managerskiego.
  5. Kalibrowanie optymalnego stylu komunikacji - spotkania indywidualne, zespołowe.
  6. Wspieranie podległych managerów w zmianie.
  7. Wykorzystanie koncepcji 4 kluczy i talentów do rozwijania managerów.

Prowadzący:

Andrzej Domagała

Andrzej Domagała


Certyfikowany trener biznesu, Action Learning trener, Design thinking moderator, wykładowca  na studiach podyplomowych. Realizował i koordynował projekty wykorzystujące koncepcje zarządzania kompetencjami, talentami. Wdrażał w firmach systemy zarządzania przez rezultaty, systemy ocen okresowych.