Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Zarządzanie sytuacyjne wg Kena Blancharda

Warsztat zapoznaje z podstawowymi umiejętnościami zarządzania w zespole, które są z reguły znane w dużych korporacjach i mniej znane w innych firmach.
Pokazuje wiele sposobów wywierania wpływu i konieczności zróżnicowania komunikacji oraz delegowania zadań w zależności od rozwoju pracownika.
Znacząco podnosi świadomość własnych kompetencji i pól do rozwoju.
Pozwala poznać sposoby motywowania pozapłacowego oraz wywierania wpływu, ale też uwalniania potencjału pracowników poprzez interakcję podczas pracy w grupach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Nakreślenie innowacyjności systemu Blancharda na tle wcześniejszej typologii stylów zarządzania.
  2. Wyjaśnienie teorii zarządzania sytuacyjnego (rozwój pracownika, dostosowanie stylu kierowania do pracownika).
  3. Test kompetencji zarządczych wg Blancharda i omówienie wyników.
  4. Praca w grupach nad wypracowaniem kompetencji do zarządzania w określonych sytuacjach - 4 grupy odpowiadające etapom rozwoju – „ćwiartkom”.
  5. Prezentacja wypracowanych rozwiązań i dyskusja nad nimi.
  6. Zrobienie mapy swojego zespołu - praca indywidualna.
  7. Wypracowanie zespołu działań wobec pracowników w każdej „ćwiartce” i podzielenie się nimi w czacie.
  8. Wypracowanie planu rozwoju własnych kompetencji do sprawnego zarządzania sytuacyjnego.
  9. Podsumowanie i zamknięcie warsztatu.

Prowadzący:

Joanna Stocka-Prusaczyk

Joanna Stocka-Prusaczyk

Jako Leadership Coach od ponad 20 lat pomaga biznesom i osobom prywatnym w skutecznym rozwoju. Łączy w sobie empatię oraz nadzwyczajną skuteczność dzięki doświadczeniu i wiedzy zdobytej w trakcie pracy w międzynarodowych korporacjach oraz nieustannemu szkoleniu się i doskonaleniu. Doskonale zna problemy, z jakimi mierzą się liderzy, managerowie, osoby na stanowiskach C-level – tak ze strony ludzi, jak ze strony organizacji. Doskonale rozumie problemy i kryzysy, jakie przechodzą oni, a także ich ludzie. Sama wszak budowała własne zespoły od zera, jak również wyciągała je z dolnych miejsc w rankingach na topowe. Ogromną radość sprawia jej towarzyszenie drugiemu człowiekowi w rozwoju i obserwowanie jego sukcesów. Managerowie, z którymi pracowała, mogą pochwalić się wspaniałymi zespołami ludzi, którzy dokładnie wiedzą, jak osiągać cele finansowe oraz jak wesprzeć firmę w coraz szybszym rozwoju.