Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Szkolenia miękkie

Zarządzanie sobą w czasie oraz jak to robić w realiach pracy zdalnej?

Szkolenie skierowane do osób, którym zależy na podniesieniu efektywności wykorzystania czasu oraz zmniejszeniu poziomu negatywnego stresu, towarzyszącego złej organizacji pracy.

Pozwoli na analizę własnego podejścia do zagadnienia, identyfikację obszarów rozwojowych oraz przyswojenie i przećwiczenie narzędzi zwiększających skuteczność zarządzania sobą w czasie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Analiza własnej skuteczności w zakresie wykorzystywania czasu:

 • Czy są obszary, w których można się poprawić?
 • Co można robić lepiej?

2. Budowanie motywacji do zarządzania sobą w czasie:

 • Po co zarządzać czasem?
 • Co mi da większe zorganizowanie?

3. Różne podejścia do czasu i do zarządzania nim:

 • Czym jest zarządzanie sobą w czasie?
 • Jak inni zarządzają swoim czasem?

4. Identyfikacja i praca nad usunięciem "złodziei czasu":

 • Kto zabiera mój czas?
 • Jak się rozprawić z ze „złodziejami czasu”?

5. Stawianie celów, jako podstawa organizacji czasu i zasobów:

 • Po co stawiać cele?
 • Metody stawiania celów w życiu zawodowym i prywatnym.

6. Najskuteczniejsze metody i techniki zarządzania czasem:

 • Planowanie dnia/tygodnia/miesiąca/roku.
 • Realne wykorzystanie czasu.
 • Jak ustalać priorytety i trzymać się ich podczas wykonywania pracy?

Prowadzący: