Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Zarządzanie przez rezultaty

Historia o możliwości zjedzenia całego słonia po kawałku najlepiej pokazuje zelety tej metody. Praktyka zarządzania przez rezultaty pozwala na precyzyjne i głębokie spojrzenie na oczekiwany rezultat i zaplanowanie właściwej metody jego realizacji. Kiedy spotykam się z wypowiedziami typu: „…u nas szwankuje komunikacja” albo „musimy coś zrobić z motywacją” wtedy wiem, że czeka nas wspaniała przygoda poznawcza, bo problem jest bardziej złożony. W wielu jednak przypadkach pomocą okazuje się wdrożenie lub usprawnienie modelu zarządzania przez rezultaty.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. EBM (Evidence based management) - zarządzanie oparte na wynikach pracowników: kategoryzacja wyników - rezultaty biznesowe, cele, działania pracowników, wskaźniki efektywności, a możliwości wpływu na nie managerów.
  2. Cykl komunikacyjny w ROM.
  3. Metody komunikowania rezultatów.
  4. Planowanie rezultatów - czy rzeczywiście stosujemy SMART-a?
  5. Monitoring czy kontrola - co wybrać?
  6. 4 przypadki monitoringu - jak reagować w praktyce.
  7. Budowanie kultury pracy zespołów ukierunkowanych na realizację założonych rezultatów – rozmowa oceniająca.
  8. Analiza Rezultatów i Działań - Matryca Sukcesu.
  9. Kształtowanie atomowych nawyków - inteligentna droga do sukcesu.

Prowadzący:

Andrzej Domagała

Andrzej Domagała

Certyfikowany trener biznesu, Action Learning trener, Design thinking moderator, wykładowca na studiach podyplomowych. Realizował i koordynował projekty wykorzystujące koncepcje zarządzania kompetencjami, talentami. Wdrażał w firmach systemy zarządzania przez rezultaty, systemy ocen okresowych.