Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Praca z zespołem i zarządzanie projektami

Zarządzanie przez rezultaty – czyli jak naprawdę motywować ludzi do pracy

Wydaje się czasem, że gdybyśmy poprawili komunikację w firmie, wzmocnili motywację pracowników to sukces byłby już w naszym zasięgu. Szukamy zatem odpowiednich narzędzi, do poprawy komunikacji, sposobów lepszego motywowanie pracowników.

Zarządzanie przez rezultaty jest rozwiązaniem mogącym jednocześnie poprawić motywację pracowników i komunikację pomiędzy pracownikami. ROM Result Oriented Management - Zarządzanie przez rezultaty.

Trening pokazuje jak manager może skorzystać z narzędzi komunikacyjnych ROM, aby usprawnić komunikację w swoim zespole, zwiększyć zaangażowanie pracowników
w podejmowane działania i realizację celów.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Doskonalenie wpływu managera - jednostka, zespół, zadanie.
 2. Piramida odpowiedzialności i przepływ informacji.
 3. Obszary odpowiedzialności managera:
  • Poziom celów i wartości.
  • Poziom struktury.
  • Poziom współdziałania.
  • Poziom komunikacji i relacji.
 4. Równowaga: zasobów-działań-rezultatów.
 5. Cykl komunikacyjny w zarządzaniu przez rezultaty:
  • Rozmowa planująca - techniki angażowania pracowników w kreowanie sposobu realizacji planu, radzenie sobie z trudnymi reakcjami pracowników podczas przyjmowania celów.
  • Rozmowa monitorująca - narzędzia ułatwiające prowadzenie monitoringu na poziomie działań, reagowanie - 4 sytuacje monitoringu.
  • Rozmowa oceniająca - modele informacji zwrotnej.
 6. Delegowanie zadań.