Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: HR dla managera

Zarządzanie pracownikami zgodne z prawem pracy

Podczas szkolenia w sposób praktyczny omówimy kwestie operacyjne dotyczące:

 • prawnych aspektów rekrutacji,
 • nawiązania z pracownikiem stosunku pracy,
 • rozwiązywania stosunku pracy,
 • urlopów, w tym urlopów związanych z rodzicielstwem,
 • nakładania kar porządkowych,
 • odpowiedzialności i roli managera w w/w procesach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Manager rekrutuje pracownika:
  • Co można, a czego nie w ogłoszeniach o pracę.
  • Czy można „sprawdzać” kandydata w mediach społecznościowych.
  • Rozmowa rekrutacyjna - pytania dozwolone i zabronione.
  • Referencje - czy można i czy warto o nie prosić.
  • Jak długo można trzymać dokumentację rekrutacyjną łącznie z notatkami ze spotkania.
 2. Manager zatrudnia:
  • Rodzaje umów o pracę.
  • List intencyjny, a umowa przedwstępna - jak napisać, na co uważać, co jeśli któraś ze stron się wycofa.
  • Umowa na czas zastępstwa - o czym trzeba wiedzieć.
  • Dokumenty niezbędne do podpisania wraz z umową o pracę - o co kierownik musi zadbać.
 3. Urlopy:
  • Rodzaje urlopów - zasady przydzielania itd.
  • Urlopy związane z rodzicielstwem - zasady, uprawnienia pracownika.
  • Inne zwolnienia od pracy.
 4. Kary porządkowe:
  • Rodzaje kar porządkowych (upomnienie, nagana, kara pieniężna).
  • Kiedy można nałożyć karę.
  • Jak to zrobić skutecznie i zgodnie z prawem.
 5. Rozstania z pracownikami. Rola managera:
  • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - o co warto zwrócić uwagę.
  • Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę - jak zrobić to dobrze, skutecznie i z klasą.
  • Czy wypowiedzenie o pracę można wysłać pocztą, kurierem lub mailem.
  • Kiedy wypowiedzenie umowy o pracę trzeba uzasadnić i co to w praktyce oznacza.
  • Jak liczyć okresy wypowiedzeń umowy o pracę.
  • Na jakich zasadach można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
  • Co z urlopem podczas okresu wypowiedzenia.
  • Kiedy i jak można zwolnić pracownika dyscyplinarnie.

Prowadzący:

Joanna Cur

Joanna Cur


Radca prawny, specjalistka prawa pracy, mentor, szkoleniowiec, wykładowca akademicki. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w biznesie, w tym 10-letnie w praktyce prawa HR, w szczególności w zakresie rekrutacji, zatrudniania i zwolnień pracowników (indywidualnych i grupowych), zatrudniania pracowników tymczasowych i outsourcingu usług. Ponadto specjalizuje się w zagadnieniach związanych z równym traktowaniem w zatrudnieniu. Ceniona za biznesowe podejście i skuteczność. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu prawa HR. Wielokrotnie była prelegentem na ogólnopolskich konferencjach w zakresie prawa pracy. Jest autorką artykułów o tematyce prawniczej i HR, które ukazały się m.in. w: „Forbes Polska”, „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Gazeta Wyborcza”, „Press.pl”, „HR Business Partner”, „Edukacja Prawnicza”, „HR na Szpilkach”, „Hello Zdrowie”.