Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Rachunkowość

Zapasy – wycena materiałów i towarów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z charakterystyką materiałów i towarów. Wskazanie najważniejszych zasad ewidencji i wyceny tych składników bilansowych. Praktyczne wskazanie inwentaryzacji i prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Materiały i towary:
  • rodzaje,
  • wycena,
  • ewidencja,
  • inwentaryzacja,
  • prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
 2. Rzeczywista cena zakupu vs cena nabycia.
 3. Rozchód rzeczowych aktywów obrotowych: metody FIFO, LIFO, cena średnia.
 4. Część praktyczna - przykłady i zadania.

Prowadzący:

Marta Zielińska

Marta Zielińska

Dyplomowana księgowa, przedsiębiorca i wykładowca, który dzieli się swoją pasją już od 10 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa bilansowego i sprawozdawczości. W swojej codziennej pracy pomaga przedsiębiorcom zrozumieć zawiłości przepisów podatkowych i przejść do rozwijania swojego biznesu. Na co dzień prowadzi 8-osobowy zespół ekspertów księgowych. Dzięki rozwiązywaniu licznych kazusów swoich klientów, chętnie przedkłada zdobyte doświadczenie na własne zajęcia. Podczas prowadzonych przez siebie warsztatów łączy czynny udział w biznesie z przenoszeniem teorii do świata praktyki.