Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: ZFŚS

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r. zasady tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych w trakcie 2023 r. zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT.

Celem szkolenia jest aktualizacja informacji na temat ZFŚS w 2023 r. przy uwzględnieniu ostatnio wprowadzonych zmian, w tym związanych z ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Ponadto celem jest zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi i najważniejszymi wyrokami, orzeczeniami i interpretacjami podatkowymi odnoszącymi się do ujęcia podatkowego zagadnień związanych z ZFŚS oraz dalszych skutków na gruncie ubezpieczeń społecznych. Podczas szkolenia omówione zostaną także wybrane zagadnienia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem ZFŚS. Szkolenie jest skierowane do dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowości, kadr i płac, które chciałyby zaktualizować oraz uzupełnić swoją wiedzę w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wysokości odpisu na ZFŚS w 2023 r. oraz zmiany w zakresie wysokości odpisów związanych z regulacjami COVID-owymi oraz zmianami wynikającymi z ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw.
2. Zmiany w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu pobytu dzieci pracowników w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych od 2018 r. oraz inne zmiany w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu działalności socjalnej od 2018 r.
3. Wpływ wyroku TK z 8 lipca 2014 r. (K 7/13) dotyczącego imprez integracyjnych na opodatkowania świadczeń z ZFŚS oraz podleganie tych świadczeń ubezpieczeniom społecznym.
4. Ogólny zarys działalności socjalnej pracodawcy.
5. Osoby uprawnione do świadczeń z Funduszu.
6. Kryteria przyznawania świadczeń z Funduszu.
7. Zasady opodatkowania dofinansowania wypoczynku ze środków ZFŚS.
8. Świadczenia świąteczne dla pracowników i innych osób uprawnionych.
9. Pożyczki, wycieczki, imprezy integracyjne i inne z ZFŚS.
10. Zasady wypłacania świadczenia urlopowego
11. Naliczenie, opodatkowanie, składki ZUS oraz ewidencja świadczenia urlopowego.
12. Wysokość odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodów w tym odpis na ZFŚS w wysokości wyższej niż odpis podstawowy.
13. Świadczenia rzeczowe sfinansowane z ZFŚS.
14. "Wczasy pod gruszą" dla emeryta.
15. Zapomoga z ZFŚS.
16. Bony towarowe dla emerytów.
17. Pożyczki na cele mieszkaniowe a VAT.
18. Środki wycofane z ZFŚS - odpisy nie mogą być kosztem podatkowym.
19. Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów zakładu.  
20. Zwolnienie z "oskładkowania" świadczeń z Funduszu.
21. Warunki i skutki finansowania z ZFŚS bonów towarowych dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS.  
22. Problem finansowania z ZFŚŚS tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych.  
23. Zwiększone limity zwolnień w PIT w latach 2020-2022/2023 w związku z COVID-19.
24. Działalność socjalna pracodawcy w zakresie podatku VAT: świadczenia na rzecz pracowników a możliwość odliczenia podatku naliczonego, problematyka rozliczania VAT przy świadczeniach z ZFŚS, kasa rejestrująca a świadczenia na rzecz pracowników, z uwzględnieniem interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r. PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859.
25. Sankcje dla pracodawców naruszających regulacje ustawy.
26. ZFŚS w wydawanych interpretacjach podatkowych, orzeczeniach sądowych i innych.
27. Dyskusja na tematy zaproponowane przez uczestników związane z ZFŚS.

Prowadzący:

Aleksander Gniłka

Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współ-autor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych: „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.